Sense Hat. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Kontroll.
Pinlayout.
Referenser.
 
 

Inledning.


Raspberry Pi Sense Hat hette från början Astro Pi.
Raspberry Pi Sense Hat finns köpa bland annat hos Electro:kit.

Termometern verkar avläsa chips-temperaturen och inte temperaturen i omgivningen. Temperaturen anges till 36 grader Celsius när omgivningens temperatur är 23 grader Celsius.

Däremot så verkar mätningen av luftfuktigheten gälla omgivningens luftfuktighet, i detta fall c:a 29,1%.

När det gäller lufttryck verkar det också stämma: Sense HAT visar 1019,5 millibar, barometer visar 764 mmHg.
Förhållandet mellan millibar och mmHg är 1000millibar = 750 mmHg.
En kalkyl ger då: (750 / 1000) x 1018,5 = 763,875

Data:
Gyroscope
Accelerometer
Magnetometer
Temperature sensor
Barometric pressure sensor
Humidity sensor
8×8 RGB LED matrix display
Visible light or Infra-red (Pi NoIR) Cameras
5 button joystick
(Additional functional push buttons)
(Real time clock with backup battery)

 


Till början. 

Installation.

Följande program behöver installeras:

sudo apt-get update
sudo apt-get install sense-hat
sudp pip-3.2 install pillow
sudo reboot


 


Till början. 

Kontrollera.

Python program: helloworld.py.

Exekvera med kommandot:
sudo python helloworld.py

Ytterligare ett exempel.
temperature.py

Exekvera med kommandot:
sudo python temperature.py


Ett exempel på loggning av teperatur, luftfuktighet och lufttryck.

Programmet körs med kommando;
python fil-4.py &

Exempel på resultat:

Kolummerna är från vänster till höger:
Datum, Klockslag, Temperatur, Luftfuktighet, Lufttryck.

OBS!
Temperaturen är missvisande. Sannolikt beroende på något fel i konstruktionen. Felet diskuteras på RPi forum men ingen lösning har hittills framkommit.

 


 

Pinlayout.


Klicka här för att få en större bild.


Följande pinnar är lediga:
7, 8, 10,11, 12, 13, 15, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40. 

Referenser.

Astro Pi
Raspberry Pi Sense HAT.
Sense HAT exempel.
Sense HAT API Reference.


 


Till början.