Sidan 9 

2014-01-23

Raspberry Pi

Har hittat program i C, http://www.comp.leeds.ac.uk/jj/linux/lcdd.tgz och http://www.comp.leeds.ac.uk/jj/linux/i2c_sw.tgz.
lcdd är en demon som sedan utnyttjas av MCP23017.
Efter en smärre justering av Makefile och i2csubs.c så gick kompileringen OK.
Nu söker jag info om vilka argument som ska användas till MCP23017.


2014-01-21

Raspberry Pi

Installerat NOOBS 1.3.3 på ett 8GB SD-kort. Valde Rasbian. Upptäckte att valt filsystem blir ext4. Jag kommer att ge datorn namnet developpi. Kör:
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core. Redan installerad.
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build
- - -
Under byggande av WiringPi avslutades kompileringen med följande not:

	NOTE: This is wiringPi v2, and if you need to use the lcd, Piface,
	Gertboard, MaxDetext, etc. routines then you must change your
 	compile scripts to add -lwiringPiDev
							

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install geany
- - -
Hämtar bcm2835-1.36.tar.gz från http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/. Jag följer instruktionerna för att installera bcm2835.


2014-01-20

Mageia 4 RC

Nu har Mageia 4 RC äntligen kommit 14 dagar försenad beroende på ett stort antal tydligen svåra buggar.
Under installationen valde jag bort uppdatering. Sedan gick jag in och aktiverade core release, nonfree-release, tainted release. Vidare avmarkerade jag core dvd och nonfree dvd.
Efter omstart valde jag uppdatering vilket blev 66 packet. Därpå installerade jag lamp-task. Startar mysqld och htppd. Eftersom jag installerat Mageia 4 RC i VMware Workstation blev nästa steg att installera VMware tools.

Raspberry Pi

Uppgraderat NOOB till 1.20140107-1.
Placerad LCD på RPi. Följde dessa instruktionerna om program
Installerade förljande:
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
När jag installerar python-smbus så blir i2c-tools automatiskt installerad samtidigt.
Testar om LCDn är ansluten med kommando: sudo i2cdetect -y 1
Installerar git: sudo apt-get install git. Det visar sig att git redan var installerat.
Nästa kommando: git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code.git
Installera:
sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio. Visade sig redan vara installerad.
Nu körde jag ett test med sudo python Adafruit_CharLCDPlate.py. Resultat OK!


2014-01-19

Raspberry Pi

Nu har jag lött ihop LCD-byggsatsen. Att det dröjt beror dels på lång leveranstid dels att jag varit upptagen av annat.


2014-01-15

gParted

Har använt gParted skarp för första gången. En av mina partioner ( /usr ) hade blivit full. Jag kunde inte installera några fler progream. Efter /usr låg en partition som används ( /var ) men efter den låg en oanvänd partion. Jag var då först tvungen att flytta /var in i den oanvända partitionen. Därpå expandera /usr i det fria utrymme som nu låg närmast före /var. Hua vad nervös jag var. Men det gick bra.
Detta har varit en sak jag gått och dragit mig för under säkert ett år.


2014-01-07

Raspberry Pi

Har beställt LCD Shield för Raspberry Pi från Kjell & Co, Art nr: 87263. Det är en byggsats som måste lödas ihop. Det blir ett nytt litet projekt för mig med Raspberry Pi.
Här finns byggbeskrivning. Engelska
Här finns exempel på program mm. Engelska


