RFID-RC522. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Inkoppling.
Installation.
Avläsa en tagg.
Clever Card Kit.
Referenser. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan använda en rfid med Raspberry Pi.
Rfid finns i flera typer beroende på vilket frekvensområde de arbetar i. Områdene är: LF 120 -150 kHz, HF 13,56 MHz samt UHF 433 MHz. LF har en räckvidd på omkring 10 cm. HF en räckvidd på cirka 1 meter. UHF når 10 meter eller mer.
RFID-RC522 från Kjell & Co arbetar på frekvensen 13.56 MHz.

 


Till början. 

Inkoppling.

Koppling

Raspberry Pi

RFID-RC522

   1  3,3V
   6  GND
  19  MOSI
  21  MISO
  22  RST
  23  SCK
  24  SDA


 


 

Installation.

Följande program behöver installeras:


Instruktioner på engelska om installation. Mer omfattand och detaljerade.

 


Till början. 

Avläsa en rfid-tagg.

sudo ./rc522_reader -d

Exempel på en avläsning av en tagg:
Type: 0400, Serial: 5b117207
New tag: type=0400 SNlen=4 SN=[5b117207]


 


 

Clever Card Kit.

Har hittat en litet kit för Raspberry Pi som innehåller en RFID-läsare, RC522, Lysdiod, Knapp, RFID-kort samt instruktionsbok. Instruktionsboken är på engelska. Programmeringsspråket som används är Python. Kitet kan inhandlas på amazon england.
Dock kan även ovanstående C-program användas. Anslutning av RC522 är densamma.


 


 

Referenser.

RFID-RC522 Modul mit SPI Schnittstelle
.. _arduino: http://arduino.cc/
.. _ebay: http://www.ebay.com/
.. _iso/iec 14443a: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_14443
.. _iso/iec 14443-3\:2011 part 3:
.. _nxp mfrc522: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MFRC522.pdf
http://www.kjell.com


 


Till början.