Sidan 10 

2014-08-04

Raspberry Pi med mera.

Har hållit på och hjälpt en bekant med Raspberry Pi och PiFace Digital I/O. Vidare har jag justerat mina hemsidor, rättat stavfel, förtydligat en del text som inte varit helt självklar och gjort smärre grafiska justeringar på några ställen. Detta tillsammans med den värme vi har nu har gjort att jag haft en låg användandegrad av datorn. På morgonen går det an att sitta vid datorn men redan vid åttatiden avtar orken i takt med den stigande värmen. Leken med Raspberry Pi B+ står just nu stilla.

I samband med ett åskväder i närheten så arbetade jag lite med PC:n men vågade inte ha 220V ansluten utan använde bara batteriet. Arbetet fick batteriet att urladdas till 20% återstående batterikapacitet. Jag hann precis färdig med arbetet. Jag tror det är nyttigt för batteriet att emellanåt laddas ur ordentligt.

Idag ska jag bland annat ladda ner den senaste versionen av NOOBS, version 1.3.9. Den är ju på omkring 1,4 GB så den vill jag ogärna ladda ner via mitt mobila internet.


2014-07-25

Raspberry Pi B+.

Nu har jag installerat NOOBS_v1_3_8 på microSD-kortet.


2014-07-24

Raspberry Pi B+.

Nu har jag fått Raspberry Pi B+. Jag fick lite strul med leveransen som skede med DHL. Det hela löste sig på ett smidigt sätt tack vare serviceinriktad personal på DHL.
Nu ska jag införskaffa ett microSD-kort. Jag hade faktiskt ett redan vilket jag glömt.


2014-07-22

Mageia 5 Alpha 1.

Nu har jag gjort ett försök att installera Mageia 5 Alpha 1 i VirtualBox. Här gick installationen bra. Fortsatte med att uppdatera. 509 paket fanns det att uppdatera.
Det som inte fungerade friktionsfritt var testning i samband med inställning av bildskärmen.


2014-07-20

Mageia 5 Alpha 1.

Installerar Mageia 5 Alpha 1 vilket tar omkring 30 minuter. Jag installerar Mageia virtuellt i VMware Workstation. Men i samband med omstarten vill den nte komma igång ordentligt. Jag försöker flera gånger men misslyckas. Det kan eventuellt bero på att jag valde Plug-n'-Play när det gällde val av display. Nu gör jag en ny installation. Misslyckas även denna gång trots att jag valde Flatpanel 1024x768. Jag kommer inte fram till inloggningsrutan. Eller kanske rättare sagt inloggningsrutan visas inte. Lyckades inte. Gör ett tredje försök att installera. Jag har skickat in en felanmälan.


2014-07-15

Ny Raspberry Pi, B+.

Nu har det kommit en ny version av Raspberry Pi. Version B+.
Den nya versionen är programmässigt bakåtkompatibel med version B. Hårdvarumässigt finns det nu 40 GPIO-pinnar varav de 26 första är exakt som i version B. Den nya RPi är försedd med 4 st USB-kontakter. SD-kortet är ersatt av micro-SD-kort.
Raspberry Pi B+ finns att beställa hos Farnell och RS/Allied Components.


2014-06-26

Utilityprogram.

I samband med utveckling av ett program upptäckte jag två användbara "utility"-program.
wmctrl och xdotool.

wmctrl är ett kommando som kan användas för att kommunicera med en X Window manager som är kompatibel med EWMH/NetWM specifikationen. wmctrl kan fråga fönsterhanteraren efter information, och den kan be aktuell fönsterhanterare om att utföra önskade ärenden.
Här finns detaljerad information.

xdotool låter dig via program (eller manuellt) simulera tangenttryckningar och musaktiviteter, flytta och ändra storlek på fönster mm. Den gör det genom att använda X11's XTEST utökade tillägg och andra funktioner i Xlib.
Här finns detaljerad information.

Exempel (i PHP) på användning:

$command="wmctrl -a firefox";
exec($command);
$command="xdotool key Ctrl+Shift+Tab";
exec($command);
$command="xdotool key Ctrl+w";
exec($command);


2014-06-17

Raspberry Pi trubbel.

