Sidan 8 

2013-09-05

Mageia 4 Alpha 1

Det har redan kommit en rättning till den försvunna funktionen i Mageia Control Center så nu finns programhanteringen igen. Det var flera som rapporterat om felet.


2013-09-04

Mageia 4 Alpha 1

Efter det att jag gjort den senaste uppdateringen så försökte jag installera anthy och nu gick det bra.
Men jag upptäckte att en funktion i Mageia Control Central försvunnit, nämligen programhantering. Dessutom har ikonen för MCC försvunnit från Aktivitetsmenyn. Har gjort två bugganmälningar.


2013-09-02

VMware Workstation, Windows 7, VirtualBox

Jag ville installera VirtualBox i Windows 7 som i sin tur är installerat som gäst i VMware Workstation. Först skapade jag en extra hårddisk på 60 GB i Windows 7 för att få plats med VirtualBox och dess gäst. Skapande av disk samt montering i Windows gav mig lite huvudbry men det löste sig till slut. Steg 2 var installation av VirtualBox. Som steg 3 skulle jag installera Debian 7.1 som gäst i VirtualBox men det gick inget vidare.

För det första så fullbordades inte installationen, den startade men blev sedan stående i ett initiallt skede. För det andra så kraschade Windows efter en stund. Kraschen blev så omfattande att jag blev tvungen att köra en återställning av Windows.


2013-09-01

Föredrag

Jag kommer att hålla 2 st föredrag på biblioteket i Märsta.
Tisdagen den 17 september.

Oracle VM Virtual Box

Föredrag av Jan Pihlgren.
Fri entré.
Plats: Märsta bibliotek, Nymärsta kulle 1, Märsta
Tid: kl 10.30 – 12.30
Arr. Seniornet Märsta, Kultur och Fritid

Fredagen den 20 september

Minidatorn Raspberry Pi

Föredrag av Jan Pihlgren.
Fri entré
Plats: Märsta bibliotek, Nymärsta kulle 1, Märsta
Tid: kl 10.30 – 12.30
Arr: Seniornet Märsta, Kultur och Fritid

Föredragen kommer jag sedan att lägga upp här under respektive ämne på HOWTO.


2013-08-27

Mageia 4 Alpha 1

I går gjorde flera försök att uppdatera Mageia 4 Alpha 1. Men det bara krånglade. Det var ett paket, anthy, som fick min maskin att stänga av sig självt. Detta trots att jag arbetade i en virtuell miljö, VMware Workstation. Efter flera försök så avbrötjag mina försök till uppdatering.
Idag gjorde jag ett nytt försök men uteslöt anthy och då fungerade uppdateringen utmärkt. anthy är ett paket för inmatning av japanska tecken. Dessutom verkar det som paketet är från 2011. Jag förstår inte varför detta paket ska ingå i en normal installation.


2013-08-20

Raspberry Pi och NOOBS

Jo, jag uppfattade det rätt att gårdagens startförsök började rätt. Idag startade jag upp RPi med NOOBS igen och menyn komm upp. Jag valde att installera Raspbian. Installationen gick problemfritt.
Slutsats: NOOBS borde vara ett första val för Raspberry Pi.


2013-08-19

Raspberry Pi och NOOBS

Nu har jag laddat ner NOOBS = New Out Of Box Software. Först var jag tvungen att köpa till lite datautrymme till mitt mobila surfkonto. Så här i slutet, andra halvan, av månaden hade jag bara 0,9 GB utrymme kvar och NOOBS tar 1,1 GB.
Efter nedladdning av zip-filen öpnade jag den med Ark och packade upp den direkt till SD-kortet. Det tog cirka 10 minuter.
Zip-filen verkar vara skapad 2013-06-26.
Detta försök misslyckades. RPi startade inte. Får undersöka detta lite senare.

Felet verkar vara att när man använder Ark så skapas först en överligande mapp, NOBBS-v1_2_1. Det är endast innehållet i denna mapp som ska kopieras till SD-kortets "root". Så jag packade upp zip-filen i en annan mapp. Därpå kopierade jag endast innehållet i mappen NOBBS-v1_2_1 till SD-kortet. Nu verkar RPi starta på rätt sätt.


