Sidan 152018-09-27

Raspberry Pi upgrade-trubbel.

Denna gång uppstod det problem med Raspberry Pi 2.8" USB TFT-touchscreen efter upgradering. Skärmen slutade fungera. Den ställde sig i ett läge där den väntade på signal. Trots omstart blev resultatet detsamma, väntan på signal.
Lösningen på problemet blev att köra om:
sudo dpkg -i rp-usbdisplay-dkms_1.0_all.deb
Det förutsätter att filen rp-usbdisplay-dkms_1.0_all.deb finns kvar i foldern /home/pi.
Efter omstart fungerade det som vanligt.


2018-09-17

Raspberry Pi och LXTerminal.

När jag installerar Raspberry Pi i VirtualBox kan jag inte ändra färgerna i LXTerminal, bakgrundsfärg till vit och förgrundsfärg till svart. Detta på grund av för stort fönster, man kommer inte åt knappen OK.
Det har jag löst genom att editera filen /home/pi/.config/lxterminal/lxterminal.conf.
Ändra bgcolor till: bgcolor=#ffffffffffff
Ändra fgcolor till: fgcolor=#000000000000

Nu blir det svart text på vit bakgrund.


2018-09-14

ThinkPad 25.

Idag lyckades jag installera Mageia 6 på min Lenovo ThinkPad 25. Det började med att jag lyckades få datorn att starta från en USB-ansluten DVD. Tidigare har detta misslyckats. Först provade jag med Linux Mint och sedan med Linus Ubuntu.
När detta lyckades så chansade jag med att installera Mageia 6. Det fungerade från start. Själva installationen tog cirka en halvtimme. Sedan tog uppdatering en dryg halvtimme till följt av installation av önskade program såsom geany, gftp, Teamviewer, Apache, VirtualBox med flera.
Därpå testade jag att det gick att kompilera python-program och C-program. Efter några justeringar gick det utmärkt.
Nu är jag utan Windows ;).


2018-09-10

Raspberry Pi trubbel.

Mera trubbel. Denna gång gäller det SD-korten. En del har börjat "slitas" ut. På ett kort gick det inte göra ändring i en fil. Det gick inte att ändra datorns namn, filen /etc/hostname.
En annan dator gick det inte att korigera felet "Connection refused". Lösningen blev att ta ett nytt SD-kort och installera senaste versionen av Raspbian. Detta fick då till följd att det inte gick att koppla in hårddisken som varit ansluten tidigare.
Resultat:
Två datorer ställdes undan i väntan på nya ideer. Den tredje fick ett nytt SD-kort.


2018-09-02

Raspberry Pi trubbel.

Det hela började med att jag har en RPi med en 7" touchscreen där plötsligt curson började dansa omkring för sig själv på skärmen. Efter att på olika sätt försöka få stopp på dansandet utgick jag från att det blivit något fel på SD-kortet.
Detta fick mig att byta ut SD-kortet, jag hade ett o-använt liggande. Efter installation och uppdaterning (mer än 300 program) Skulle jag börja komplettera med program jag använder mycket, gftp, tightvncserver. Då blev jag varse att dessa inte längre finns tillgängliga i programförråden. Tightvncserver fick jag ersätta med realvnc.
Geany blev väldigt trög att använda varför jag prova använda nano samt vi. För mig är nano svår att använda på grund av att man använder en

ljusgul färg för att markera, "highlita", "text".


Jag försökte installera vim och emacs men lyckades inte. Då provade jag att först köra:
sudo apt-get update
igen.
Och då lyckades jag installera emacs, vim samt tightvncserver. Emacs är ett grafiskt program så det tar kraft från RPi. Emacs fungerar dock hjälpligt via VNC Viewer.

En lärdom jag lärde mig idag var att efter en nyinstallation av OS ska man köra update innan man försöker installera några program.


2018-08-26

Raspberry Pi och NightVision kamera.

Nu har jag införskaffat en mörkerseende kamera till min RPi.
Jag har testat den genom att ta bilder klockan 1 på natten med godkänt resultat.


2018-08-23

Raspberry Pi och Skärmsläckare.

Jag har uppdaterat informationen om Raspbian med hur man stänger av skärmsläckaren.


2018-08-19

Uppdateringar.