Skulle hjälpa en vän med hans Raspberry Pi härom dagen. Bland annat skulle vi få igång det trådlösa nätverket. Men lyckades inte. Vi kopierade inställningarna på min RPi men det lyckades inte. Vi fick inte nätverksadaptern att starta och koppla upp wlan0. Eth0 kopplade upp sig direkt och fick en IP-adress men inte wlan0, hur mycket vi än försökte med olika inställningar i filerna /etc/networks/interfaces och /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf. Varje gång vi körde ifconfig så saknades IP-adressen för wlan0.
Tidigare hade vi kört kommandot df och sett att storleken på filsystemet var lite konstig. Resultatet som visades var av storleksordningen 5,6 GB på ett 8 GB SD-kort. Normalt borde storleken på filsystemet vara omkring 7,6 GB. Ett kommando som jag glömde bort vid första tillfället var lsusb.

Dagen efter föreslog jag att vännen skulle skaffa ett nytt SD-kort och göra om installationen. Efter det så kopplade RPi upp wifi.
Jag vet inte exact vad felet bestod av. RPi startade ju upp helt OK och via eth0 gick det ju att använda internet.???


2014-06-13

Raspberry Pi och PiFace Digital.

Har stött på problem med installation av program till PiFace Digital. Felet finns redovisat här.
Jag har ännu inte hittat vad felet beror på.
Nu har jag fått hjälp att lösa problemet. Jag gjorde om installationen.

apt-get install python-dev python-gtk2-dev git automake libtool espeak python-django python-simplejson

Varpå jag fortsatte med:

$ cd piface/c/
$ ./autogen.sh && ./configure && make && sudo make install
$ sudo ldconfig


2014-06-06

Raspberry Pi och Java.

Har jobbat några dagar med java och där råkat ut för versionsproblem i en av mina RPi.


När jag kör följande kommando:
java GreetingServer 6066
Får jag följande felmeddelande:
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: GreetingServer : Unsupported major.minor version 51.0


I Mageia har jag samma versionnummer för både java och javac.


$ javac -version
javac 1.7.0_55
$ java -version
java version "1.7.0_55"
OpenJDK Runtime Environment (mageia-2.4.7.1.mga4-x86_64 u55-b13)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.51-b03, mixed mode)
$


Resultatet när jag kollat i RPi blir:


pi@Cisero ~ $ javac -version
javac 1.7.0_25
pi@Cisero ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Cisero ~ $


Detta trots att jag installerat Oracle-java8* - sudo apt-get install oracle-java8*.
I en annan RPi


Så här blir resultatet när jag kollat i en annan RPi:


pi@Caesar ~ $ javac -version
javac 1.6.0_31
pi@Caesar ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Caesar ~ $


Det här gör mig lite frustrerad och konfunderad. Hur ska jag få till samma versionsnummer i RPi nr 1?


Här fanns lösningen:


sudo apt-get remove --purge openjdk-7-jdk

pi@Cisero ~ $ javac -version
javac 1.8.0
pi@Cisero ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)

OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Cisero ~ $

sudo apt-get remove --purge oracle-java8-jdk

pi@Cisero ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Cisero ~ $ javac -version
javac 1.7.0_40
pi@Cisero ~ $

sudo apt-get remove --purge oracle-java7-jdk

pi@Cisero ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Cisero ~ $ javac -version
-bash: /usr/bin/javac: Filen eller katalogen finns inte
pi@Cisero ~ $

sudo apt-get install openjdk-6-jdk

pi@Cisero ~ $ java -version
java version "1.6.0_31"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.13.3) (6b31-1.13.3-1~deb7u1+rpi1)
OpenJDK Zero VM (build 23.25-b01, mixed mode)
pi@Cisero ~ $ javac -version
javac 1.6.0_31
pi@Cisero ~ $


2014-05-29

Raspberry Pi och Adafruit LCD.

Nu har jag återgått till att programmera Adafruit LCD. Som hjälp använder jag Gordon Henderson's program om Adafruits LCD.
lcd-adafruit.c finns som exempel i paketet wiringPi.
Jag har börjat förstå hur jag ska kunna modifiera programmet för mina önskamål. Inledningsvis gör jag smärre ändringar i programmet.


2014-05-16

Arduino.

Har återupptagit "leken" med Arduino. En bidragande orsak har varit att Arduino IDE börjar fungera under Mageia 4 så jag kan använda min laptop för att programmera den. Det finns fortfarande en liten bugg i programvaran som hämtas från Mageia. Men det finns även en "work around".
Genom att lägga till följande i filen /usr/avr/include/util/delay.h efter #include <inttypes.h> :
#include <math.h>


2014-05-06

OpenMandriva2014.

