Raspberry Pi 2,8" TFT touchscreen

 

Innehåll.


Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Montering.
Installation.
Bilder.

 

Inledning.

Här är det tänkt att beskriva användningen av Raspberry Pi 2,8" TFT touchscreen.
Raspberry Pi 2,8" TFT touchscreen kan köpas hos Adafruit. Produkten finns både som byggsats och monterad.


 


 

Montering.

Här finns en bra beskrivning hur byggsatsen monteras.
Kontrollera noga hur du placerar kontakterna innan du börjar löda.
Mitt exemplar hade dåligt lim för att fästa skärmen vid kretskortet.


 


 

Installation.

OBS!
2918-01-25.
Nedanstående fungerar inte längre! Filen går inte längre att hämta.
Ladda ner installationsfil:
wget http://adafru.it/pitftsh
mv pitftsh pitft.sh
chmod +x pi tft.sh

Prova instruktioner från Adafruit.
eller
denna Adadruit-länk.
cd ~
wget https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/adafruit-pitft.sh
chmod +x adafruit-pitft.sh
sudo ./adafruit-pitft.sh

Installera:
sudo ./adafruit-pitft.sh -t 28c -r
På frågan
Would you like the console to appear on the PiTFT display? [y/n] y
Svara Y

På frågan
Would you like GPIO #23 to act as a on/off button? [y/n] n
Svara N om du inte monterat knapparna.

sudo reboot
Anslut tangentbord och mus. Logga in.Här finns en mera omfattande beskrivning på engelska: Adafruit 2.8" PiTFT - Capacitive Touch. Där finns även instruktioner för att ändra teckenstorlek.
Jag saknar dock enkla instruktioner för hur man aktiverar knapparna samt på ett enkelt sätt ändrar skärmens orientering (vertikalt/horisontellt).

Följande stift är upptagna:
I2C Pins (SDA & SCL), SPI pins (SCK, MOSI, MISO, CE0) samt GPIO #25 and #24. Alla andra GPIO är oanvända.
Pinne 18(PWM) kan användas för att reglera bakgrunds belysningen.
Använd pinnarna GPIO #23, #22, #27, och #18 för att använda de fyra knapparna. 

Till början. 

Bilder.

För att visa bilder får man installera fbi med dess frame buffer image.
sudo apt-get install fbi

Bildens storlek bör inte vara större än 320x240 px.
Bilden visas med följande kommando:
sudo fbi -T 2 -d /dev/fb1 -noverbose -a bildnamn.jpg

Script.
Här är ett enkelt script för visning av bilder:

#!/bin/bash
# bildshow.sh

# Bildvisningsprogram. Version 1. 2014-09-13. Jan Pihlgren.

LIMIT=10
a=1

bild1=Iris.jpg
bild2=tussilago.jpg
bild3=Apostlarna.jpg
bild4=Novemberkaktus.jpg

while (( a <= LIMIT ))
  do
      sudo fbi -T 2 -d /dev/fb1 -noverbose -a $bild1
      sleep 3
      sudo fbi -T 2 -d /dev/fb1 -noverbose -a $bild2
      sleep 3
      sudo fbi -T 2 -d /dev/fb1 -noverbose -a $bild3
      sleep 3
      sudo fbi -T 2 -d /dev/fb1 -noverbose -a $bild4
      sleep 3
      ((a += 1))
  done 

Till början.