Raspbian OS 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Post installation.
Referenser. 
 

Inledning.

Raspbian är operativsystemet för Raspberry Pi baserat på Linux Debian. Processorn i Raspberry Pi är ARMv7-A CPU, en 64-bitars processor. En tidigre version av processorn är ARMv6 CPU som är en 32-bitars CPU. Raspberry Pi med ARMv7 CPU arbetar i 32-bitars-mod.
Den första versionen av Raspbian släpptes 2012-07-15.
Raspberry Pi bytte namn på sitt operativsystem Raspbian till Rapberry Pi OS 2020-05-27. 

Installation.

Ladda ner aktuell image-fil till exempel 2017-04-10-raspbian-jessie.img.
Ta reda på SD-kortets ettikett med kommando:
df -H.
Svaret kan bli något liknande detta:
/dev/mmcblk0p1 17G 2,5G 14G 16% /media/FC30-3DA9
det som ska användas är /dev/mmcblk0, skippa p1.

Sätt in microSD-kortet i en minneskortläsare som ansluts i ett USB-uttag.
Läs in imagen på microSD-kortet med kommandot:
dd bs=4M if=/home/jan/Development/2017-04-10-raspbian-jessie.img of=/dev/mmcblk0

Följande sker när kommandot är klart:
3788800+0 poster in
3788800+0 poster ut
1939865600 byte (1,9 GB) kopierade, 728,343 s, 2,7 MB/s
[root@localhost jan]# 

Postinstallation.

Efter installation av operativsystemet behöver man ställa in språk, tangentbord mm.
Använd kommando: sudo raspi-config.
Inställningar görs i första hand i punkt 4, Localisation Options.


Fortsätt sedan med att välja Change Timezone.

Sedan väljs tidszon: Europa


Sedan är det dags att välja ort: Stockholm


Avsluta med att välja språk (Change Locale):

Förslagsvis:sv_SE.UTF-8 UTF-8

När inställningarna är klara så ska datorn startas om:
sudo reboot 

Referenser.

Mera om Raspbian finns på Raspberry Pis hemsida.
Information om Debian finns här.
Dokumentation.. EngelskaTill början.