Phidget TextLCD. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Inkoppling.
Installation.
Program.
Referenser. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan använda Phidgets TextLCD.
En nackdel med TexLCD är att texten är mycket svag. Jag har inte lyckats komma på hur man ska få texten starkare eller bakgrundsbelyst.
Tydligen ska man använda kommandot:
CPhidgetTextLCD_setBrightness(txt_lcd, 1);
Värdet 1 kan vara mellan 0 och 100.
1 tänder bakgrundsbelysningen. 0 släcker bakgrundsbelysningen.

 


Till början. 

Inkoppling.

Phidget TextLCD ansluts till Raspberry Pi via USB.


 


 

Installation.

Följande program behöver installeras:

libphidget-2.1.8.20151217.tar.gz
phidget21-c-examples-2.1.8.20151217.tar.gz
libusb-1.0-0-dev

Programmen kan hämtas här:
wget http://www.phidgets.com/downloads/examples/phidget21-c-examples_2.1.8.20151217.tar.gz
wget http://www.phidgets.com/downloads/libraries/libphidget.tar.gz

Packa upp programmen på följande sätt:
tar -zxvf libraries/libphidget.tar.gz
tar -zxvf phidget21-c-examples-2.1.8.20151217.tar.gz


Programpaketen kan laddas ner här:

libusb-1.0-0-dev får installeras från ordinarie paketförråd. För Raspberry Pi sker installationen med kommando:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev

Efter nedladdning ska paketen installeras,

libpidget21 med kommandona:
./configure; make; make install

phidget21-c-examples med kommandona:
./configure; make


För att kunna skriva C-program med MySQL behövs förutom installation av paketen till MySQL även libmysqlclient-dev:
sudo apt-get install libmysqlclient-dev

 


Till början. 

Program.

Detta program är en modifierad kopia av filen TextLCD-simple i Phidgets exampel.
Programmet, pi-textlcd.c, fungerar både på PC och Raspberry Pi.Kompilera med kommando:
gcc pi-textlcd.c -o pi-textlcd -lphidget21

Kör programmet med:
sudo ./pi-textlcd


Referenser.

Phidget.
4 Projects You Can Do With Raspberry Pi and Phidgets


 


Till början.