Lite tips om hur man kan arbeta med OLFIX (och andra applikationer) på en annan dator.

Börja med att öppna ett konsolfönster.

Inledning

För att skapa möjlighet för dator B att skicka information till din bildskärm (display) måste du första gången köra följande kommando:

[jan@datorA ~] xhost 192.168.0.102

Detta kommando behöver bara köras engång för varje dator.

Mer information om xhost finns på man-sidan
man xhost

Uppkoppling

När man sedan vill köra ett program på en annan dator (i detta exempel 192.168.0.102) körs kommandot:

[jan@datorA ~] ssh 192.168.0.102

Anslutning

Uppkopplingen frågar efter ditt password på den andra datorn.
Efter det att du loggat in med rätt password så kopplas du upp till datorB.

[jan@datorA ~] ssh 192.168.0.102
jan@datorA@192.168.0.102's password:
[jan@datorB jan]

Starta en applikation

Nu befinner du dig i datorB och kan utföra de kommandon du önskar och som kan utföras i ett konsolfönster i datorB.
Du kan starta ett grafiskt program i datorB som visas på datorAs bildskärm.
Så här startar du Konqueror - filhanteraren.

[jan@datorB jan] konqueror

Konquerer kommer nu att visas på datorA's skärm.

Starta OLFIX.

Om du vill start OLFIX i datorA får du göra på följande sätt:
Börja med att flytta dig till rätt mapp.

[jan@datorB jan]cd /opt/olfix/bin

Sedan startar du OLFIX med kommando:


[jan@datorB bin] ./OLFIXW

OLFIX (på datorB) kommer nu att visas ("displayas")på datorA's skärm och man kan kan arbeta med OLFIX (datorB) som vanligt.

Avsluta

Grafiska program avslutas på vanligt sätt, även OLFIX.
Sedan avslutar man kontakten (sessionen) med datorB.

[jan@datorB bin]exit
Connection to 192.168.0.102 closed.
[jan@datorA ~]

Och man är tillbaka till datorA.

Till början