2013-08-16

Raspberry Pi och NOOBS

NOOBS = New Out Of Box Software, ett nyt sätt att distribuera flera RPi-distributioner tillsammans. NOOBS är omkring 1 GB stor och innehåller Raspbian, Pidora, RaspBMC, Archlinux, OpenELEC och RiscOS.
Här kan NOOBS laddas ner.
Lite mer information kan du få här. http://www.pihlgren.se/raspberrypi.php#NOOBS


2013-08-15

Mageia 4 Alpha 1

Installerat Mageia 4 alfa 1 Live i VMware Workstation. Försökte först installera direkt till hårddisk. Fick felmeddelandet att paketet kdm saknades. Gjorde ett nytt försök med att först starta Mageia 4 Live och därifrån installera Mageia 4 till hårddisk. det gick mycket bättre. Efter omstart så uppdaterade jag, 108 paket. Passade även på att sätta upp flera platser att hämta programpaket från.
Installerade VMware Tools.


2013-08-09

Raspberry Pi Camera

Installerade gwenview.
sudo apt-get install gwenview
Det vart en massa extra program som installerades på grund av beroenden. 85 MB. Efter uppackning och installation blev det c:a 450 MB extra utrymme som utnyttjades.


2013-08-06

Raspberry Pi Camera

Jag har nu fått min Raspberry Pi Camera.( i förrgår) Jag har just uppgraderat min RPi enligt instruktionerna:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Därpå aktiverade, "enable", jag kameran med:
sudo raspi-config
Efter det att jag aktiverat kameran fick jag frågan om jag skulle starta om RPi vilket jag godkännde och RPi startade om.

Sedan kopplade jag in kameran samt installerade programmet fbi:
sudo apt-get install fbi
var på jag tog min första bild:
raspistill -o image.jpg -t 2000
Därpå var det dags att titta på bilden:
fbi image.jpg
Då fick jag följande meddelande:
using "DejaVu Sans Mono-16", pixelsize=16,67 file=/usr/share/fonts/truetype/ttf-dejavu/DejaVuSansMono.ttf
ioctl VT_GETSTATE: Ogiltigt argument (not a linux console?)

Förmodligen för att jag försökte köra kommandot via ssh.

På grund av att jag inte hade kopplat upp en skärm för RPi så fick jag ta över bilden till min laptop.
RPiCameraFirstPic
Bilden visar taket i husvagnen. Storlek = 2593 x 1944


2013-08-02

RebeccaBlackOS

Nu har jag gjort lite test av RBOS. Det är verkligen en alfa-version. Det går nästan inte att göra någonting utan att systemet fryser. Klicka på en icon och du kan sedan inte flytta markören. Det blir att vänta tills det kommer åtminstone en beta 2.


2013-08-01

Raspberry Pi

Installerat 2013-07-26-wheezy-raspbian.img på ett microSD-kort.
[root@Humlan Hämtningar]# dd if=/storage/RaspberryPi/2013-07-26-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0
3788800+0 poster in
3788800+0 poster ut
1939865600 byte (1,9 GB) kopierade, 654,94 s, 3,0 MB/s


2013-07-18

RebeccaBlackOS

I går laddade jag ner RebeccaBlackLinux_Reduced_i386.iso.
Nu gick det bättre att starta. Jag gjorde bara några enkla titt. Det verkar vara intressant. Jag ska fortsätta undersöka RebeccaBlackOs vid ett senare tillfälle.

RBOS Reduced

När jag skulle starta RBOS så var jag tvungen att välja skärmstorlek 1024 x 768 för att lyckas få systemet att starta.


2013-07-14

RebeccaBlackOS

RebeccaBlackOS är en Linuxdistribution avsedd att möjliggöra testning av grafikmotorn Wayland. Jag har tankat ner dess iso-fil, RebeccaBlackLinux_i386.iso, och försökt installera den i både VMware Workstation och Virtualbox. Jag har försökt att göra installationen från en iso-fil samt från en DVD men misslyckats i alla fallen.
Här är resultatet efter försöket att installera i VMware Workstation från en DVD:

För mig verkar det som isofilen inte är komplett.


