Uppdaterad 2015-10-08
 

Inledning.

Detta är en enkel beskrivning av hur man använder filkopieringsprogrammet FileZilla, ett program för att kopiera/flytta filer mellan olika datorer. Beskrivningen gör inte anspråk att vara heltäckande utan en inkörsport till programmet.
Programmet finns att ladda ner från FileZilla.


Öppna FileZilla.


I FileZillas Meny gå till Arkiv - Platshanteraren.
Välj Ny plats.
Lägg till ett namn på datorn. Namn är det namn (hostname) som datorn fått.
I fältet Värd: lägg till datornamn eller IP-address: 192.168.0.23.
För en Raspberry Pi lägg till portnummer: 22
I fältet Protokoll: välj SFTP:
Sätt inloggningstyp: Normal
Skriv in användarnamn och lösenord.
Klicka på knappen Anslut

På frågan om värdnyckel klicka för Lita alltid ....
Klicka sedan på OK


Alternativ:
Man kan även skriva in uppgifterna direkt.


Ladda upp/Ladda ner filer.Genom att markera önskad fil kan man sedan dra den till önskad sida och släppa den där.