Pi-LITEr

 

Innehåll.


Inledning.
Installation.
Testning.
Seriekommunikation
Exemnpel.
Pi-LITEr och C.
Referens.


Pi-LITEr


 

Inledning.

Beskrivninga hur man installerar och använder Pi-LITEr.


För att programmera Pi-LITEr används oftast Python men här kommer C att användas.

 


 

Installation.

Det första man måste göra är att uppdatera Raspberry Pi med de senaste:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Börja med att installera följande:
$git clone git:drogon.net/wiringPi
$cd wiringPi
$./build

Testa wiringPi med följande kommando:
$gpio -v


Om man inte redan gjort det, är det bra att installera Geany som är ett GUI som kan vara bra att använda vid utveckling.
sudo apt-get install geany.

 

Till början.


Till början. 

Pi-LITEr och C.

Kontrollera att wiringPi är installerat (Se ovan).

// pi-liter-test.c
//
// Example program for bcm2835 library
// Blinks a pin on an off every 0.5 secs
//
// After installing bcm2835, you can build this 
// with something like:
// gcc -o pi-liter-test -l rt pi-liter-test.c -l bcm2835
// sudo ./pi-liter-test
//
// Or you can test it before installing with:
// gcc -o pi-liter-test -l rt -I ../../src ../../src/bcm2835.c pi-liter-test.c
// sudo ./pi-liter-test
//
// Author: Mike McCauley (mikem@open.com.au)
// Copyright (C) 2011 Mike McCauley
// $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
// Modified: Jan Pihlgren 2014-04-11

#include "bcm2835.h"

// Blinks on RPi pin GPIO 11
#define PIN1 RPI_GPIO_P1_07
#define PIN2 RPI_GPIO_P1_11
//#define PIN3 RPI_GPIO_P1_13
#define PIN3 RPI_V2_GPIO_P1_13
#define PIN4 RPI_GPIO_P1_12
#define PIN5 RPI_GPIO_P1_15
#define PIN6 RPI_GPIO_P1_16
#define PIN7 RPI_GPIO_P1_18
#define PIN8 RPI_GPIO_P1_22

int main(int argc, char **argv)
{
  // If you call this, it will not actually access the GPIO
  // Use for testing
//  bcm2835_set_debug(1);

  if (!bcm2835_init())
    return 1;

  // Set the pin to be an output
  bcm2835_gpio_fsel(PIN1, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
  bcm2835_gpio_fsel(PIN2, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN3, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
  bcm2835_gpio_fsel(PIN4, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN5, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN6, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN7, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN8, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  // Blink
  while (1)
  {
    // Turn it on
    bcm2835_gpio_write(PIN1, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    // turn it off
    bcm2835_gpio_write(PIN1, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN2, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN2, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN3, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN3, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN4, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN4, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN5, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN5, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN6, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN6, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN7, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN7, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN8, HIGH);
    // wait a bit
    delay(500);
    bcm2835_gpio_write(PIN8, LOW);
    // wait a bit
    delay(500);        
  }

  return 0;
}


Här finns mer information om BCM2835. 

Inledning.

Pi-LITEr kan köpas här: https://www.m.nu/utbyggnadskort/pi-liter-8-led-strip-for-the-raspberry-pi.


 


Till början.