2014-01-06

Flytt

Den 27 december anmälde jag till Bredbandsbolaget att det var mycket störningar på TVn. Kundtjänst kunde konstatera att så var fallet. Dom ville att jag skulle koppla en nätverkskabel direkt mellan TVboxen och nätverkets ingång i lägenheten. För att klara detta (uttaget och TVn är placerade i var sin ände av lägenheten) skickade de en 20 meter lång kabel som anlände 4 januari. På grund av de TVprogram som sänts under helgen har jag inte velat koppla in kabeln förrän idag. Kabeln ska vara inkopplad i minst en timme. Under tiden är jag utan bredband och telefon. Kopplade in kabeln kl 08:12 och ringde Bredbandsbolaget. De kunde redan efter cirka 10 min konstatera att signalen blev mycket bättre. Den jag pratade med bedömde att störningarna orsakats av router som levererats från Bredbandsbolaget men att jag ska låta kabeln sitta i minst en timme för kontroll av störningarna. Kopplade tillbaka kl 10:18. TVn och bredbandet fungerade direkt efter tillbakakopplingen. Telefonen fungerar inte efter att ha kopplat tillbaka. Felet berrode på att "modemet" tappat inställnngarna för telefonen. Bredbandsbolaget fick fixa det vilket ska ta 5 - 10 minuter. Undertiden slutade bredband och TV att fungera. När telefon och bredband fungerade så slutade TVn att fungera. Först fick jag stänga av TVboxen och sedan fick Bredbandsbolaget göra en fabriksåterställning av routern. Och efter det verkar det fungera. Få se om störningarna på TVn har försvunnit.
- - -
Hade inga störningar förrän TV-signalen försvann kl 15:00. På skärmen kommer det upp "HD-boxen får ingen signal". Det blir till att ringa Bredbandsbolaget igen. Fick naturligtvis sitta i telefonkö. Blev bortkopplad kl 15:15 och fick ringa upp igen. Sitta i kö igen. När jag kommer fram vill Bredbandsbolaget vill starta om allt igen. Hela felsökningen slutade med ett konstaterande att "modemet", routern verkar vara trasig. Bredbandsbolaget ska skicka ett nytt i morgon. Detta får till följd att jag är utan bredband och fast telefon till på onsdag/torsdag. För att kunna se på TV måste jag koppla HD-boxen direkt till inkommande ethernet-uttag med kabel liggande på golvet genom hela lägenheten.


2014-01-04

Raspberry Pi

Installerade phpMyAdmin. (sudo apt-get install phpmyadmin)
Anropade phpMyAdmin med Firefox från en annan dator (10.0.0.10/phpmyadmin/). Fungerar bra. Erhåller rimliga svarstider, inte särskilt snabbt men heller inte segt.


2014-01-03

Raspberry Pi

Igår installerade BOINC för att hjälpa till med SETI (seti@home.com). Men det lyckades inte helt. Själva installationen gick problemfritt men när jag startade upp managern så fich jag ett meddelande om att en xml-fil saknades. Detta fick som följd att inga jobb laddades ner och kördes. Jag lät managern vara igång hela natten i hopp om att jobb skulle laddas ner men "icke sa nicke". Få se om jag kommer att lägga ner någon kraft på att felsöka.
---
Installerar php-html-common för webserver på Raspberry Pi.
Löste problemet med att menyn på min hemsida inte visades. Nu visas den.


2014-01-02

Raspberry Pi

Installerar apache webbserver, (sudo apt-get install apache2)
---
Laddat ner en ny version av Raspbian, 2013-12-20-wheezy-raspbian.img.
Packar upp filen me Ark.
Storleken på imagen är 2,8 GB vilket innebär att minsta storlek på SD-kort är 4GB.
Installerar imagen på ett 8GB SD-kort, (dd if=/storage/RaspberryPi/2013-12-20-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0), tid 11,5 minuter.
Konfigurerar Raspberry Pi, tangentbord, språk, tid mm.
Kör en uppdatering (sudo apt-get update).
Installerar apache 2.
Installerar mysql-server.
Installerar gFTP.
Installerar geany.
Installerar två databaser i mysql, bison och olfixtst.
Kopierar över min hemsida.
Installerar libreoffice
---
Hämtat bcm2835-1.35.tar.gz
Program och instruktioner finns på http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
Installerar paketet enligt följande:


# download the latest version of the library, say bcm2835-1.xx.tar.gz, then:
tar zxvf bcm2835-1.xx.tar.gz
cd bcm2835-1.xx
./configure
make
sudo make check
sudo make install
							


2013-12-31

Raspberry Pi

Uppgraderat NOOB.
Installerat MySQL. Se Raspberry Pi Utveckling.
Installerat gFtp (sudo apt-get install gftp)
Importerat två databaser (mysql -u root -p < filnamn.sql)


2013-12-30

Mageia 4 Beta 2

Aktiverade tainted program, 54 st.
Tainted innehåller programpaket som släppts under fri licens men kan göra intrång på patent och copyright i vissa länder. Till exempel codecs som behövs för att kunna spela ljud eller video.

