Innehåll.


Inledning.
Skapa program.
Kommentarer.
Kompilering.
Felmedelande.
Referenser. 

Inledning.

Jag tänker bötja om med Qt och då verkar det som att Qt Creator är den miljö som lämpar sig bäst att använda för utvecklingsarbetet.
Skapa program.
Skapa programmet JanProv.
janprov.h
janprov.cpp
main.cpp
janprov.ui

Headerfil.
janprov.h

Headerfilen skapas av Qt. Qt gör ett litet fel här:
#include <QtGui/QMainWindow>
ska egentligen vara
#include <QMainWindow>
Vid kompilering erhålls ett felmeddelande, se nedan.


Källfiler.
main.cpp

janprov.cpp


Grafik.

janprov.ui


Utformning och redigering av den grafiska layouten görs i Creators Design.Object:


Genom att editera uppgifterna om ett objekt kan man byta namn med flera egenskaper. Här har pushButton ändrats till exitBtn.
Lägg cursorn på föremålet och högerklicka så visas ett antal möjliga åtgärder fram. Välj önskad åtgärd.Signals & Slots Editor:


Klicka på PLUSet så kommer den nedre raden fram.
Dubbelklicka på till exempel <sender> så byts namnet till <object>. Klicka sedan på <objekt> så kommer en lista med möjliga val upp.
Välj det som önskas.
Proceduren upprepas för var och en av <signal>, <receiver> och <slot>.
        Kommentarer:

Filerna main.cpp och janprov.cpp skapas av Qt Creator.


Kompilering.

  1. Kör qmake (Bara första gången.)

  2. Kör make (Efter varje ändring av koden.)


Slutresultat.Felmeddelanden.

Vid körning av make erhålls följande felmeddelande:

In file included from main.cpp:1:0:
janprov.h:4:29: ödesdigert fel: QtGui/QMainWindow: Filen eller katalogen finns inte
#include <QtGui/QMainWindow>

Felet beror på QtGui/.
Ändra texten till QMainWindow och det går att köra make.Referenser:

Qt Project.
Creating a Qt Widget.
Qt Dokumentation.