Felsökning 

Här är det tänkt att beskriva hur man åtgärdar olika fall av fel på Raspberry Pi.


 
 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
NOOBS
Pi-Lite och Arduino
Om wlan0 tappar kontakten
Ej fungerande trådlösa adaptrar.
Wlan0 som inte startar.
Installationsproblem med PiFace Digital
Strömförsörjningsproblem.
Problem att ansluta hdd via USB.
Problem att starta Raspberry Pi.
Nätverket kan inte nås.
Kan inte hitta hårdvaruversion
Installationsproblem efter ominstallation av Raspbian.


 


 

NOOBS

Att åtgärda ett felaktigt val av start av Raspberry Pi.
För att komma till NOOBS "recovery interface" håller man ner Shift-tangenten när Raspberry Pi startas. Då kommer följande meny upp:Det finns även ett val, Raspbian - Boot to Scratch, som inte syns på bilden.
Ändra det felaktiga valet. Avsluta med att klicka på Exit. OBS! Klicka inte på Install.

När man avslutar så startar Raspberry Pi om.

 


Till början. 

Pi-LITE och Arduino.

I de fall man får problem med att få Arduino's IDE att få kontakt med Arduino på Pi-LITE kan man välja att använda
Ciseco's image.

För att återställa Pi-LITE till sin ursprungliga inställning.
Jag fick ladda ner PiLite-master.zip och packa upp den.
Öppna mappen PiLite-master och där finns mappen LoLShield. Kopiera mappen till /home/pi/sketchbook/libraries.
Starta Arduino och hämta sketchen PI_LITE, kompilera och ladda upp den till Pi-LITE. OBS! Du ska välja programmeraren AVRISP mkII.Om wlan0 tappar kontakten.

Om wlan0 tappar kontakten med routern under till exempel natten:
Skapa filen /etc/modprobe.d/8192cu.conf:
$ sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
Lägg till följande rader:

# Disable power management
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
rtw_enusbss=0

Spara filen genom att trycka Ctrl-x, j, EnterEj fungerande trådlösa adaptrar.
Följande adaptrar för trådlöst internet (wifi) får jag inte att fungera, troligen beroende på att interfacet bygger på Ralink RT5370.
ThePiHut USB Wifi Adapter for the Raspberry Pi, TP-LINK TL-WN725N.


Wlan0 som inte startar.

Jag har köpt en ny Raspberry Pi 3 och inte lyckats få igång wifi. Jag provade alla av mig kända inställningar utan att lyckas. Då började jag söka på Raspberry Pi's forum och hittade där ett förslag:
Skriv om hela filen /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf för hand.
Jag gjorde så och VIPS så fungerade wifi.
Min slutsats är att det smugit sig in ett icke läsbart tecken i filen vilket gjorde att den inte fungerade.


Installationsproblem med PiFace Digital..

När jag försökt göra installation av PiFace Digital har jag fått följande fel:

pi@Cisero ~/piface/python $ sudo python setup.py install
running install
running build
running build_py
running build_ext
building 'piface/spi' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.7 -c piface/spimodule.c -o build/temp.linux-armv6l-2.7/piface/spimodule.o
piface/spimodule.c:19:20: fatal error: Python.h: Filen eller katalogen finns inte
compilation terminated.
error: command 'gcc' failed with exit status 1


pi@Cisero ~/piface/python $ sudo raspi-config
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-config.c:686 kmod_config_parse: /etc/modprobe.d/8192cu.conf line 3: ignoring bad line starting with 'rtw_enusbss=0'
pi@Cisero ~/piface/python $


Lösningen på problemet:
En ominstallation:
apt-get install python-dev python-gtk2-dev git automake libtool espeak python-django python-simplejson

Följt av:
$ cd piface/c/
$ ./autogen.sh && ./configure && make && sudo make install
$ sudo ldconfig

 


Till början. 

Strömförsörjningsproblem .

Det har rapporterats ett flertal problem som kan relateras till felaktig strömförsörjning och detta är ett försök att förklara vad som krävs och följderna av att inte ha tillräcklig kraft.
Den strömförsörning som krävs av Raspberry Pi varierar beroende av hur hårt den arbetar samt vilka tillbehör som är anslutna.

Att använda GUI (Graphic User Interface) tar mer kraft.
USB-enheter och Ethernet uppkopplig tar kraft.
Att köra GPUn (Graphics Processing Unit) tar extra kraft.

Detta betyder att det är svårt att exakt säga hur mycket kraft som behövs. Folk har rapporterat strömbehov mellan 300mA och 550mA. I verkligheten kan den dra mer, framför allt under korta perioders. En enkel multimeter kan inte visa korta pulser av ökat behov av ström. En ökning av strömbehov för några få millisekunder kan inte registreras av instrumentet men vara tillräckligt för att orsaka problem. Ifall Raspberry Pi erhåller tillräkligt med ström så kommer spänningen att falla. Om spänningen faller tillräckligt kan delar av systemet bli opålitligt genom att data blivit förstört. USB-kretsen använder 5V och styr USB- och Ethernet-portar så det är sannolikt att detta blir det första som slutar fungera. Problemen som uppstår är opålitlig Ethernet-kontakt och opålitlig funktion av tangentbord och/eller mus.