Vad irriterande det börjar bli med alla dessa uppdateringar som verkar komma oftare och oftare. Jag vet att uppdateringar är nödvändiga, framför allt för att rätta till buggar.
Jag har flera datorer samt rätt många RPi. Detta gör att det känns som att all tid går åt till att installera alla uppdateringar. En del uppdateringar tar lång tid att ladda ner meddans själva uppdateringen sker relativt snabbt. Med andra uppdateringar är det tvärt om, nedladdning går fort medans uppdateringen går långsamt.
Det är väl bara att ha tålamod och vänta när uppdatering pågår. Hua!


2018-08-14

Rainbow HAT.

Just nu har jag lekt lite med Rainbow HAT, ett multifunktionstillbehör till Raspberry Pi.


2018-08-07

Raspberry Pi och PIR.

Jag har en tid haft svårt att få mitt program med PIR (pir.c) att fungera. I går hittade jag orsaken till problemet.
Raden med wiringPiSetup(); stod det tidigare wiringPiSetupSys();
Programmet skrevs ursprungligen 2015 och efter det så har det ju skett en stort antal uppgraderingar av Raspbian och wiringPi varför jag tror att det skett en ändring i wiringPi-paketet. Jag inbillar mig det i alla fall.
Efter ändringen av programmet fungerar det som tänkt.


2018-08-05

Raspberry Pi Camera.

Jag har skapat ett pythonprogram och ett script för att förenkla handavandet av RPi:s kamera.


2018-07-27

Raspberry Pi, Pi-UpTimeUPS.

För drygt en månad sedan beställde jag Pi-UpTimeUPS från eBay. Pi-UpTimeUPS kommer från USA så det tar lång tid för leverans, främst beroende på PostNords hantering.
Pi-UpTimeUPS är konstruktionsmässigt ingen höjdare. I samband med montering behöver man ta hänsyn till att det inte blir kontakt och kortslutning mot USB-kontakter och nätverkskontakten. Vidare saknas distanser för att montera på RPi-kortet. På grund av kortslutningsrisken har jag bara testat kortet en kort stund.


2018-07-26

Raspberry Pi, Uppgradering.

Jag har just genomför ytterligare uppgradering av RPi. En del uppgraderingar är verkligen ganska omfattande och tar lite tid. Det som jag upplever som lite intressant är hur ofta "kernel/kärnan" uppgraderas. Det är naturligtvis bra med tanke på bland annat alla försök som pågår att olovligt ta sig in i datorer.


2018-07-24

Hårddisk till Raspberry Pi.

Nu har jag kopplat in en hårddisk till min Raspberry Pi 3B+. Ett pilligt jobb. Några av delarna är verkligen små. Efter montering startade jag RPi och hårddisken monterades automatiskt.


2018-07-16

Mageia och uppdateringar.

Jag fick ett tips för några dagar sedan angående "kernel". Tipset fick jag på en förfrågan om varför det tog så lång tid med rensning i samband med uppdatering av "kernel". Rensningen kunde ta upp till en kvart. Tipset: Rensa bort alla gamla "kernel", de som har lägre nummer än nu gällande "kernel". När jag gjort detta så blev även tiden för start av datorn väsentligt kortare, från c:a 15 minuter till knappt 2 minuter.
Nu får jag vänta på nästa uppdatering av "kernel" innan jag kan kontrollera om det påverkar rensningen efter uppdatering.


2018-07-03

Raspberry Pi PC Desktop.

Nu har RPi kommit ut med en version för PC (i386). Jag har installerat den i VirtualBox. Installationen gick bra. Jag har gjort ett flertal försök med att utveckla program både i Python och C vilket inte gick inget så bra. Min uppfattning är att Raspberry Pi PC Desktop fungerar bäst för bland annat surfning och utnyttjande av LibreOffice-paketet.
Det fungera ju även för att visa vad Raspberry Pi är för något.


2018-06-29

Raspberry Pi update/upgrade.

Den 27/6 kom en ny uppdatering av Raspbian (2018-06-27-raspbian-strech) och NOOBS (2.8.2). För några av mina RPi blev det 290 program som fick nya versioner. I en maskin behövde 1023 program (939 MB) uppdateras. Det berrode på att uppdateringen skedde från wheezy till jessie. Det tog narturligtvis en reel tid att uppdatera. Ett par av mina RPi fick jag göra flera försök att uppgradera innan det lyckades. Sannolikt berodde problemen på att det var många andra som samtidigt skulle göra uppdatering varvid servrarna, där programvaran hämtades ifrån, blev hårt belastade.

