RaZberry 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Support/Hjälp.
 
 

Inledning.

OBS! RaZberry och Tellstick kan inte sammarbeta. De arbetar på olika frekvenser. RaZberry arbetar på 868,42 MHz och enligt Zwave-teknik. Det innebär att man måste ha produkter som även de är tillverkade för Zwave. Tellstick arbetar på 433,92 MHz.
Exempel på produkt, På/av-mottagare TZ68, Z-wave, som arbetar enligt Zwave finns hos Clas Ohlsson.

RaZberry tillför ZWave-tekniken till Raspberry Pi. ZWave är ledande inom trådlös kommunikationsteknologi för smarta hem. Razberryplatformen tillför de komponenter som behövs för att göra Raspberry Pi till en funktionell och billig väg till ZWave.

Strömförbrukningen för RaZberry är typypiskt 18 mA @ 3.3 V men kan stiga till 40 mA när chipet sänder.

RaZberrys lösning består av 6 delar:

1. Raspberry Pi-datorn och Rasperian OS har du förmodligen redan annars kan du inhandla den "online".
2. RaZberry ansluts till GPIO-stiften på Raspberry och innehåller Sigma Designs Z-Wave transceiver. Mer information om RaZberrys hårdvara finns här.
3. Z-Wave firmware körs på transceivern. Den är kompatibel med Sigma Designs firmware specifikationer men har flera utökade funktioner. Mera information om RaZberry firmware finns här.
4. Z-Way – den första certifierade Z-Wave kommunikationsstacken, handhar all Z-Wave netwerkskommunikation, Javascriptmotorn och den inbyggda webserver.
5. Det webbaserade Z-Way Demo User Interface använder Z-Way JSON API och demonstrerar alla funktioner på Z-Way. Mer information om Z-Way finns här.
6. Dina applikationer!

Projekt där Razberry kan användas.

 


Till början. 

Installation.

Förutsättningen är att något av Raspberry Pi:s OS är installerade, till exempel Rasbian.
Börja med att se till så att Raspberry Pi är strömlös.
Montera RaZberry enligt bilden, längst bort från USB-kontakterna.


Starta Raspberry Pi och logga in.
Skriv sedan följand kommando:
wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash

Starta om Rasberry Pi.
Med en webbläsare anropar du IP-adressen till din Raspberry Pi där du installerat razberry:
IPadress:8083
Då bör följande bild visas:


Installation av TZ68G
TZ68G
Installation
1.Plug this ON/OFF Module into a wall outlet near the load to be controlled.
2.Plug the load in to the Module. Make sure the load to be controlled cannot exceed 2990/3500 watts.
3.Turn the knob or switch on the load to the ON position
4.To manually turn ON the ON/OFF Module, press and release the ON/OFF knob.
The blue indicator LED will turn ON , and the load plugged into the module will also turn ON.
5.To manually turn OFF the Module, simply press and release the ON/OFF knob.
The blue indicator LED will turn OFF and the load plugged into the Module will also turn OFF.

 


Till början. 

Support/Hjälp.

Här och här finns information på engelska om RaZberry.

 


Till början.

Till början.