Temperatursensor.

DS18B20 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
C-program.
MySQL.
Support/Hjälp.
Referens.
 
 

Inledning. 


Till början. 

Installation.

Koppla in DS18B20 som nedanstående bild visar.Kör kommandona:
sudo modprobe w1-gpio
sudo modprobe w1-therm

sudo nano /boot/config.txt
Lägg till följande sist i filen:
dtoverlay=w1-gpio
Kör kommando:
sudo reboot


 


Till början. 

C-program.

Kompilera programmet: gcc -Wall -std=gnu99 wt.c -o wt
Exekvera programmet: ./wt
Avbryt programmet med: ctrl-cResultat.Här är ett modifierat program som laddar in data i en MySQL-databas.
Kompilera programmet med: gcc -Wall -std=gnu99 -L/lib64/mysql -lmysqlclient w1-v3.c -o w1-v3
Exekvera med: ./w1-v3


 


Till början. 

MySQL-kommandon.

Sätt behörigheten på mappen Data till chmod +777 Data.
Kommandosekvens för att skriva ut tabellen temperatur i en textfil.:
mysql -u pi -p;
use temperatur;
SELECT * FROM temp INTO OUTFILE '/home/pi/Documents/Data/temperatur.txt';

Resultat.

 


 

Support/Hjälp.

Jag har upptäckt att kabeln till DS18B20 verkar vara för tjock för att leda ut mellan fönster och fönsterkarm. Den kläms så mycket att de inre kardelerna skavs så hårt mot varandra att isoleringen skadas på något sätt, på ett sätt som gör att resultaten blir felaktiga.
Exempel på felaktiga resultat:


Sista raden är resultatet när kabeln tagits bort från fönstret.

 


Till början. 

Referens.

Kjell & Co.
electro:kitTill början.