Ett program som tog oproportionalig tid att ladda upp är Wolfram-engine (240 MB) och eftersom jag inte spelar datorspel är min uppfattning att detta program inte ska installeras automatiskt utan ska installeras om så uttryckligen önskas.


2018-06-15

"Fake" info.

Efter att ha studerat tidningar och webben om program har jag kommit fram till att man inte kan lita helt på författarens version av programmet. Fel kan bero på skilda OS, OS-versioner, kompilatorer, kompilatorversioner mm. När det gäller Python skiljer man inte på version 2.x och 3.x. Python-versionerna 2.x och 3.x skiljer sig lite åt när det gäller syntax/funktioner.
Jag upplever att speciellt Python är känslig på bland annat hur man gjort identioner, tab eller mellanslag.
Slutsatsen blir att eventuella fel som uppstår behöver inte bero på att det är fel i programmet.


2018-06-14

Redigering av Autostart av program.

Jag har redigerat och kompletterat avsnittet Autostart av program i Raspberry Pi. Redigeringen består i komplettering och förtydliganden av sökvägar (path).


2018-06-09

Pythonerfarenheter.

Jag har försökt följa en artikel i Linux Format om samarbete mellan Raspberry Pi och Arduino. Artikeln gällde att mäta temperatur med TMP36 monterad på Arduino. Resultatet skulle läsas av med Raspberry Pi via serieinterface. Programmet är skrivet i Python.
Jag kunde inte köra programmet utan fick hela tiden felmeddelanet:
data = float(data)
ValueError: could not convert string to float:Här visar det sig att raden:
data = float(data)
inte fungerar på grund av att data innehåller både text och siffror. Python accepterar inte att man försöker omvandla en sträng till float.
I raden data = s.readline() erhåller data en sträng (både sifror och bokstäver).

Studier på nätet om Pythons kommando float() inte accepterar en sträng som indata.
Min slutledning är att inte ens "proffs" kan undvika att göra klavertramp.


2018-06-07

Raspberry Pi Speaker pHAT.

Jag har införskaffat ett nytt tillbehör, Speaker pHAT, till Raspberry Pi, en liten, mycket liten högtalare, 8 ohm 2W. Efter en del strul för att få något ljud så har jag nu fått kortet att fungera.


2018-05-23

Pythonstudier.

Jag har lagt upp ett nytt exempel på användning av Python och Tkinter, ledButton-2.py.


2018-05-21

Pythonstudier.

Jag fortsätter mina studier om Python. Jag har bland annat hittat en bra sida om grafik med Python. En erfarenhet jag fått är att om jag ändrar behöringen på programmet: chmod +x program.py så kan jag exekvera programmet utan att börja med: python program.py. Man bör inleda programmet med #!/usr/bin/python3. Det är inte heller så dumt att som andra rad ha: # -*- coding: utf-8 -*- , vilket medger användning av bland annat åäö.


2018-05-11

Raspberry Pi som server(NAS).

I magazinet Linux Format nr 236 finns en artikel om hur man sätter upp Raspberry Pi som server. Man börjar med att installera programpaketen samba och samba-common-bin. Efter installationen ansluter man en hårddisk via USB. Detta gör att man från andra datorer ges möjlighet att lagra och läsa filer. Anslutningen sker med filprogram såsom Nautilus.


2018-04-30

Raspberry Pi som webbserver.

Om att glömma bort vad man redan gjort.
Jag har de senaste dagarna försökt skapa program för att styra en Raspberry Pi via en webbsida. Jag har sökt flera dagar efter hur jag skulle formulera html och php för att styra portarna. Till slut hittade jag en sida på internet som beskrev hur man ska göra.
Strax efter det hittade jag min egen sida om vad som behövde göras.
Ja, minnet är inte vad det en gång var. ;)


2018-04-25

Raspberry Pi Desktop.

Håller på och studerar en artikel i tidningen Linux Format om att köra Raspbian på en PC tillsamans med Raspberry PI Zero. Man installerar OS:et på ett USB-minne. Minnet sätts i en äldre PC varpå PC:n startas och då med Raspians OS. Därpå ansluter man micro-USB till porten märkt USB på Raspberry Pi Zerro till en USB-port på PC:n.
Innan man startar PC:n behöver man göra en justering i BIOS, startordningen justeras så att startordningen inleds med USB.