För att få med "alla" program behöver man tydligen ha följande mediakällor aktiverade:
Core Release
Core Updates
Nonfree Release
Nonfree Updates
Tainted Release
Tainted Updates

Har man ett 64-bitssystem bör man även ha följande mediakällor aktiverade:
Core 32bit Release
Core 32bit Updates
Nonfree 32bit Release
Nonfree 32bit Updates
Tainted 32bit Release
Tainted 32bit Updates

Fick signal om updateriingar till Mageia 4 Beta 2, 800 st.


2013-12-25

Mageia 4 Beta 2

Nu har jag fått reda på vad som orsakat problemet. I samband med uppdatering fås en fråga om man vill behålla den gamla setup filen eller utnyttja en ny setupfil. Jag hade valt den nya filen vilket fick en ny passwordfil att skapas vilken då inte innehöll lösenorden till root och user. Lösenordet till root gick att ändra men jag lyckades aldrig ändra lösenordet till user. Eftersom jag satt uppstarten till automatisk inloggning så gick det inte att komma in i systemet.
Det goda med detta är att jag för framtiden fått kunskapen att i samband med uppdateringar inte välja att använda setup.new.


2013-12-24

Mageia 4 Beta 2

Efter att ha gjort en stor uppdatering (804 paket) denna morgon gick det inte att logga in. Samma sak hände för några dagar sedan när jag gjorde en stor uppdatering av Mageia 4 Beta 1. Det är omöjligt att logga in som sig själv eller som root oavsett om man försöker logga in via GUI eller via terminal. Samma sak hände med Mageia 4 Alpha 2. Jag förstår inte varför detta händer och jag vet inte hur man löser ett sådant problem. Det måste vara något generalknas med uppdateringsprocessen som förstör möjligheten att logga in. Nu har jag gjort en ny installation av Mageia 4 Beta 2 för att testa om problemet fortfarande består efter en uppdatering. Installationen gjordes från en isofil daterad 12 dec 2013. Inloggningen fungerade som förväntat. Lade till nya media. Efter några minuter fick jag en signal (mgaonline) att det fanns nya uppdateringar (14 paket) vilka inkluderade draktools 16.13 och harddrake. Loggade ut och loggade in igen. Inga problem att logga in. Väntar nu på en ny signal om uppdateringar.


2013-12-22

Mageia 4 Beta 2

Jag upptäckte att Netbeans inte fanns att installera. Fick så småningom reda på att det kunde bero på att paketet (7.0.4) inte fungerade. När jag först försökte installera Netbeans 7.4 i mappen /opt protesterade installationsprogrammet att JDK saknades så jag avbröt det försöket. Nu skapade jag en mapp i hemmamappen som jag döpte till Program (/home/jan/Program). I den mappen installerade jag Netbeans och installationen gick utmärkt.


2013-12-16

Mageia 4 Beta 2

Skulle starta Mageia 4 Beta 2. Kunde inte logga in, varken via GUI eller via terminal. Systemet accepterade inte lösenorden, varken mitt eller roots. Undrar om det beror på att jag i går gjorde en updatering av omkring 65 program. Det verkade lite konstigt att det redan kommit rättningar av program i stort sett samma dag som distributionen släpps.
Tog bort installationen och gjorde en ny installation. Eftersom jag installerar Mageia 4 på en virtuell disk så spelade det ingen roll att jag raderade installationen. En ny installation tar omkring 45 minuter totalt.
Justerade storleken på bildskärmen till 1280x1024 eftersom default inställning blir på tok för stor. Även denna gång verkar omstarten hänga sig. Fick lov att stänga av och starta om systemet igen. Nu gick det att logga in första gången, men bildskärmen storlek blev trots all för stor. Fick gå in i KDE-Systeminställninga-Bildskärm och välja 1280x720. Installerade vmware-tools. Loggade ut. Kunde inte logga in. Startade om systemet och nu gick det att logga in. Satte upp för automatisk inloggning. Det gör jag bara för system under utveckling och test, aldrig på ett system i drift.
Så var det dags att konfigurera mediakällor. Jag lägger till mediakällor och markerar bort CD-rom samt mediakällor för debugging och testning. En ny omstart för att testa inloggning. Den automatiska inloggningen fungerar.
Installerar task-lamp (72 paket), task-c++ (29 paket), netbeans (31 paket).
Fick en signal om att det finns updateringar att installera (14 paket). Installerade paketen och stängde sedan av datorn. Startade systemet igen för att testa om den startade på rätt sätt vilket skedde.