Jag har installerat OpenMandriva2014 under VirtualBox. Det var första gången jag blev tvungen att ändra startordningen i VirtualBox. Default är Diskett, CD/DVD, Hårddisk. Jag fick ändra till Hårddisk, CD/DVD, Diskett annars ville OpenMandriva göra om installationen igen.
Funktionellt verkar distributionen OK. Men sättet att presentera programmen efter att ha klickat på "Start" gillar jag inte. Den är för plottrig och svår att hitta i. Jag gillar inte att man ska försöka efterlikna sättet att presentera "appar" på surfplattor.
Svenska språket finns inte heller som språk vilket gör att distributionen inte är lämplig för en nybörjare i Sverige.
Personligen tror jag OpenMandriva har en lång väg att vandra innan den blir allmänt accepterad.


2014-04-30

Raspberry Pi och VNC.

Hittade en beskrivning på hur man säkerställer att vncserver startar när Raspberry Pi startar:
http://www.cnet.com/news/how-to-make-a-raspberry-pi-solar-powered-ftp-server/
Jag har gjort en egen instruktion utifrån den engelska beskrivningen.


2014-04-29

Raspberry Pi och Wifi.

Jag upptäckte för ett tag sedan att RPi ansluten till mitt lokala nätverk tappade kontakten med router under natten när den inte var ansluten. Jag ställde frågan på forumet för Raspberry Pi och fick följande råd:

Skapa filen /etc/modprobe.d/8192cu.conf:
$ sudo nano /etc/modprobe.d/8192cu.conf
Lägg till följande rader:

# Disable power management
options 8192cu rtw_power_mgnt=0
rtw_enusbss=0

Spara filen genom att trycka Ctrl-x, j, Enter
För säkerhets skull, starta om Raspberry Pi: sudo reboot.


2014-04-18

Pi-Lite, Raspberry Pi.

Så här långt har den hjälp jag fått från Cisero's forum inte löst mitt problem med Pi-LITE. Som ett led i att komma vidare har jag beställt en ny Pi-LITE. Den skeppades igår så den lär vara här på tisdag eller onsdag.
Jag placerade Pi-LITE i en annan RPi och startade minicom. Efter följande startmeddelande:
Välkommen till minicom 2.6.1

FLAGGOR: I18n
Kompilerad den Apr 28 2012, 19:24:31.
Port /dev/ttyAMA0

Tryck CTRL-A Z för hjälp om specialtangenter

så rabblades följande text upp i minicom's fönster:
"Good night moon!"

Efter en kontroll i en av Arduino's "sketcher", SoftwareSerialExample, vilken jag hade installerat för att försöka nollställa Pi-LITE. Så frågan är nu hur jag gör en installation i Arduino så att den ursprungliga funktionen återställs?

Nu är jag lycklig. Jag har lyckats återställa Pi-LITE till sin ursprungliga inställning.
Jag fick ladda ner PiLite-master.zip.
Öppna mappen PiLite-master och där finns mappen LoLShield. Kopiera mappen till /home/pi/sketchbook/libraries.
Starta Arduino och hämta sketchen PI_LITE, kompilera och ladda upp den till Pi-LITE. OBS! Du ska välja programmeraren AVRISP mkII.


2014-04-17

Pi-Lite, Raspberry Pi.

Har lyckats kvadda Pi-LITE. :(
I samband med att jag försökte programmera Ardino på Pi-LITE så lyckades jag skapa och ladda en "sketch" som av någon anledning förhindrar möjligheten att kommunicera med Pi-LITE. Jag har försökt flera olika sätt att få igång kommunikationen.
Jag har provat med att ladda upp en annan "sketch" men det har inte gett önskat resultat. Inte ens med minicom får jag kontakt med Pi-LITE. Nu förlitar jag mig på att jag får hjälp via Ciseco's forum. Annars blir det att införskaffa ett nytt Pi-LITE vilket jag verkligen hoppas jag ska slippa.


2014-04-16

Pi-Lite, Raspberry Pi.

Gjort ett nytt försök att installera Geany på Cisero's image och nu gick det "geschwint". Körde upgrade vilket innebar att 105 paket uppgraderades.


2014-04-15

Pi-Lite, Raspberry Pi.