2018-04-19

Python.

Har börjat titta på Python och grafik och hittade då information om Tkinter.


2018-04-16

Raspberry Pi 3+.

På förekommen anledning vill jag påpeka att Raspberry Pi 3+ ska ha OS:et 2018-03-13-raspbian-stretch.img eller senare.


2018-04-15

Raspberry Pi och Humble Pi utvecklingskort.

Nu har jag gjort lite anteckningar om utvecklingskortet Humble Pi.


2018-04-12

Raspberry Pi, Python och array.

Jag fortsätter min utforskning av Python. Just nu har jag lärt mig ett exempel på användning av array.


2018-04-09

Rock64.

Efter mycket letande på webben har jag hittat en del information om ROCK64.


2018-04-06

Rock64.

Jag är inte nöjd med ROCK64 och operativsystemet Debian Stretch Mate. Uppdatering gick inte helt felfritt. Packeten python3-uno och libreoffice returnerade felkoden 1.
Det går heller inte att kompilera ett C-program med gcc, gcc helloworld -o helloworld.


2018-04-05

postnord och leverans.

I går, 20180404, fick jag avin på att mitt paket med ROCK64, som jag beställde 20180227, fanns för avhämtning.
20180227 skickades paketet från Kina.
20180312 kom paketet till Sverige.
20180323 betalade jag begärd avgift.
20180329 skickades avi om att paketet fanns för avhämtning.
20180404 fanns avin i mitt postfack.
20180404 Jag hämtar ut paketet.

11 dagar från ankomst till krav på avgift!!!!
6 dagar från betalning till avi skickas!!!!!
5 dagar från att avi skickas tills den når mottagaren.!!!!
Summa 22 dagar hos postnord!!!!!

Inte undra att man söker andra distributörer!


2018-03-25

Raspberry Pi och Python.

Jag har fått tag i en bok om Python och Raspberry Pi. Python Programming with Raspberry Pi.
Boken går att få tag på hos Adlibris. Jag tycker författarna lyckats riktigt bra. Boken vänder sig nog i första hand till nybörjare men innehåller en del information även till den som har lite erfarenhet.
Jag blev faktiskt lite begeistrad i hur väl den använder bilder och exempel.


2018-03-24

Raspberry Pi.

I och med den senaste versionen av Raspbian startas inte vncservers automatiskt vid start. För att lösa problemet får man manuellt fixa till autostarten. Detta görs med en "link" i mappen /etc/rc5.d.
sudo ln -s ../init.d/tightvncserver /etc/rc5.d/S90tightvncserver


2018-03-23

Raspberry Pi och DFRobot 2,8" USB Touch Display Screen.

För ett tag sedan införskaffade jag DFRobot 2,8" USB Touch Display Screen men lyckades inte få den att fungera. Men nu har jag med hjälp av Pimoroni forum lyckats få igång den.


2018-03-16

Raspberry Pi 3 B+.

När jag satte in ett Micro-SD-kort och startade RPi så misslyckades det. Efter en del "googlande" fann jag att RPi 3B+ inte kan använda de äldre Raspbian-OS. Den behöver den senaste utgåvan av Raspbian, 2018-03-13-raspbian-stretch.img. Tyvärr står det inget om detta när man annonserar om RPi 3B+. Jag hittade informationen när jag sökte på Raspberry's hemsida.
Mer information.


2018-03-14

Raspberry Pi 3 B+.

Idag har jag beställt den nya modellen av Raspberry Pi 3 B+. Jag fick ett mail om att den fanns till leverans hos Electrokit.
Mer information finns hos Raspberry Pi's hemsida.


2018-02-27

Diverse.

Nu är OS, med fantastiska resultat, över och man kan återgå till datorn.
Jag har just beställt ROCK64, en Raspberry Pi "look a like" datorkort. Vidare har jag beställt ESP8266 pHAT för Raspberry Pi Zero.
Så nu gäller "tillbaka till vardagen". Det gäller även att ta tag i gamla projekt igen.
Men! Snart är det VM. ;)


2018-02-12

Skadade microSD-kort.

Jag har fått ett mail från SM3GDT (Tack!) om möjlighet att rädda ett skadat SD-kort. Jag fick tips om en länk:
https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Programmet är ett windowsprogram och ska köras i Windows 10. Som tur är har jag fortfarande en maskin med Windows 10. Just nu verkar det fungera. Jag har några fler SD-kort som jag hoppas jag kan rädda. Efter formateringen använde jag programmet Etcher för att installera Raspbian på SD-kortet.