2013-06-27

Mobilt Internet

Här kommer mera statistik hur det mobila internet fungerar i området kring Vätö.
26/6
00:32. Ipadress 5.240.231.23. Fungerar OK.
05:30. IPadress 37.198.211.255. Fungerar OK.
09:00. IPadress 90.141.117.7. "Väntar ....". Fungerar inte.
09:05. IPadress 90.131.149.82. "Väntar ....". Fungerar inte.
09:07. IPadress 83.182.81.152. Fungerar OK.
10:12 - 11:33 IPadress 83.182.209.124. Fungerar OK.
18:15 - 19:00 IPadress 37.2.33.86. Fungerar OK.
27/6
06:03. IPadress 83.190.112.132. "Väntar ...." Fungerar inte.
06:07 - IPadress 5.240.26.146. Fungerar OK.
Detta är lite tråkig statistik på funktionalliteten av mobilt internet ute på landet, närmarebestämt kusten i Roslagen.


2013-06-25

Mobilt Internet

Nu har jag haft en del problem med det mobila internet igen. Med början 17:41 blev det osedvanligt lång uppkoppling,
"Väntar på www.tele2.se"
Modemet lyser/blinkar för att infikera att det söker kontakt.
17:48. Anslutningen avbryts (utan att få kontakt).
17:49. Försöker med bredandskollen. "Väntar ...."
17,52. "fel vid sidhämtning" (av bredbandskollen)).
18:03. Försöker komma ut på internet på wifi via en surfplatta. Det fungerar.
18:05. Försöker igen med mobila modemet. "Väntar ..." Ingen kontakt.
18:07. Tar ur modemet och sätter i det igen. Nu fungerar det. Erhöll en ipadress som började mwed 5.
Gör om försöket igen och får IPadress 37.3.194.8. Fungerar inte.
Gör om försöket onyo och får IPadress 83.187.116.77. Fungerar.
19:08. Gör ytterligare försök, Får IPadress 90.142.238.102. Fungerar.
20:07. Flera försök och erhåller IPadress 37.2.96.210. Fungerar.
Jag hoppas det fortsätter att fungera.


2013-06-19

Mobilt Internet

I går eftermiddag fick jag ett stopp i mitt mobila internet igen. Denna gång på cirka en timme.
Nu på morgonen, kl 04:45 var det dax igen. Få se hur länge störnigarna kommeratt pågå. Just nu kommer och går möjligheterna att komma ut på nätet.
Jag har varit inne på Tele2's hemsida för att kolla om driftstörningar. Där framgår det att det finns/fanns störninga i Norrtäljeområdet.
Nu på morgonen anges följande:


Mobilt bredband, Mobiltelefoni : Uppsala

För närvarande har vi problem med 3G-tjänster i och omkring Uppsala. Kunder i 
området kan därför uppleva pendlande täckning, samtalsproblem och problem med
3G-surf. Vi arbetar på att lösa störningen snarast.
Vi beklagar störningen.

Starttid: 2013-06-19 03:00:00 - Beräknad klartid: 2013-06-19 06:00:00 
							

Detta fel tycks även påverka abonnenter som befinner sig vid kusten i Norrtälje-området. Ska bli intressant att under sommaren följa hur det mobila internet kommer att fungera.


2013-06-11

Raspberry Pi och Libreoffice

Försökte installera Libreoffice och Openoffice.org i Pidora men misslyckades. Det verkar som paketen saknas i distributionen.
Därpå försökte jag installera Libreoffice på Raspbian vilket lyckades efter lite strul.
sudo apt-get install libreoffice
Efter en lite stund uppstod ett fel med meddelandet att köra sudo apt-get update följt av sudo apt-get install libreoffice --fix-missing
Det gjorde jag och installationen lyckades men det tog en bra stund, det var många paket som skulle installeras. Hav tållamod.


2013-06-09

Raspberry Pi

Jag har experimenterat lite med RPi vad avser nätverkskonfigurering. Jag vill att RPi ska koppla upp en fast ethernetadress på det trådlösa nätverket, wlan0. Samtidigt ska den koppla upp en dhcp-adress på det kabelanslutna nätverket, eth0.
Med följande konfgurering har jag fått det som jag vill:

allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.22
netmask 255.255.255.0
wpa-ssid "Nätverksnamn"
wpa-psk "lösenord"

iface eth0 inet dhcp


2013-06-08

Mobilt Internet

Nu, klockan fyra på morgonen är det ånyo problem med att komma ut på internet. Jag får en IP-adress men sedan sker ingenting. Meddelandet som visas i webbläsaren "Väntar på dn.se" när man försöker nå DNs hemsida. Väljer jag en annan hemsida så blir meddelandet detsamma, varesig hemsidan befinner sig i Sverige eller någon annan stans. Det gör heller ingen skillnad om om jag försöker nå tele2.se. Jag ser på mitt modem att uppkoppling sker, väntar på svar från önskad site. Jag undrar om det är samma eller liknande fel eller ett följdfel som uppstått. Försök till uppkopplling sker tills felmeddelandet:

Anslutningen till servern bröts under hämtningen av sidan.

kommer upp.
Efter en stund kopplade jag ner modemet, väntade några sekunder ock kopplade upp det igen och erhöll då en ny IP-adress. Då fungerade det igen. Klockan 04:40.
Jag skriver det här i väntan på att nätet börjar fungera normalt igen.