Bägge USB-portarna på Raspberry Pi har en "polyfuse" med värde satt till 140 mA, så varje ansluten USB-enhet måste dra mindre än den strömmen. Dessutom vill "polyfuse" orsaka a significant voltage drop, så att USB-enheter får lägre spänning än som är tillgängligt på RPI själv, ibland upp till en halv volt mindre (kanske mer om säkringen nyligen har varit varm). För vanliga "low power" USB-enheter orsakar inte detta något problem eftersom de är designade att fungera med spänning så lågt som 4.4 Volt. Detta är inte orsaken men en del USB-enheter såsom WiFi- dongle kan behöva 4.75 Volt, och det är känt att dra mer än 150 mA när den är inställd och aktiv. Eftersom problemen "polyfuses" orsakat har Raspberry PI tillverkade efter de 25 augusti 2012 har "polyfuses" F1 & F2 för USB tagits bort (ersatta med shorts).

MmicroUSB-ingången har också en 1.1 A "polyfuse" (700mA "hållström") som även har tillräckligt motstånd (trots mycket mindre än 140mA fuses) för att orsaka tillräcklig spänningssänkning på RPi, även under dess 1.1 A totala ström.

En utökad förklaring av konsekvenserna av användandet av dessa "polyfuses" kan hittas här: Polyfuses explained

Det finns flera orsaker varför strömmen till RPi är felaktig:

- Batterieliminatorn kanske inte levererar tillräckligt med ström. Trots att maximalt strömbehov sägs vara 700mA, det är med inga tillbehör inkopplade (USB, Ethernet mm), så ska en batterieliminator på 1000mA vara minimum. Detta tillåter lite spelrum ifall batterieliminatorn inte kan leverera tillräckligt med ström utan att spänningen sjunker.
- Batterieliminatorn är inte reglerad.
- Kabeln som ansluter batterieliminator till RPi är inte av tillräckligt god kvalitet. Folk har rapporterat kablar med 4 ohms resistance vid anslutning av strömmen. Vid 500mA förbrukning reduucerar det spänningen från 5V till 3V.
- Om batterieliminatorn är oreglerad kan den ge för hög utspänning vilket kan ge överspänning till RPi,som i sin tur kommer att kortvarigt ge kortslutning av 5V till jord som sen i sin tur kan "blåsa" "polyfuse" F3. Det tar flera dagar för återställning. Under den tiden (möjligen med en annan batterieliminator) får RPi tillräckligt med ström eftersom (delvis) "blåsningen" av "polyfuse" förbrukar en del av strömen. Lösningen när detta händer är att vänta några dagar för att ge "polyfuse" tid till återställning innan man försöker med en annan batterieliminator. Om du misstänker en "blåst" "polyfuse", mät spänningen över F3 vilken ska vara mindre än 0.05 Volt.

 


 

Problem att ansluta hdd via USB.

Ifall det är problem att montera en extern hårddisk (USB) kan följande åtgärd vara lösningen:
Editera filen /boot/config.txt
sudo nano /boot/config.txt
Lägg till följande sist i filen:
max_usb_current=1
Starta om:
sudo reboot

Referens: http://www.htpcguides.com/power-2-5-hard-drive-with-raspberry-pi-b/

 


 

Problem att starta Raspberry Pi.

Några orsaker som gör att RPi inte startar:

1. SD-kortet kan vara felaktigt.
Åtgärd: Prova med ett annat SD-kort. Byt SD-kort.

2a. Operativsystemet är felaktigt installerat.
2b. Operativsystemet är trasigt.
Åtgärd: Installera om operativsystemet.

3. Raspberry Pi Zero startar inte.
Åtgärd: Kontrollera vilket operativsystem som är installerat. Raspberry Pi Zero kräver Rasbian Jessie.

 


 

Nätverket kan inte nås.

När man försöker kör update och svaret blir att nätverket inte kan nås beror det med största sannolikhet på ett fel i filen /etc/dhcpd.conf:
.....
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
interface wlan0
static ip_address=10.0.0.71
static routers=10.0.0.1
static domain_name_servers=10.0.0.1
......

Sannolikt saknas raden: static domain_name_servers=10.0.0.1

 


 

Till början. 

Kan inte hitta hårdvaruversion.

Vid exekvering av programmet dht11_3v4 erhöll jag följande felmeddelande:Undersökningar gav vid handen följande:
En rapport till project@drogon.net gav i retur ett kopierat standardsvar som faktiskt var blaj-blaj.
Omkompilering av programmet gjorde ingen skillnad.

Ominstallation av OSet Raspbian löste problemet. Detta medförde även installation av MariaDB i stället för MySQL.

 


 

Till början. 

Kan inte installera program efter ominstallation av Raspbian OS.

Efter problem med en markör som hoppar omkring på skärmen helt automatiskt beslöt jag att byta SD-kort med åtföljande ominstallation av Rasbian OS. Efter installationen fick jag problem med att installera flera program. Jag blev då varse att detta icke gick, aktuella program fanns inte i programföråden.
Problemet visade sig bero på att jag efter installation av Raspbian glömt att göra en update och upgrade. Efter att jag gjort detta så försvann problemet, installation av nya program fungerade som det skulle.

 


 

Till början.