2018-02-09

Mageia 6 och urpmi --auto-update.

Jag skulle skriva ett pythonprogram mot en MySQL-databas och fick fel varpå jag försökte läsa in en modprobe men misslyckades. Fick ett medelande att rpm-databasen inne hött något fel varpå jag körde kommandot urpmi.update -a. Detta gav svaret att rpmdatabasen var "up to date".
Då provade jag att köra kommandot urpmi --auto-update
detta fick till följd att 646 program som tillhörde Mageia 5 (.mga5.) plockades bort. Därpå installerade jag paketet python-mysql. Nu fungerade det att köra mitt pythonprogram mot mysqldatabasen.


2018-02-05

Raspberry Pi och touchskärmar.

Installation av touchskärmar till Raspberry Pi verkar nästan omöjligt för mig. Jag har försökt med DFRobot 2,8" USB TFT Touch Display Screen samt PiTFT Plus Assembled 320x240 2.8" TFT + Resistive Touchscreen, bägge säljs av Pimoroni.
Jag upplever att de bara passar till Raspberry Pi B+. Jag har helt misslyckats med installation. Jag inbillar mig att programvaran är för gammal och inte blivit uppdaterad i takt med updateringen av Raspbian.


2018-01-29

Skadade microSD-kort.

Jag har ett flertal skadade microSD-kort. Jag lyckas inte formatera om dem. Jag har provat ett flerta olika sätt att formatera om dem men har hittils misslyckats. De "trasiga" korten upptäcks inte i datorns kortläsare. Jag har provat programmet Etcher. Emedan jag har en dator med Windows 10 har jag även provat att formatera korten med SD-formater. Även det har misslyckats. Ett problem tycks kunna vara att datorn inte upptäcker ett SD-kort när det placeras i datorns kortläsare.
Det verkar som problemet i första hand består i att få partion 1 på c:a 56MB, boot, installerat.
Hittills har jag inte hittat något program som återskapar partition 1.


2018-01-25

Installation av 2.8" TFT touchscreen.

Uppgifterna på min sida om 2.8" TFT touchscreen hur man installerar skärmen är numera föråldrade.
Prova att följa Adafruits instruktioner.


2018-01-17

Uppgradera Raspbian OS.

Jag har hittat instruktioner för hur man bär sig åt för att uppgradera Raspbian OS från exempelvis wheezy till jessie.


2018-01-11

DHCP.

I dag upptäckte jag vad som händer när två enheter får samma IP-address. Jag har en radio som kopplar upp sig via internet. Idag fick den samma IP-address som min dator vilket fick till följd att datorn inte kopplade upp sig till internet.
När jag försöket med kommandot: ifup enp0s25 kom ett felmeddelande om att adressen var upptagen. Detta fick mig att undersöka vilken IP-address radion fått. Det visade sig att radion fått samma IP-address som min PC.
Lösningen på problemet blev att ge radion en fast IP-address i routern. Detta löste nog problemet med att radion ibland segade ner och tog tid på sig att ladda ner mer data.
Slutsats: Man måste undvika att låta enheter själv ta första lediga address utan låsa dem till fasta addresser.


2018-01-03

Raspberry Pi, backup och rsync.

Jag har ett flertal Raspberry Pi vilka jag önskar ta backup på ett enkelt sätt. En av RPi har en hårddisk ansluten, kapaciteten är 500 GB. Hårddisken är konfigurerad på följande sätt:
/media/drive/Arkiv/hostname
för varje Raspberry Pi jag vill köra backup på.

Jag använder rsync som backupprogram.
Sedan har jag ett skript för varje Raspberry Pi som det ska göras backup på:
#!/bin/bash
rsync -avz -e ssh pi@datornamn:/home/ /media/drive/Arkiv/datornamn/
Varje gång jag kör skriptet måste jag ange lösenord för den dator(datornamn) som backup ska göras från.


2017-12-29

Raspberry Pi och BASIC.

Så här långt har jag misslyckats med att komma åt GPIO innifrån brandy-BASIC. Jag har försökt att installera BBC-BASIC. Installationen lyckades men användbarheten är lika med noll på grund av segheten.
Konsekvensen av detta blir nog att jag slutar experimentera med BASIC.


