RTk.GPIO.
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Inkoppling.
Testning.
Programmering.
Mer information.
Referenser.Inledning.


RTK.GPIO är i första hand avsedd för experiment och skapande av prototyp i en desktop PC innan man flyttar projektet till en Raspberry Pi. Man kan även koppla den till en annan SBC för att ge den möjlighet till Raspberry Pi uppkoppling eller ansluta den till en Raspberry Pi för att köra två tillbehörskort samtidigt. Man kan använda en lång micro-USB kabel för att komma åt GPIO pinnarna på avstånd från Raspberry Pi, någonting som är svårt att göra med en vanlig kontakt.Installation.


Anslutning av kortet ger följande resultat:
[jan@xxx ~]$ lsusb

Bus 004 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter

Bus 004 Device 003: ID 17ef:1008 Lenovo Hub
Bus 004 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 17ef:4816 Lenovo Integrated Webcam
Bus 001 Device 009: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 008: ID 413c:2005 Dell Computer Corp. RT7D50 Keyboard
Bus 001 Device 006: ID 17ef:1007 Lenovo
Bus 001 Device 005: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1)
Bus 001 Device 004: ID 147e:2016 Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
Bus 001 Device 003: ID 046d:0825 Logitech, Inc. Webcam C270
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
[jan@Humlan ~]$

Den gulmarkerade raden visar på anslutningen av RTk.GPIO.
Installera programvara, python:
sudo python -m pip install RTk
eller
sudo python3 -m pip install RTk

Kontrollera vad som är installerat:
sudo pip3 list
Resultat, del:Inkoppling.


Koppla in en lysdiod mellan pinne 5 (GND) och pinne 22.Testning.


Testprogram: RTk-GPIO-test.py

Exekvera med kommando: python3 RTk-GPIO-test.py
Avbryt exekveringen med Ctrl-CProgrammering.


Exempel på att montera BerryClip på RTk.GPIO.
Programnamn: berryclip_05.py

Exekvera med kommando:
python3 berryclip_05.py 

Mera information.


Det fungera även att ansluta kortet till en PC där man installerat nödvändiga python program och pythonmoduler.
Jag saknar API för C (C-programmering). 

Referens.


Linux Install Guide.

Till början.