2013-06-06

Mobilt Internet

Igår eftermiddag fick jag problem med det mobila internet här på Vätö i Roslagen. Jag inbillar mig att det berodde på någon form av överbelastning. Om det överhuvudtaget gick att komma ut så var det så segt så segt. Till sist lyckades jag komma åt mina e-mail, något surfande kom inte påtal. Nu, tidigt på morgonen, så rinner det på som det ska med bra fart. Genom åren har jag lärt mig att här ute gäller det att gå uåå och väcka tuppen för att kunna utnyttja internet bekymmerslöst. Tur att man är rejält morgonpigg. Jag tror att jag ska ta mig tid att kolla hur det mobila internet fungerar på eftermiddagarna i sommar.
EDIT.
Just nu läste jag på webben att Tele2, min mobila internetleverantör, hade drabbats av ett mjukvarufel i Göteborg vilket fick till följd att stora delar av Tele2's kunder drabbades. Vilket tydligen även gällde mig.


2013-06-05

Raspberry Pi - 2013-05-25-wheezy-raspbian.img

Installation av bcm2835-1.25, C library for Broadcom BCM 2835 as used in Raspberry Pi.
Instruktioner finns här: http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/
Paketet kan laddas ner här: http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.25.tar.gz


2013-06-04

Raspberry Pi - 2013-05-25-wheezy-raspbian.img

Nu har jag tankat hem den senaste versinen av Raspbian. Första försöket med att skapa imagen misslyckades. När jag skulle starta RPi första gången misslyckades jag. Jag skapade imagen engång till och avslutade efter avslutad skapande körde jag kommandot sync.
I samband med första booten av RPi så gjorde jag inställning av språk, tangentbord samt fixade så RPi använder hela SD-minneskortet, 8GB. Inställning av lokales och tangentbord är det lätt att glöma anpassningen av tangentbordet. Glöm inte att välja tidszon så att systemklockan går rätt.


2013-05-29

Pidora 18 och Raspberry Pi

Nu har jag fullständigat installationen av Pidora. Det gick ganska bra och var hyfsat lätt. Men, ett stort men, anpassningen till svenskt tangentbord fungerar inte riktigt. Det blev jag varse när jag i lösenordet valde att ta med övriga tecken såsom #!%.
Utöver detta så fungerade inte det grafiska gränssnitte för att handera användare, Administration - Users and groups.
Mer än så har jag inte utforskat Pidora än.
EDIT.
Själva installationen efter skapandet av imagen är likt de flesta andra Linuxdistributioner, med skapande av användare, val av lokales mm. Efter som jag har liten erfarenhet av Fedora så bidrar säkert det till att jag tycker att Pidora inte når upp till Raspbians nivå.


2013-05-25

Pidora 18 och Raspberry Pi

Nu har det kommit en variant av Fedora till Raspberry Pi, Pidora 18.
Imagen finns att ladda ner på download
Instruktioner för att installera imagen finns på http://zenit.senecac.on.ca/wiki/index.php/Pidora_Installation
Installationen av imagen:
[jan@xxxx ~]$ dd if=/storage/RaspberryPi/pidora-18-r1c.img of=/dev/mmcblk0
3494306+0 poster in
3494306+0 poster ut
1789084672 byte (1,8 GB) kopierade, 596,865 s, 3,0 MB/s

[
Ha tålamod medans imagen skrivs, det tar cirka 10 minuter. Det är verkligen tålamodsprövande.


2013-05-21

Dovado GO och Raspberry Pi

Nu har jag lyckats få RPi att starta med wlan0 och med en fast IP-adress.Så här ser min /etc/network/interfaces ut:
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.1.21
netmask 255.255.255.0
wireless-power off
wpa-ssid "nätverksnamn"
wpa-psk "nätverkslösenord"

Vad som kan ställa till det är att wifi-adaptern kan kräva lite mer ström än vad nätadaptern kan lämna. Detta kan lösas med att använda en USB-hub med egen strömförsörjning och ansluta wifi-adaptern till den.