2017-12-26

Raspberry Pi och BASIC.

I natt hade jag en (mar?)dröm att jag skulle lära ut lite grunder i Basic. Bland annat skulle jag försöka förklara kommandot LIST. Jag skulle försöka visa på följande skillnader;
LIST
LIST 20
LIST ,20
LIST 20,26

Vidare försökte jag förklara skillnaden mellan kommando och instruktioner, mellan LIST,RUN och PRINT.
Det kanske är dags att minska tiden framför datorn. ;)


2017-12-17

Raspberry Pi och BASIC.

Jag upptäckte i magasinet LINUX Format att programspråket BASIC finns för Raspberry Pi.
För den som inte kommer ihåg så var BASIC i PC:s barndom det förhärskande programspråket för nybörjare som använde Commodore VIC 20 eller VIC 64 eller någon av de andra datorerna. Installation:
sudo apt-get update
sudo apt-get install brandy

Starta programmet i ett terminalfönster med kommando:
brandy
Då öppnas ett nytt fönster där man kan skriva sitt program. Man kan även skapa sina program med en texteditor t ex nano eller Geany. Programmen sparas sedan med tillägget exempel.bas.
Kommandona i Basic ska skrivas med versaler/stora bokstäver.


2017-12-07

Raspberry Pi och Apollo AGC.

Jag fick den tredje boken om Raspberry Pi projekt, Raspberry Pi Projects Book 3, som bland annat innehåller ett projekt om Apollo projektets AGC, Apollo Guidance Computer som tillverkades för Apolllos rymdprogram 1969 för att landsätta en människa på månen.
Projektet är en virtuell AGC för Raspberry Pi.
Det krånglade till sig för mig i början då refrensen till den site där mjukvaran skulle hämtas hela tiden gav felmeddelande 404. Efter sökande på internet samt frågande på Raspberry Pi's forum under fliken "Can't download agc.zip for Apollo project" fick jag reda på var jag kunde hämta programvaran. En person hade lagt upp filen på Onedrive där jag kunde ladda ner den.
Nu kunde jag installera programmet och få en virtuell färddator för Apollo som jag kunde använda på samma sätt som austronauterna på Apollo. Jättekul.
Jag har skapat en sida på svenska för projektet.
Slutet gott, allting gott!


2017-12-04

Raspberry Pi och BME680.

Jag har just införskaffat BME680, ett tillbehörskort med sensorer för temperatur, lufttryck, luftfuktighet och luftkvalitet. Programspråk är Python och C.
Kortet kan införskaffas från Pimoroni.


2017-11-24

Raspberry Pi och RFID.

Införskaffat ett litet kit för RFID, Clever Card KIt.

Jag har även erhållit ANAVI Infrared pHAT.
Kortet har samma storlek som Raspberry Pi Zero W. Vidare levereras 3 st I2C-tillbehör:
HTU21D sensor for temperature and humidity
BMP180 sensor for barometric pressure and temperature
BH1750 sensor for light


2017-11-20

Raspberry Pi och PaPiRus.

Jag har skrivit ett utlåtande om min uppfattning om kvaliteten på PaPiRus ePaper.


2017-11-17

Windows 10 och mobilt internet.

Nu på morgonen kl 07:00 fungerar det mobila internet till min ThinkPad Anniversary Edition 25. Det blev en hel del strul med att få igång det. Det mesta beroende på problem med terminologin visade det sig senare. Jag ville ha ett extra SIM-kort och det fick jag till en böjan. Men enligt Tele2 var det ett extra Data-kort jag borde beställt. Detta kom vi fram till efter en veckas strul.
Jag har även lärt mig att jag måste välja Mobilt internet innan jag startar Virtualbox och, i mitt fall, Linux Mageia 6.


2017-11-09

ThinkPad Anniversary Edition 25 och Windows 10.

Nu har jag hittat var man ska placera SIM-kortet. I morse när jag satt och läste hårvarumanualen för ThinkPad upptäckte jag av en slump instruktioner för var man ska sätta SIM-kortet, en plats under batteriet. Detta framgår inte av den vanliga instruktionen. Där nämns inte att det finns en plats för SIM-kort.
När jag testade det visade det sig att det SIM-kort jag försökte använda inte längre var giltigt.


2017-11-05

ThinkPad Anniversary Edition 25 och Windows 10.