Har blivit imponerad av hur snabbt Mageia 4 Beta 2 startar.


2013-12-15

Mageia 4 Beta 2

Nu är arbetet med flytten avklarad. Dags att börja koncentrera sig på datorer igen.
Det första är att installera Mageia 4 Beta 2. Nyinstallation går fort som vanligt, c:a 30 min. Omstarten stannade så jag blev tvungen att starta om Mageia. Nu fungerade starten hela vägen och jag kunde logga in.


2013-12-12

Teamviewer

Skulle uppdatera Teamviewer från version 7 till version 9 när jag fastnade på att filen libXtst.so.6. Via Mageias kontrollcentral lyckades jag inte hitta paketet.Jag fick hjälp via Mageias forum. Det visades sig att jag behövde sätta upp urlern i586/media/core/release and i586/media/core/updates. Efter det att jag lagt in dem så kunde jag installera filen libXtst. Lärdomen jag fick var att även om jag kör Mageia x86-64 så behöver jag tillgång till 32-bitars förråden.


2013-12-11

Flytt

Efter ett par dagar så upptäckte vi att grannens matos kom in i lägenheten. Detta felanmälde jag häromdagen. Det visade sig att flera av lägenheterna hade felanmält matoset. Idag på eftermiddagen ringde en ventilationstekniker och informerade om att ett filter i anslutning till en central fläkt hade grott igen. Teknikern försökte rengöra filtret men det lyckades inte så han hade beställt ett nytt filter som ska installeras på tisdag. Tydligen har filtret grott igen av byggdamm mm eftersom ventilationsystemet varit igång underbyggtiden.


2013-12-08

Flytt

Nu är flytten helt avklarad. I går fick vi tavlorna uppsatta.
Nu kan man återgå till att leka med Raspberry Pi med mera. Ska väl förmodligen börja med att färdigställa mitt lokala nätverk. En sak som flytten medfört är att internet körs via 2 st routrar. Den första routern är till för koppla upp TV, telefon och bredband till lägenheten. Router nummer två är till för mitt lokala nätverk. Det är till den som bland annat mina Hallonpajer ansluts.


2013-12-04

Flytt

Telefon. Nu, äntligen, efter 7 sorger och 8 bedrövelser så har jag fått igång den fasta telefonen. I ett mellansteg så fungerade TV och bredband och det skulle ta 30 minuter innan telefonen var färdigaktiverad. Under tiden slutade TVn att fungera.Ånyo sitta 12 minuter i telfonkö innan man kom fram till teknisk support.Sedan gick det att få allt att fungera, TV, bredband och telefon. Fick samtidigt reda på att installationen i fastigheten är ett pilotprojekt av Bredbandsbolaget, första och hittills enda installationen som är gjord på detta sätt. Så man har blivit försökskanin utan attfå reda på det från början. Med tanke på det strul som det varit i samband med den här flytten så känns det skönt att detta med största sannolikhet är sista gången man flyttar.


2013-11-24

Flytt

Nu har jag fixat till tvättmaskinens anslutningar. Först fixade jag avloppsröret. Efter att först ha köpt för klen dimmension införskaffade jag ett 40 mm:s rör. Där på åkte jag till en rörfirma och lyckades förklara vad jag önskade, en expandenippel mellan 20 mm till 24 mm. Jag fick med lite lin och fett men det lyckades jag inte använda så det blev tätt. Som tur var hade jag gängtejp hemma oc med det som hjälp lyckdes jag få kopplingen mellan vattenrör och tvättmaskin tät. För att testa det hela så körde jag ett program för 30-graderstvätt utan tvätt. Ingen läcka. Så nästa steg blir att köra en riktig tvätt.


