Mifare RFID. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Inkoppling.
Installation.
Kompilering.
Avläsa en tagg.
Referenser. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan använda en rfid med Raspberry Pi.
Rfid finns i flera typer beroende på vilket frekvensområde de arbetar i. Områdene är: LF 120 -150 kHz, HF 13,56 MHz samt UHF 433 MHz. LF har en räckvidd på omkring 10 cm. HF en räckvidd på cirka 1 meter. UHF når 10 meter eller mer.
Anskaffning kan ske hos cooking hacks.
Mifare RFID arbetar på frekvensen 13.56 MHz.

Data.
Chip: PN532 by NXP.
Compatibility: Reader/Writer mode supporting ISO 14443A / MIFARE / FeliCaTM / NFCIP-1
Distance: 5cm
Max capacity: 4KB
Tags: cards, keyrings, stickers

 


Till början. 

Inkoppling.

Först behövs Raspberry Pi to Arduino Shields Connection Bridge


Här är RFID ansluten till Arduino Shields Connection Bridge


 


 

Installation.

Följande program behöver installeras:
arduPi.cpp
arduPi.h
rfid-nfc_read.c
rfid-nfc_read_write.c
rfid-nfc_change_code.c
 


Till början. 

Kompilering.

g++ -c arduPi.cpp -o arduPi.o
Kompileringsmall.
g++ -lrt -lpthread my_program.cpp arduPi.o -o my_program
g++ -lrt -lpthread my_program.cpp arduPi.cpp -o my_program

Kompileringskommandon.
g++ -lrt -lpthread rfid-nfc_read.c arduPi.cpp -o rfid-nfc_read
g++ -lrt -lpthread rfid-nfc_read_write.c arduPi.cpp -o rfid-nfc_read_write
g++ -lrt -lpthread rfid-nfc_change_code.c arduPi.cpp -o rfid-nfc_change_code

-lrt flagan är nödvändig därför att biblioteket använder funktionen clock_gettime (time.h).
-lpthread tillägget behövs därför att attachInterrupt() och detachInterrupt() funktionerna använder threads.


Eventuella kompileringsfel.
I samband med kompileringen kan följande fel uppstå:

Detta kan åtgärdas genom att kommentera följande rad i rfid-nfc_read_write.c och rfid-nfc_change_code.c:

//SerialPi Serial;


 


 

Avläsa en rfid-tagg.

sudo ./rfid_nfc_read

Exempel på en avläsning av en tagg:


 


 

Referenser.

Cooking Hacks
Dokumentation.


 


Till början.