Har slitit hårt för att få Arduino IDE i RPi att lira på önskat sätt. Arduino IDE vill inte ge mig tillgång till rätt serieinterface. Den envisas med att använda COM1 vilket inte existerar i Linuxvärlden. Jag har försökt följa alla rekommenderade åtgärder men icke sa nicke. Jag har även försökt installera Ciseco's egen image men misslyckades även med det, själva installationen gick tydligen snett. Nu använde jag visserligen ett begagnat SD-kort, 8GB, class 10.
Ska göra ett nytt försök med ett nytt SD-kort.
Gjorde ett nytt försök att installera Cisero's image på samma begagnade SD-kort och nu lyckades det. Man får inte tappa sugen.
Körde en update. Därefter installerade jag tightvncserver. Nu går det att få kontakt med Arduino via /dev/ttyS0. Sedan försökte jag installera Geany men det misslyckades.


2014-04-12

Pi-Lite, Raspberry Pi.

Idag på morgonen har jag jobbat med att ansluta Pi-Lite till Raspberry Pi samt försöka programmera den i C. Hur man gör har jag beskrivit på en annan sida.
Med hjälp av ett par olika hemsidor har jag fått till ett program i C som visar önskad text på Pi-Lite.
Våra nordiska bokstäver, äåöÅÄÖ, verka inte finnas med.


2014-04-02

KRDC, virtuell dator, Raspberry Pi.

Har installerat KRDC på en virtuel dator med CentOS som operativsystem. Det var en häftig upplevelse när jag accessade en Raspberry Pi med vnc och fick upp dess skrivbord på den vertuella datorns skrivbord. Först hade jag lite problem att få kontakt med RPi men när jag kom på att jag måste lägga till portnumret 5901 efter IP-adressen så fungerade det klockrent. Jag måste komma ihåg att anslutningskommandot är:
vnc://IP-adress:5901.


2014-03-31

ETH RLY002.

ETH RLY002 är ett kretskort mrd 2 st reläer som kan styras via internet. Kortet strömfösörjes med 12V 0,5A. Reläerna klarar 250V 16A AC.

Efter det att jag hitta C-program ,http://www.robot-electronics.co.uk/forums/viewtopic.php?f=15&t=689&p=1777&hilit=ethrly02#p1777, har jag lyckats styra kortet. Instruktionerna på företagets hemsida är lite för spartanska för att vara till hjälp för mig.
Lyckats koppla upp kortet via wifi med hjälp av en portabel wifi anslutning, Netgear WNCE2001.


2014-03-28

Asus EeePC 900.

Uppgradera datorn från Mageia 1 till Mageia 4. Uppgraderingen var i praktiken en nyinstallation. Det tar, med uppdatering av 104 programpaket, över 4 timmar. Resultatet blev lyckat.
Orsaken till att jag uppgraderade var att jag fick upp meddelande på skärmen om att Mageia 1 slutats supportas.


2014-03-26

Raspberry Pi

Nu har jag fått hem en bok om Raspberry Pi, Raspbery Pi User Guide. Boken är skriven av en av utvecklarna av Raspberry Pi, Eben Upton samt journalisten Garet Halfacree. Boken kan införskaffas från Adlibris till en kostnad av storleksordningen 110:-.
Efter en snabb genomgång av boken tycker jag att den verkligen fyller sin uppgift eftersom den går igenom grunderna för att komma igång. Dessutom ger den förklaring till varför Raspberry Pi är konsturerad som den är. När det gäller programmering så koncentrerar sig boken kring Python samt Scratch.
Det finns en del för varje kunskaps nivå även om den i första hand kanske vänder sig till nybörjare med Raspberry Pi.

OBS! Boken är på engelska.


Att fjärrstyra Raspberry Pi.
Har just upptäckt möjligheten att få upp Raspberry Pis skrivbord på min Laptop. Jag installerade KRDC på laptoppen och tightvncserver på Raspberry Pi. Kommando:
sudo apt-get install tightvncserver

Starta KRDC på lapptoppen och starta vncserver på Raspberry Pi, vncserver :1. Ange IP-adressen till Raspberry Pi med tillägget :5901, till exempel:
192.168.0.12:5901
voi la! Nu kommer skrivbordet upp på skärmen på laptoppen.

Det går att installera TightVnc på Windows: http://www.tightvnc.com/download.php och få skrivbordet på Raspberry Pi i Windows.