2013-05-19

Dovado GO och Raspberry Pi

Nu har jag kopplat upp Raspberry Pi till DOVADO GO för första gången. Det har gått sisådär. Jag får inte RPi att automatiskt koppla upp WLAN när jag startar RPi. Däremot kan jag få upp WLAN med kommandot "sudo ifup wlan0". Men det kan jag ju inte göra förän jag kommit åt RPi. Jag måste ansluta RPi med kabel till LAN-utgången på Dovado Go, inte riktigt vad jag önskar. Jag skulle desutom vilja sätta upp en fast wlan0-ipadress vilket skulle underlätta anslutning till routern.


2013-05-13

Dovado GO

Det har blivit lite med och om Raspberry Pi på senaretid.
Jag har just slagit klorna i en Dovado GO, en liten, portabel router. Den kan drivas av ett inbyggt batteri eller en nätadapter för 220 V. Min erfarenhet så här långt är att den är lätt att få igång. Utöver routern behöver man ett internet abonnemang, mobilt eller kabel. Till det mobila abonnemanget ansluter man med ett USB-modem.
Anledningen till att jag införskaffat routern är att jag har behov att på resande fot kunna ansluta till internet med minst två enheter, en laptop och en eller flera Raspberry Pi.


2013-04-22

Raspberry Pi och ljud

I går fick jag ett telefonsamtal där vederbörande hade problem med video och ljud från en "iso-fil" (ej ISO-9660 image). Jag har själv ganska lite intresse av video och ljud men kunde idag på morgonen inte låta bli att söka på detta. Då upptäckte jag att det tydligen finns en iso för ljud och video.
Tydligen beror det bland annat på att de codecs som erfodras inte är fria och följaktligen inte distribueras via Debian utan måste köpas.

Vidare sökning gjorde att jag fann följande hemsida som beskriver vad man måste göra för att få detta att fungera.
Detta är den hemsida jag fann:
http://www.howtogeek.com/137654/how-to-add-mpeg-2-and-vc-1-video-codec-support-to-your-raspberry-pi/


2013-04-17

Ny hårdvara

Nu har PhidgetSBC3 anlänt. Jag har nu testat med att kopiera ett C-program från RPi till PhidgetSBC3 samt modifierat det lite grand. Det fungerar precis som jag förväntat mig.

Nu kan jag välja mellan RPi och PhidgetSBC3 som dator för att styra I/O-kort mm. Den eventuella fördelen för PhidgetSBC3 är att det ska gå att ange om ett program ska starta när man slår på strömen till datorn. Nackdelen är att det inte går att spela upp något ljud från den som man kan göra från RPi. Möjligen kan det gå om man ansluter en USB-ljudkort.

Utvecklingen, kodingen gör jag gärna i en vanlig PC eller RPi för jag tycker editorn nano är lite väl elementär. Jag kan inte klippa och klistra kodrader i nano. Nano duger till att göra mindre korrigeringar med, men större texteditering tycker jag inte den duger till.


2013-04-15

Ny hårdvara

I mitt arbete med Raspberry Pi har jag upptäckt en ny produkt som i och för sig inte har någon egentlig koppling till RPi.
Produkten är avsedd för styrning av diverse saker. Det hela började med att jag började använda PhidgetInterfaceKit 0/16/16.
Här upptäckte jag att Phidgets Inc, bolaget bakom produkten, även hade ett SBC, Singel Board Computer, med Debian som operativsystem.
Det som är extra roligt är den omfattande dokumentationen.
De produkter jag provat hittills är:
PhidgetInterfaceKit, 1012_2 - PhidgetInterfaceKit 0/16/16
PhidgetLED-64 Advanced, 1032_0 - PhidgetLED-64 Advanced
PhidgetRFID, 1023_1 - PhidgetRFID

Jag har beställt en SBC, 1073_0 - PhidgetSBC3, och ska se hur deras Debian 7.0 med kernel 3.6.3. Detta innebär att jag kan använde den C-kod jag utvecklat i RPi även ska fungera i PhidgetSBC3.

För den som är intresserad så finns produkterna att köpa i Sverige hos CLC System AB.

 
Sidan 8