Raspberry Pi Kamera

 

Tillbaka till Raspberry Pi.

Kommandon att styra kameran med.
Använda kameran via hemsida.
CCTV
Referenser.


Raspberry Pi Camera

Raspberry Pi Camera version 1.0, 5 Mpixel   Raspberry Pi Camera version 2.1, 8 Mpixel
Upplösning: 2592 x 1944 px                            Upplösning: 3280 x 2464 px.
 

Här är det tänkt att beskriva användningen av Raspberry Pi Camera.


 


 

Det första man måste göra är att uppdatera Raspberry Pi med de senaste:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Därpå ska kameran aktiveras, "enable", med:
sudo raspi-config
Efter det att kameran aktiverat ska RPi startas om. Svara Ja på frågan om omstart.
Efter omstart installera programmet fbi:
sudo apt-get install fbi

Montering av kamera.
Stäng av Raspberry Pi.
Kameran monteras på följande sätt:
Koppla in kameran
Lyft försiktigt upp i Tabb.
Vänd bandkabelns blå nederdel mot nätverkskontakten (RJ45).
Stick ner bandkabeln försiktigt i kontakten. Se till att den sitter rakt.
Tryck ner Tabb för att låsa fast bandkabeln.
Starta Raspberry Pi.

Raspberry Pi med kameran monterad


Första bilden.
Nu är det dags att ta den första bilden:
raspistill -o image.jpg -t 2000
Sedan är det tid att titta på bilden:
fbi image.jpg
Ifall fbi inte fungerar så kan man använda:
gpicview image.jpg


Orginalstorlek = 2592 x 1944. (3,1MB)
Slutartid = 1/204 sekDokumentation om fbi (engelska)

 


Till början.Kommandon att styra kameran med.

För att stänga av lysdioden: Editera filen /boot/config.txt och lägg till disable_camera_led=1
Välja storlek på fotografiet: raspistill -w 640 -h 480 -o foto1.jpg. Bredd = -w värde, höjd = -h värde

 


Till början.Använda kameran via hemsida.
Följand tre filer behövs:
index.html
foto.php
foto.c
foto.c ska kompileras med kommando: gcc -L/usr/local/lib -o foto foto.c och skapar då programmet foto
Samtliga filer ska placeras i /var/www/din_mapp.

index.html


foto.php


foto.c


Resultatet blir:
Vänster bild; börja med att bocka för Ta foto. Klicka sedan på SKICKA. Höger bild;
Kommer efter några sekunder och visar att fotot är taget. Klicka på TILLBACKA och man återvänder till vänster bild.
Bocka för Visa foto. Klicka sedan på SKICKA. Bilden kommer att visas samt uppmaning att klicka TILLBAKA.Till början.Fjärrstyrd CCTV.

En artikel i den engelska tidningen Linux Format intresserade mig att prova att utnyttja Raspberry Pi's kamera för att via internet se vad som händer framför kameran.
Programmet motion ska även kunna användas för att upptäcka och reagera på rörelser i bilden.

Installation.
Ladda ner programmet motion: sudo apt-get install motion
Editera /etc/default/motion med: sudo nano /etc/default/motion
Ändra raden: start_motion_daemon=no till start_motion_default=yes
Editera konfigurationsfilen motion.conf: sudo nano /etc/motion/motion.conf
Gör följande ändringar:
daemon on
width 640
hight 480
framerate 100
stream_localhost off

Starta om Raspberry Pi: sudo reboot
Dags att testa: sudo service motion start
Med en webbläsare i en annan dator skriv:
192.168.1.23:8081
IP-adressen ska vara IP-adressen till aktuell Raspberry Pi. Nu ska man kunna se en video i webbläsaren.

Ifall videofönstret är grått och inte visar någon bild samt att man kan urskilja texten: UNABLE TO OPEN VIDEO DEVICE behöver följande göras:
Lägg till följande i /etc/modules:
bcm2835-v4l2
OBS:v4l2 ska vara med bokstaven l.
Fortsätt med: sudo modprobe bcm2835-v4l2
Efter att ånyo öppnat webbläsare enligt ovan ska det nu visas video.

Ifall apache inte är installerad är det nu dax att göra detta:
sudo apt-get install apache2 -y

Nu är det dags att i en texteditor skapa filen
cd
index.html:

Döp om den gamla indexfilen: sudo mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index-old.html
Kopiera den nya indexfilen:
sudo cp /home/pi/index.html /var/www/html/

Nu är det dags att starta serverprogrammen:
sudo service apache2 start
sudo service motion restart

Nu kan man anropa den aktuella Raspberry Pi men utan tillägget :8081 och erhålla en video. Bilden blir lite hackig. Men det beror mest på att Raspberry Pi's CPU inte har tillräcklig kraft att leverera video med normal bildhastighet. Det går att ställa in men då "knäar" Raspberry Pi få det svårt att orka med andra processer.

Några kommandon:
sudo service motion start
sudo service motion restart
sudo service motion stop

 


Referenser.

Raspberry Pi Camera Module
Raspberry Pi Camera: turn off the LEDTill början.