Att använda GNU/LINUX Linus Walleij ISBN 91-44-03400-8 Svenska L L L L L
Linux MAGNUM Jack Tacket,Jr och Steven Burnett ISBN 013-019716-5 Svenska L L L L
Linux På egen hand Steve Oualline, Eric Foster-Johnson ISBN 0-7645-2508-5 Svenska L L L
Öppen källkod i Sverige Monica Orsci ISBN 978-91-9770-810-4 Svenska L L L L L
Efektivare Linux Gareth Anderson, Tobias Hagberg ISBN 978-91-972705-7-1 Svenska L L L L
Linux för vanliga människor Rickford Grabt ISBN 978-91-972705-5-7 Svenska L L L L
Upptäck Ubuntu Linux 8.04 Tobias Hagberg ISBN 978-91-972705-3-3 Svenska L L L L L
Kom igång med OpenOffice.org Henric Sandklef, Jonas Öberg ISBN 978-1-4092-3540-8 Svenska L L L L
StarOffice for LINUX for DUMMIES Michael Meadhra ISBN 0-7645-0576-9 Engelska L L L
Linux Toys Christofer Negus, Chuck Wolber ISBN 0-7645-2508-5 Engelska L L
Professional Linux Programming Neil Matthew, Richard Stones ISBN 1861003013 Engelska L L L L
Stila med CSS
En guide för designers
Charles Wyke-Smith ISBN-13 9789163609107 Svenska L L L L
Max räckvidd med HTML & CSS Tommy OLSSON ISBN 978-91-972705-2-6 Svenska L L L L
Open Source Development with CVS Karl Fogel ISBN 1-57610-490-7 Engelska L L L L
CVS Pocket Reference Gregor N. Purdy ISBN 0-596-00003-0 Engelska L L L
SQL Unleashed Hans Ladányi ISBN 0-672-31133-X Engelska L L L L
MySQL Handboken Luke Welling och Laura Thomson ISBN 91-636-0830-8 Svenska L L L L
MySQL Language Reference MySQL AB ISBN 0-672-32633-7 Engelska L L L L
C++ programmering Stephen Prata ISBN 91-86201-34-4 Svenska L L L
Programming with Qt Matthias Kalle Dalheimer ISBN 0-596-00064-2 Engelska L L L
C++ GUI programming with Qt 3 Jasmin Blanchette, Mark Summerfield ISBN 0-13-124072-2 Engelska L L L
Practical Qt Matthias Kalle Dalheimer, Jesper Pedersen et al. ISBN 3-89864-260-1 Engelska L L L
Sams Teach Yourself Qt Programming in 24 Hours Daniel Solin ISBN 0-672-31869-5 Engelska L L L
Java direkt med Swing Jan Skansholm ISBN 978-91-44-06074-3 Svenska L L L L
Learning Java Patric Niemeyer & Jonatan Knudsen ISBN 0-596-00873-2 Engelska L L L L