Av garantiskäl så har jag tillsvidare valt att behålla Windows 10. Jag har en hel del bekymmer med Windows 10. Bland annat möjligheten att koppla upp mig för mobilt internet med hjälp av ett mobilt modem. Modemet fungerar utmärkt när jag använder den i en dator med Linux, Mageia 6.
När jag ansluter modemet till min nya ThinkPad och ska konfigurera den för mobilt internet så uppmanar mig Windows att sätta in SIM-kortet. SIM-kortet sitter redan i modemet. Det ända som händer är att modemet ansluts som en extra hårddisk, extern lagringsenhet.
Längre än så kommer jag inte just nu.

Jag håller med Påvel i hans blogg om "HP är död", Windows är sjukt. Sannolikt kommer jag inom en snar framtid "blåsa" Windows och installera Linux för att kunna använda min ThinkPad på ett sätt som passar mig.


2017-10-30

ThinkPad Anniversary Edition 25.

Nu har jag blivit klar med klar med grundinställning av laptopen. Det sista att få till var backuprutinen. Som backupmedia har jag en 2.5" USB-hårddisk. Det tog lite tid för mig att få datorn att upptäcka hårdisken men nu har jag fått till det.


2017-10-23

ThinkPad Anniversary Edition 25, Mageia 6 och Raspberry Pi.

Jag anslöt RTk.GPIO till en USB-port och upptäckte att jag måste öppna USB-porten i VirtualBox. Vidare upptäckte jag att jag var tvungen att använda Python3 i kommandona: python3 RTk-GPIO-test.py.


2017-10-22

ThinkPad Anniversary Edition 25.

Nu har jag kommit en bit på väg med min anpassning. Jag har valt att behålla Windows 10 Pro som host OS. Jag installerade VirtualBox och på den , som guest, Mageia 6. Jag upptäckte även hur jag skulle göra för att kunna installera 64-bitars gästoperativsystem. Jag aktiverar "guest" att visas på hela skärmen vilket får det att verka som jag har Mageia som enda OS.
Jag har valt detta sätt, åtminstone tills vidare, för att inte åstadkomma en eventuell oreparabel skada. Får se lite längre fram om jag kommer installera Mageia som host-OS.


2017-10-20

ThinkPad Anniversary Edition 25.

I går eftermiddag anlände ThinkPad Anniversary Edition 25 efter en hel del strul med PostNord. Leveransen fick ske med budbil. PostNord kunde inte hitta det först skickade paketet. Dustin, leverantören, uppträdde just och skickade en ny dator. De ska kontakta PostNord och be dem returnera det första paketet.
Jag har påbörjat installation och anpassning av laptopen för mina behov.


2017-10-06

ThinkPad Anniversary Edition 25.

Jag har beställt ThinkPad Anniversary Edition 25, en jubileumsutgåva av ThinkPad. Det är en 14" laptop med Core i7 processor, 16 GB minne och 512 GB SSD.


2017-10-04

Raspberry Pi och WittyPi Mini.

WittyPi Mini tillför RTC (Real Time Clock) och power management till din Raspberry Pi, och man kan skapa komplexa ON/OFF sekvenser med hjälp av enkla skript. Efter installering av mjukvaran på din Raspberry Pi, så kan du använda följande nya möjligheter: Med en enkelt tryck på knappen snyggt slå på/av Raspberry Pi. Efter avstängning är även alla USB-tillbehör till Raspberry Pi fullstängtigt strömlösa.
Raspberry Pi har kontroll på rätt tid, även utan kontakt med Internet.


2017-09-27

VMware Workstation.

Idag har jag installerat en ny version av VMware Workstation, nr 14. Nu kan jag starta VMware Workstation men får fel när jag ska starta en gäst. Jag får följande felmeddelande:

Får se vad det beror på. Jag har frågat på VMware Workstaions hemsida.

Edit: 2017-09-30
Det verkar som felet hänger ihop med något som saknas i hårdvaran. I och med detta så avser jag att sluta använda VMware Workstaion. Det får bli VirtualBox för hela slanten.


2017-09-26

Utveckling.

Jag håller på att installera en lokal gitserver.
Ide'n har jag fått från Datormagazin nr 10 sidan 69.
Jag är osäker på om det blev rätt. Jag kan inte hitta någon kopia av testfilen jag "commitade".

 
Sidan 15