2014-03-23

Raspberry Pi

Har skapat en ny sida på min hemsida, RPi Tillbehör. Här listar jag olika expansionskort mm till Raspberry Pi med länkar till var man kan köpa expansionkorten samt var det finns mer information ofta på engelska. Jag tar även upp andra tillbehör som kan vara av intresse och som inte är av det vanliga slaget.
Jag har också börjat testa ett av expansionskorten, PiFace Digital I/O. Ofta så finns det exempel skrivna i Python men eftersom jag inte är så hemma i Python vill jag helst skriva programmen i C. Det är oftast inte lätt att hitta exempel i C till Raspberry Pi utan det blir en hel del letande innan man hittar något användbart. Sedan kan man anpassa exemplen till sina egna behov.

I går fick jag lov att hjälpa en vän att installera Mageia 4 på en Asus EeePc. Det tog lite tid men det gick bra.


2014-03-21

ThinkPad W701

Råkade ånyo ut för att datorn startade i maintenence-läge. Denna gång loggade jag in som root och startade X, startx. Därpå kollade jag fstab emedan jag anade att jag lyckats göra en felaktigt tillägg igår när jag anslöt en hårddisk via USB för att formatera den.
Det visade sig att fstab fått ett tillägg. En rad med en disk som fått namnet sde1. När datorn startade och disken saknades så vill den inte starta hela vägen. Det var bara att markera bort disken och starta om datorn som ny startade som den skulle.
Det visar på hur lätt det ibland är att göra bort sig.


2014-03-17

ThinkPad W701

Det var inte fabrikatet på hårddisken som ställde till det för mig. Det var min okunskap som var grundorsaken.
Det var så här jag skulle göra:
1. ansluta den nya disken via USB.
2. anteckna UUID på den nya hårddisken.
3. ändra /etc/fstab (=lägga till en ny rad för den nya disken med dess UUID och radera/kommentera ut raden för den gamla disken)
4. formatera den nya disken.
5. skapa en ny partition på den nya disken.
6. kopiera allting från den gamla disken till den nya disken.
7. stänga datorn.
8. ta bort den gamla disken.
9. sätta in den nya disken.
10. starta datorn.

Punkt 5 är mycket viktig:
Ändra i fstab:
Skapa en ny rad enligt följande exempel:
# Entry for /dev/sde1 :
UUID=6d9d731b-b169-485e-9a8c-c82c0c971d5f /storage ext4 defaults 1 2
Markera bort följande rad:
# Entry for /dev/sdb1 :
# UUID=0f056fc3-d077-45a1-bfc1-570f2d4075d2 /storage ext3 defaults 1 2

Ovan: /dev/sde1 blir den nya sdb1.


2014-03-11

ThinkPad W701

Har försökt byta sdb från en Hitachi 500GB till WD 1 TB. Det misslyckades. Mageia vill inte starta ordentligt utan hamnar i ett maintenance-läge. Fick lov att byta tillbaka till den ursprungliga hårddisken. Undrar varför inte Mageia vill start med en ny sdb, sda är ju samma med operativsystemet? Jag har en Hitachi 1TB på ingående får se om det blir samma fel om jag använder den. Undrar om jag måste klona disken innan jag byter?


2014-03-05

VMware Workstation 9

Lycka!!
Nu har jag lyckats installera VMware Workstation 9. Efter flera försök gjorde jag i dag på vinst och förlust ett nytt försök. Kommandot som jag använde är följande:
VMware-Workstation-Full-9.0.3-1410761.x86_64.bundle --console


2014-03-04

Mageia 4

Nu har jag testat att det efter uppgradering fungerar med en projektor. För min dator kräver att upplösningen är minst 1440 x 900 px (WXGA+). Det fungerar. Eftersom jag ska hålla ett fördrag om två dagar så vill jag försäkra mig om att projektorn verkligen fungerar. Ofta brukar befintlig projektor inte klara den höga upplösning som min dator kräver.


2014-03-02

Mageia 4

Jag har kommit underfund med vad som krånglade i VirtuaBox. Det var inställningen av System på aktuell gäst som av någon anledning är satt till
"Enable VT-x/AMD-V". När jag disablade den funktionen så fungerade det som det skulle.
I väntan på att jag ska få VMware att fungera så installerar jag om en del gäster i VirtualBox bland annat Window 7. Uppdateringen efter installationen var 138 stycken.


2014-03-01

Mageia 4

Gjort en helt ny installation av Mageia 4 på min ThinkPad W701. Det blir ingen skillnad när det gäller VirtualBox och VMware Workstation, ingen av dom går att installera. Usch! VMware Workstation går inte att installera överhuvudtaget.
VirtualBox protesterar och påstår att BIOS blockerar start av gäst.