2013-11-22

Flytt

Nu har vi bytt bostad. Trots att vi anlitat en flyttfirma samt en städfirma så har/är det mycket jobb att flytta. Åldern gör det inte lättare. Man blir lite stressad och går i taket för saker som inte är som man förväntat. I badrummet som ska vara förberett för tvättmaskin är inte avloppet komplett. Spisen är försedd med barnsäkerhetslås som i och för sig är välmenande men dåligt markerat. Det som fungerade som förväntat var bredband och TV.

Men telefonen fungerade inte. Bolaget missade ännu än gång att hantera flyttning av telefon. Budet är just nu att det ska , förhoppningsfullt, fungera i morgon fredag eller på måndag. Det är tur att man har mobiltelefon ochså.
Själva den fysiska flytten tog två dagar mot beräknade 10 timmar.

Har just fått reda på att jag inte får telefonen inkopplad förrän den 4 dec.
Motivering:
Det tar 17 dagar efter det att mitt bredband är aktiverat vilket blev gjort den 19/11.
Man kan tydligen inte begära överflyttning från annat telefonbolag förrän den 19/11. Svagt att man inte kan förbereda sådant.


2013-11-16

VMware Workstation 9

Det har kommit en uppdatering av VMware Workstation 9 från 9.0.2 till 9.0.3. Detta ställde till en del strul. Först gick det inte att starta VMware Workstation. Då provade jag att starta vmware från terminal. Erhöll följande felmeddelande:
- Logging to /tmp/vmware-jan/vmware-modconfig-22041.log
PANIC /build/mts/release/bora-1410761/bora/lib/unicode/unicodeCommon.c:330
Avbruten (SIGABRT)

Jag sökte då hjälp på Både vmware forum och Mageia forum. Mageia forum var snabbast med förslag till lösning:
Min implementation av lösningen blev att editera aktivitetsmenyn på följande sätt:

export VMWARE_USE_SHIPPED_LIBS='yes'; /usr/bin/vmware %F

samt för VMware Player:

export VMWARE_USE_SHIPPED_LIBS='yes'; /usr/bin/vmplayer %f


Det som återstår är att vmware även ska starta automatiskt när jag startar Mageia. Men det är ingen viktig funktion så det kan anstå tills vidare.


2013-11-04

Elskrot

Har bott i samma lägenhet i över 26 år och nu ska nu byta bostad. Då kommer man underfund med hu mycket "bra att ha grejor" man samlat på sig. Bland annat en gammal bärbar dator, HP Omnibook, med Windows 95. Datorn är bestyckad med 15 MB RAM och har en hårddisk på fantastiska 1,5 GB. Även om batteriet inte var i bästa skick så gick det att starta datorn med det medföljande nätaggregatet. Jag lyckades även komma ut påinternet. Någon gång hade jag installerat Mozilla webbläsare vilken fortfarande fungerade. Men när jag gick in på DN.se så visade sig en seghet av sällan skådat slag. Det tog en evenerlig tid att ladda ner DNs första sida. Sannolikt berodde segheten på att datorn fick hålla på och skyffla data till och från hårddisken vilket i sin tur förmodligen berodde på storleken på arbetsminnet.

Som sagt det blev mycket dator"skrot" som gick till återvinning. 2 st datorer av towermodell, 1 server (Pentium 2, scsi med raid 5), En bärbar (toshiba). Dessutom massor av disketter (5 1/4", 3,5"), böcker (c:a 3 löpmeter) och kablar (många 25-poliga printerkablar mm mm). Det tog emot i början av jobbet men nu börjar det faktiskt kännas bra, en viss lättnad börjar infinna sig. Jag börjar inse att alla dessa "bra att ha grejor" inte använts på tiotalet år, ibland inte på 25 år.
Nu går det att hitta de saker som man verkligen har användning för.


