Raspberry Pi RTC realtidsklocka.


Inledning.

Liten och smidig RTC-modul (realtidsklocka). Bygger på DS3231N och kommunicerar via I2C. Noggrannhet: ±2 ppm/år. Kompatibel med bl.a. Arduino och Raspberry Pi.


Tillbaka till Raspberry Pi.

 

Till början.


Uppkoppling.
 

Anslutning.


Börja med att uppdatera RPi och installera sedan i2c-tools
sudo apt-get update
sudo apt-get install i2c-tools

# Ta bort modulen blacklist entry så den kan laddas vid boot
sudo sed -i 's/blacklist i2c-bcm2708/#blacklist i2c-bcm2708/' /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

# Ladda modulen nu.
sudo modprobe i2c-bcm2708
# Gör Linux uppmärksam på Dallas RTC-enheten
echo ds1307 0x68 | sudo tee /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device

# Testa om Linux kan se vår RTC-modul.
sudo hwclock

Det är allt! Du kan även lägga tille i2c-initieringskommando till rc.local vilket innebär att den körs vid varje uppstart;

# Lägg till RTC-device vid start av RPi
sudo sed -i 's#^exit 0$#echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device#' /etc/rc.local
echo exit 0 | sudo tee -a /etc/rc.local

Dettta täcker inte automatisk inställning av klockan vid start men du kan göra det genom att lägga till ytterligare en rad (ovanför exit 0) till rc.local with;

hwclock -s

För att ställa klockan:
sudo hwclock --set --date "månad/dag/årtal 23:10:45"
sudo hwclock --set --date "8/11/2013 23:10:45"


 

Till början.


Programexempel. 


Till början.
Referenser.

Kjell & Co Art. 87993
7 Linux hwclock Command Examples to Set Hardware Clock Date Time.
Adafruit DS1302.
DS3221.
RTC (DS3231) to Raspberry Pi.
The I2C Bus.
I2C Library.
Raspberry Pi GPIO Library. i2c.c.
RaspberryPi: Reading I2C Inputs using C. 


Till början.