2014-02-28

Mageia 4

Installerade Mageia 4 på min Zotac PC. Efter installationen installerade jag VMware Workstation 9 med lyckat resultat. Det verkar som installationen på ThinkPad W701 måste ha gått snett. Får nog göra om den installationen. Men det får vänta till nästa helg då jag ska hålla ett föredrag på torsdag och vill inte vara utan min workstation.


2014-02-27

VMware Workstation 9

Avinstallerade VMware Workstation 10 och installerade VMware Workstation 9. Efter installationen skulle några moduler kompileras vilket misslyckades.
Av någon anledning har jag alltid problem att få igång VMware Workstation varje gång jag uppgraderar Mageia. En bidragande orsak tror jag beror på att VMware vill ha libcanberra-gtk-module.so vilket inte finns i Mageia. Detta får till följd att installationen måste göras med kommando:
./VMware-Workstation-Full-9.0.3-1410761.x86_64.bundle --console
Den installationen går OK. Sedan ska modulerna kompileras men misslyckas.

Jag klickar på Install och får då följande resultat:


Längre kommer jag inte och vet inte hur jag ska få det att fungera.
Loggfilen som det hänvisas till kan jag inte tolka/förstår jag inte.


2014-02-24

Mageia 4

Efter installationen har jag försökt installera en hel del program, bland annat VirtualBox och VMware Workstation men misslyckats. Programmet bluefish har förändrats, till det sämre tycker jag, genom att ha svart bakgrund vit remsa med vit text under markören. Lyckades efter ett tag få vit bakgrund med svart text.
Men problemen med VirtualBox och VMware Workstation kvarstår. Verkar bli mycket arbete med att få det att fungera.

Jag är faktiskt ganska sur på Mageia. Nästan varje gång som jag ska göra en uppgradering så skiter det sig och jag måste göra en nyinstallation. Detta får till följd att jag måste ominstallera en mängd program. En del går sedan inte att få att fungera utan en massa job.


2014-02-23

Mageia 4

Försökte uppgradera min Thinkpad W701 från Mageia 3 till Mageia4.
Jag började arbetet kl 10:36.
Men det sket sig. Första krachen inträffade kl 12:25. Nytt försök. Ny y krach kl 13:10. Nytt försök kl 13:40. Nytt misslyckande. Kl 14:10 gör jag en "clean" installation. Lyckas göra ett fel som medför att jag får göra om installationen kl 15:30. Installationen är klar kl 16:20.


2014-02-17

Varför Linux.

Jag fann denna översättning på IDG Blogg.

Varför vi använder Linux
14 februari 2014 15:53
Jag hittade några riktigt tänkvärda ord på Nätet om Linux. Jag återger dom här i min fria översättning. Upphovsmannen är okänd (för mig).
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<<<<<<<<<<<<<<<
Vi säger till vänner och bekanta att vi använder Linux för att det är säkert. Eller för att det är fritt, anpassningsbart, fritt (i den andra meningen) eller för att Linux har utmärkt gratis support på såväl svenska som engelska sajter…
Men det där är bara struntprat (i marknadsföringssyfte). Vi säger så till icke-linuxanvändare, eftersom de inte skulle förstå de verkliga skälen. Och när vi upprepar dessa falska skäl tillräckligt ofta kanske vi även börja tro på dom själva.
Men innerst inne så är det här det verkliga skälet:

Vi använder Linux för att det är roligt.

Det är roligt att mixtra med systemet. Det är roligt att ändra alla systeminställningar. Det kan t o m vara roligt att ”förstöra” systemet och sedan tvingas gå i återställningsläge för att reparera det. Det är härligt att ha över hundra distributioner att välja mellan! Det är kul att använda terminalen och köra olika kommandon. Låt mig säga det igen: Det är kul att använda terminalen och köra olika kommandon!

Inbitna linuxanvändare (entusiaster) använder Linux för dess egen skull. Visst vill vi (precis som alla andra) få arbete effektivt utfört. Vi vill också hålla våra datorer/system virusfria. Naturligtvis tycker vi också om att spara pengar. Men allt det där är egentligen bara bisaker. Vad vi verkligen gillar är att ”leka” med systemet, utforska alla ändringsmöjligheter och då upptäcka fascinerande fakta om den programvara som finns under ytan.
Inte undra på att icke-linuxanvändare inte skulle förstå (våra verkliga skäl)!
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>>>>>>>>>>>

Källa: IDG Blogg.
Författare: by Vlad Dolezal
Översättning av: Exton


2014-02-08

Mageia 4

Jag tycker Mageia 4 startar snabbare än tidigare versioner av Mageia. Passade på att ta bort orphans, urpme --auto-orphans, det var 136 st som tog upp nästan 500MB.