2013-10-27

VMware Workstation 9

Jag har nu installerat Windows 8.1 i VMware Workstation 9.
Jag är definitivt inte förtjust i Windows 8.1. För mig är Windows 8 avsedd för surrfplattor inte för PC.
Jag har roat mig med att installera LibreOffice, GIMP och Picasa samtstrulat med filöverföring med hjälp av PuTTY från host till guest. Orsaken att jag installerat Picasa var att kolla om det gick att skala en bild i Picasa men för mig blev resultate noll. br /> Det possitiva med dagens övningar var att det gick alldeles utmärkt att köra Windows 8 på VMware Workstation 9, det behövdes inte uppgradera till VMware Workstation 10. Gott.


2013-10-15

Hårdvara, W701

Jag har upptäckt att sdb och sdd1 har samma UUID efter det tidigare försöket med cloning. Så det finns ytterligare en sak jag måste göra med sdd1, nämligen byta UUID. Blir förmodligen att formatera om densamma.
Lösningen blev att jag anslöt datorn med USB (det fanns två portar, USB och esata) till en annan dator och formaterade om hårddiasken. Det gjorde att den fick ett nytt UUIDnr. Nu gick det att ansluta till laptopen som hdd utan problem med förväxling mellan sdb och sdd.
Sensmoral: Klona inte hårddiskar i den dator där de ska användas, gör kloningen i en annan dator.


2013-10-14

Hårdvara, W701

Ordningen på mina hårddiskar har varit lite si och så. Framförallt blev det felmonteringspunkt på sdb och sdd/sde. På sdb har jag bland annat alla mina virtuella OS. Vid start kunde det i bland peka mot sde och ibland mot sdb. Detta har ställt till det lite då och då.
Nu har jag fått till det. För att på rätt monteringspunkt på sdb så var jag tvungen att ha sdc, sdd och sde bortkopplade från datorn. Men det viktigast var sedan att spara ändringarna i fstab. (/etc/fstab).


2013-10-13

Mageia 4

Jag är imponerad av hur mycket utvecklarna på Mageia jobbar. Just nu pågår utvecklingen av Mageia 4 Alpha 3. Det kommer uppdateringar var och varannan dag. Vid ett flertal tillfällen innehåller uppdateringarna upp till 400 programpaket. De flesta tillfällena omfattar omkring 50 programpaket.
Jag tycker att de verkligen förtjänar en eloge.
Jag följer utvecklingen genom att uppdatera ungefär varannan dag. Jag använder både VirtualBox och VMware Workstation 9.


2013-10-01

Hårdvara, W701

Det blev inte esata på hårddiskkabinetten jag köpte, det blev USB. När jag monterade och anslöt hårddiskarna till datorn strulade det lite. Först sedan jag kopplat bort två stycken externa esatahårddiskar fick jag ordning på de nya USBhårddiskarna. Mycket av strulet var relaterat till vilken hårddisk som var vilken och att få rätt ettikett på rätt hårddisk. Men nu tror jag att jag fått ordning på det hela.


Uppgradering till Mageia 3

En del av strulet jag fått efter uppgraderingen beror sannolikt på att jag körde urpme --auto-orphans efter uppgraderingen. Nu visar det sig att den funktionen är opålitlig emedan den kan ta bort program/programdelar som forfarande används.


2013-09-26

Hårdvara, W701

Nu försökte jag byta ut den hårddisk som kloning ska ske från till den hårddisk som cloning ska ske till, byter sdb på 500Gb till sdb 1TB. När jag försökte starta datorn så accepterad inte OSet den nya disken. Så jag bytte tillbaka och allt fungerade som det skulle. Jag ger upp försöket att byta ut sdb, från 500GB till 1TB. Ska försöka hitta ett hårddiskkabinett med esata-anslutning.


2013-09-25

Mageia 3, 64-bit, W701

Nu har jag upptäckt ytterligare en sak som gick snett vid uppgraderingen. Libreoffice försvann så att jag fick installera om paketet. Det är väl inte hela världen men man börjar undra vilka ytterligare program som inte blev installerade.


