VirtualBox


  VirtualBox


 

VirtualBox från Oracle är ett program för virtualisering, en teknik att köra flera operativsystem samtidigt på en dator, värd (eng.host). Som värdsystem kan användas Linux, Windows OpenBSD med flera. Som gästsystem kan ett flertal operativsystem så som flertalet Linuxdistributioner, Windows, FreeBSD köras. Programmet kan laddas ner från www.virtualbox.org.Aktivera USB.


Gör följande för att aktivera åtkomst av USB-enheter:
Öppna Mageia Kontroll Center - System - Hantera användare
Välj Användare
Markera den användare du önskar.
Välj Grupper
Välj Editera (Ikonen med skiftnyckel)
Välj Grupper
Markera usb och vboxuser
Godgänn genom att klicka OK

Efter detta krävs en utloggning/inloggning för att ändringarna ska ta.
Sedan väljer man, i VirtualBox, Enheter - USB och markera önskad enhet.Installation i Windows.


Nödvändiga förutsättningar.

Windows Installer 1.1 eller högre måste finnas installerat i ditt system. Detta är fallet ifall du har installerat alla Windows uppdateringar.


Installation.


Installationen av VirtualBox kan startas genom att:
- antingen genom att dubbelklicka på den exekverbara filen (innehåller både 32- and 64-bitars arkitektur)
- eller genom att skriva
VirtualBox.exe -extract
i kommndifönstret. Detta kommer att packa upp båda installationsfilerna i en temporär map där du kan hitta de vanliga .MSI filerna. Du kan sedan utföra kommandot
msiexec /i VirtualBox--MultiArch_.msi
för att genomföra installationen.

I båda fallen kommer instruktioner en välkomstdialog att visas och låta dig välja var VirtualBox ska installeras och vilka komponenter som ska installeras. Utöver programmet VirtualBox finns följande komponeter tillgängliga:

- USB support
Paketet innehåller specifika driver för Windows som VirtualBox kräver för att till fullo supporta USB-enheter i dina virtuella maskiner.
- Networking
Detta paket innehåller extra nätverksdrivrutiner för Windows som VirtualBox behöver för att supporta Bridged Networking (för att få dina VM's virtuella nätverkskort tillgänglit från andra maskiner i ditt fysiska nätverk).
- Python Support
Detta paket innehåller support för Python skript till VirtualBox API . För att få detta att fungera krävs att en redan fungerande Python finns installerad.

Beroende av hur ditt Windows är konfigurerat kan du komma att se varningar såsomt "unsigned drivers" eller liknande. Välj "Continue" vid dessa varningar annars kanske VirtualBox inte kommer att fungera riktigt efter installationen.
Installationsprogrammet kommer att skapa en "VirtualBox" grupp i Windows "Start" meny vilket tillåter dig att starta programmet och få tillgång till dess dokumentation.
Med standardiställningar kommer VirtualBox att installerad för alla användare på det lokala systemet. IIfall detta inte är önskvärt måste du starta installationsprogrammet genom att först packa upp det genom att använda
VirtualBox.exe -extract
och sedan göra följandes:
VirtualBox.exe -msiparams ALLUSERS=2
eller
msiexec /i VirtualBox--MultiArch_.msi ALLUSERS=2
på den uppackade .MSI filen. Detta kommer att installera VirtualBox endast för aktuell användare.

Om du inte vill installera alla möjligheter kan du sätta de extra parametrarna i ADDLOCAL för att bestämma namnet på den egensskap som ska installeras. Följande engenskaper finns tillgängliga:

VBoxApplication
   Main binaries of VirtualBox.
   Note
    Denna egenskap får inte tas bort genom att den innehåller ett minimum av filer för att få en fungerandeVirtualBox.
VBoxUSB
  USB support.
VBoxNetwork
  All networking support; includes the VBoxNetworkFlt and VBoxNetworkAdp features (see below).
VBoxNetworkFlt
  Bridged networking support.
VBoxNetworkAdp
  Host-only networking support.
VBoxPython
Python support.

Till exempel, för att installera USB support tillsammans med main binaries, skriv:
VirtualBox.exe -msiparams ADDLOCAL=VBoxApplication,VBoxUSB
eller
msiexec /i VirtualBox--MultiArch_.msi ADDLOCAL=VBoxApplication,VBoxUSB