Ada
Fortsatt med mina försök med ADA. Blir lite stolt när jag i samband med felmedelande vid kompilering upptäcker att det saknas en rad.


2014-02-07

Mageia 4

Första upgradering till Mageia 4. Uppgradering på ThinkPad R40. Började med attt bränna en DVD. Började uppgraderingen kl 07:40. Det är rätt fascinerande, förutspådd tid att genomföra uppdateringen är i början 19,5 timmar. Efter20 minuter var prognosen 6 timmar. Installationen klar kl 13:40, tid 6 timmar. Uppdatering av 7 paket.

Ada
Har skrivit mitt första program i programspråket Ada, Hello World.


2014-02-04

Raspberry Pi

Har installerat och testat WebIOPi-0.6.0. Överreklamerad och i praktiken oanvändbar så som det ser ut utan omfattande handpåläggning.


2014-02-02

Mageia 4

Nu har Mageia 4 har släpts. Dessutom enligt plan trots att Mageia 4 RC blev 2 veckor försenad. Nu kommer väl all tid att gå åt till att uppgradera. Väntar nog några veckor, det verkar finnas några buggar kvar när det gäller installation. Jag vill ha uppgraderingen klar före slutet på april. Installerar Mageia 4 (i586) i VMware Workstation.


2014-02-01

Raspberry Pi

Installerar python: sudo apt-get install python{,3}-pifacedigitalio
Försöker köra programet: python3 /usr/share/doc/python3-pifacedigitalio/examples/blink.py
Fungerar inte direkt.

Adafruit Blue&White 16x2 LCD+Keypad Kit for Raspberry Pi
Får hjälp att lär mig hur programmet i2c_iw/mcp23017 är avsett att fungera. Tydligen ska det bara kommunicera med kretsen mcp23017 men jag får lite fel: 1391209319.805 mcp23017: [5] Input/output error : Reading register.

Följande fungerar:
./mcp23017 -t 0x12 0x13
./mcp23017 -T 0x12 - visar tid med formatet "%Y-%m-%d:%T " , exempelvis 2014-02-01:16:55:38 0x40
./mcp23017 -v -t 0x20 all


2014-01-31

Phidget

Idag kom 1203_2 - PhidgetTextLCD 20X2 : White : Integrated PhidgetInterfaceKit 8/8/8.
Har hunnit testa lite. Tycker att ljusstyrkan i displayen är väldigt låg. Jag har hittills inte lyckats öka ljusstyrkan. Jag har gått ut i forumet för att få lite tips.


2014-01-29

Phidget

Installerar libphidget-2.1.8.20130723 som finns här: libphidget-2.1.8.20130723
Efter att ha hämtat och packat upp filen flyttar jag mig till /xxx/xx//libphidget-2.1.8.20130723
Därpå kör jag:
sudo apt-get install libusb-dev
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
./configure; make; sudo make install


2014-01-27

Raspberry Pi

Installerar openjdk-7-jdk. Se här.
Installerar Pi4J:
wget http://pi4j.googlecode.com/files/pi4j-0.0.5.deb
sudo dpkg -i pi4j-0.0.5.deb
pi4j installeras i /opt/pi4j.
För att testa ett exempel kompilerar man alla exempel med:
cd /opt/pi4j/examples
./build

Att kompilera ett program:
javac -classpath .:classes:/opt/pi4j/lib/'*' -d . SystemInfoExample.java
Att köra ett program:
sudo java -classpath .:classes:/opt/pi4j/lib/'*' SystemInfoExample


2014-01-26

Raspberry Pi

Nu har jag provat flera olika program i C för att kunna visa något på LCDdisplayen till Raspberry Pi. Jag får programmen att lira men inget av programmen får jag att visa något på displayen.
Programmet lcd verkar blockera mcp23017 så att i2cdetect -y 1 inte fungerar. Även programmet i2c blockerar mcp23017. För att komma runt detta måste man starta om Raspberry Pi.


 
Sidan 10