Hårdvara, W701

Håller på att försöka klona en 500GB disk till en 1TB disk. Hittils inte lyckats men har just laddat ner Clonezilla. Det första försöket anslöt jag disken till USB och vart då tvungen att formatera den (ext4) och skriva data till fstab vilket visade sig inte var så lyckat. När jag dagen efter skulle starta datorn så gick det inte. Först när jag tagit bort data om disken i fstab gick det att starta datorn. Lite kallsvettig blev man när datorn inte ville starta men det gick att komma in i felsäkert läge vilket gjorde det möjligt för mig att redigera fstab och allt blev frid och föjd igen. Ska göra ett nytt försök i eftermiddag och då prova att använda Clonezilla.
Fel, fel, fel!
Det blev fel disk som clonades. Får göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle.


2013-09-22

Mageia 3, 64-bit, W701

Det visade sig att det inte gick att starta VMware Workstation efter uppgraderingen. Efter en fråga på Mageias forum fick jag följande tips:
[root@Humlan]# mv /etc/vmware/icu/icudt44l.dat /etc/vmware/icu/icudt44l.dat.bak
som löste problemet. Den nya versionen verkar även ha löst problemet med att behöva gå in i MCC och starta vmware.


2013-09-21

Mageia 3, 64-bit, W701

Nu har jag uppgraderat min ThinkPad W701 till Mageia 3. Det gick inte hellt smärtfritt.
05:50 Uppgraderingen börjar.
07:22 157 st installationspaket misslyckades.
07:24 Börjar om (söker paket som redan är installerade. Söker efter paket att installera).
07:44 131 st installationspaket misslyckades. Provar med nätverk, httpkällor.
07:47 Börjar om. Söker efter paket som redan är installerade (1082) st
08:24 9 st installationspaket misslyckades.
08:25 Installerar 109 paket.
08:27 Installerar 90 paket.
09:22 16 st installationspaket misslyckades.
Körde om i flera varv med samma fel.
09:30 Stängde av datorn med strömbrytaren efter som det inte gick att komma ur loopen.
09:30 Startade datorn igen. Datorn startade i Mageia 3.
09:35 Inloggad.
09:37 Uppdaterar 25 paket.
09:43 Uppdateringen klar och gör en ny omstart.

Alla de här felen gör att man får hicka och oroar sig för att man ska få lov att göra en nyinstallation. I detta fallet hade installationen gått tillräckligt långt så att det blev en uppgradering till Mageia 3.
Dock gåt tydligen inte följande paket att installera:
- kernel-desktop-latest-3.8.13.4-1.mga3.x86_64
- vboxadditions-kernel-desktop-latest-4.2.16-1.mga3.x86_64
- virtualbox-kernel-desktop-latest-4.2.16-1.mga3.x86_64
så jag kör just nu med följande kärna(kernel):
Linux 3.4.52-desktop-1.mga2

14:17 Fick tips om att uppdatera paketkällorna igen. Därefter gick det att uppdatera både kernel och några andra packet.
Så till slut blev det en lyckad uppgradering.


2013-09-20

Föredrag Raspberry Pi

Nu har jag hållit föredraget om Raspberry Pi. Föredraget finns som pdf-fil här. Raspberry Pi


Raspberry Pi, Raspbian, NOOBS

En ny version av Raspbian har släpts, 2013-09-10-wheezy-raspbian.img. Dessutom är en ny version av NOOBS på väg, NOOBS v1.3 beta.


2013-09-17

ThinkPad W701 64-bit

Nu har jag fått min W701 rengjord från damm samt fått ny kylpasta pålagd. Dessutom fått ytterligare 4GB RAM (till 16GB)installerat. Arbetet gick riktigt fort, 1/2 timme.


Föredrag VirtualBox

Nu har jag hållit föredraget om VirtualBox. Sett till antal (1 st) lyssnare så får väl föredraget anses som en flopp. Den ende lyssnare var dock mycket intresserad av Linux och VirtuelBox. Föredraget finns nu i form av en pdf-fil här.VirtualBox


2013-09-14

ThinkPad W701 64-bit

Som jag skrev häromdagen så hade batteriet till min ThinkPad W701 blivit utslitet och jag köpt och installerat ett nytt batteri. Idag har jag verkligen hårdtestat datorn och den har inte blivit varm. Varför blev den varm när jag använde den utan batteri, bara 220V? Jag har dessutom beställt en mindre reparation, rengöring och byte avkylpasta. Reparatören ska komma på måndag och utföra reparationen.
Vad jag gått och grunnat på är är om strömförsörjningen till datorn måste gå via batteriet eller om batteriet fungerar som en kondensator, ser till så toppspänningen inte blir för hög. Att det eventuell är för hög spänning från nätaggregatet, utan batteri. Märkligt är det i alla fall. Men rengöring är ju inte fel i alla fall.


