PIR 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
GPIO.
Testning.
C-program.
Support/Hjälp.
 


 

Inledning.

PIR = (Passiv IR sensor) Rörelsedetektor.
Utseende: Rektangulär.
Pris: $10.00 hos Adafruit och 70 kr hos Kjell & Co.
Output: Digital puls hög (3V) när den triggats (när rörelse detekteras) digital puls låg i viloläge (ingen rörelse detekteras). Pulsens längd beror på motstånd och kondensatorer på kretskortet och varierar från sensor till sensor.
Känslighetsavstånd: upp till 6 meter och 110° x 70° avkänningsområde
Strömförsörjning: 3V-9V inspänning med 5V som det bästa.
Tänk på att detektorn reagerar inom 180 grader. För att begränsa området kan man trä ett rör över sensorn.

 


 

Installation.

Koppla GND på PIR till GND (stift 6) på Raspberry Pi. Koppla 5V på PIR till 5V på Raspberry Pi, stift 2.
Trots att PIRsensorn kräver 5V , är dess output Pi-vänliga 3.3V, så den kan kopplas direkt till en GPIO input, till exempel GPIO 18 (stift 12).
Känsligheten ställs in med potentiometern märkt Sx. Medurs vridning ökar känsligheten. Moturs vridning minskar känsligheten.
 


Till början. 

Testning.

När du kopplat upp PIR sätt i batterierna och vänta 30-60 sekunder för PIR att stabilisera sig. Under tiden kommer LED eventuellt att blinka lite. Vänta tills LED är släckt och rör sedan handen runt framsidan på den, vinka med handen eller liknande för att se LED lysa upp!
När PIR detekterar rörelse kommer "output"-stiftet att gå till "högt läge", 3.3V, och tända LED!

 


Till början. 


Det verkar som det finns lite olika montering av PIR.

 


Till början. 

C-program.

Programmet kräver att man använder PiFace Digital I/O.
Koppla 5V på PIR till utplinten 5V (nr 0). Koppla GND på PIR till inplinten 0V (nr 9). Koppla OUT på PIR till inplinten nr 4.
piface-pir-01.c
Ett C-program utan piface.

Inkoppling:
PIR VCC -> RPi 5V = pinne 2
PIR GND -> RPi GND = pinne 6
PIR OUT -> RPi GPIO 7 = pinne 7

pir.c


Modifierad:2018-08-08

Raden med wiringPiSetup(); stod det tidigare wiringPiSetupSys();

 


Till början. 

Support/Hjälp.

En beskrivning på engelska finns på Adafruit.

Inköp kan bland annat göras på: Kjell & Co,

 


Till början.