2013-09-13

Mageia 3, Zotac 64-bit

Uppgradering av Zotac, 64-bit, från Mageia 2 till Mageia 3.
02:40 Start.
04:30 "Bearbetar installerade paket".
04:33 Omstart.
04:37 Inloggad.
05:15 Justering av programkällor samt uppdatering av nyare paket (503 st) klart.
05:17 urpme --auto-orphans (borttag av obehövliga paket, 92 st) klart.
05:20 Omstart och inloggad igen.
Totaltid = 2:40 tim. Betydlig snabbare och mer smärtfri än uppgraderingen med R40 (32 bit).


2013-09-12

Mageia 3

Upptäckte idag att uppgraderingen inte gått helt perfekt. Ett fåtal program gick inte att installera - kdebase-runtime, task-kde4, kdebase-minimal, djvulibre plus några till. Jag körde då urpme --auto-orphans varvid 184 program rensades. Sedan fick jag justera vilka programkällor som krävdes. Därefter installerades med lyckat resultat 38 st program.
Nu gick det att koppla upp mobilt internet, mobilmodemet hittades. Däremot kan jag inte ansluta till det trådlösa nätet (wifi).
Måste se upp med detta när det blir dax att uppgradera W701.

Fick ett nytt batteri till W701 idag. Har kört några dagar utan batteri men med 220V-anslutning. Just nu känns det som om det varit orsaken till att datorn gått varm och varit seg. Nu känns den blixtsnabb. En första koll med top tycks ge vid handen att datorn mår betydligt bättre.
Inte ens processerna plugin-containe och vmware-vmx suger lika mycket kraft ur datorn.


2013-09-11

Mageia 3, ThinkPad R40 32-bit

Nu börjar jag uppgradera till Mageia 3. Jag började med att ladda ner Mageia 3 32-bit och 64-bit igen för att få en fräsh ISO-fil. Jag börjar med att uppgradera min ThinkPad R40. ThinkPad W701 får vänta tills vecka 39.
Det första jag gör är att uppdater det befintliga OS-et, Mageia 2. Jag väljer att uppgradera från en DVD då jag har lite dålig erfarenhet att göra uppgraderingen från nätet (2012-05-31). Arbetet börjar kl 08:20. Själva uppgraderingen börjar kl 08:29. En intressant iaktagelse är visningen av Återstående tid, den varierar mellan ett par minuter och 24 timmar när grafen visar att det är mycket kvar.
Kl 13:03 "Bearbetar installerade paket". 13:05 "Preparing initial startup program". 13:10 "Sammanfattning". På frågan om programuppdateringar svarar jag Nej i detta läge. 13:12 Omstart. 13:19 Inloggad. Själva uppgraderingen tog alltså 5 timmar.
Sedan kommer uppgradering av programpaket som blivit nyare sedan Mageia 3 släpptes.
13:23 Uppdaterar programpaket (661 paket) (13:28 jobbet startar). Var tvungen att avmarkera CDn som programkälla. Klart kl 15:03. 15:07 urpme --auto-arphans (134 paket). 5 st kde-paket kunde inte installeras.
15:12 omstart. 15:15 inloggad igen. Totaltid = 7 timmar.
Denna gång gick uppgraderingen bra.


2013-09-09

Husvagn

Idag flyttade vi hem från husvagnen. Sommaren har varit fantastisk och vi skulle kanske ha stannat kvar några dagar eller en vecka till om det inte fanns plikter att göra hemma. Jag skriver detta för att komma ihåg när vi flyttade hem. Det visar sig att det är ganska svårt att år för år komma ihåg flyttdatum.

 
Sidan 9