Micro:Bit
 

Innehåll.


Inledning.
Installation.
Tillbehör.
Python-program.
Referenser.


 


 

Inledning.

micro:bit är ett utvecklingskort framtaget av BBC som ett verktyg för undervisning inom programmering. Kortet delades ut till alla elever i storbritannien mellan 11 och 12 år och har använts flitigt både i och utanför skolmiljön. Kortet består av en ARM mikrokontroller, bluetooth för trådlös integrering med mobiltelefoner och för programmering, en LED-matris för att visa animationer, två tryckknappar samt rörelsegivare i form av kompass och accelerometer. Det finns flera olika sätt att programmera kortet, från en grafisk miljö där olika block kopplas ihop för att skapa olika funktioner, lämplig för barn, till en textbaserad utvecklingsmiljö där man programmerar i MicroPython.

Kommentar.
En trevlig liten rackare som verkligen lämpar sig för att lära sig programmera, för mig Python. Framför allt, man behöver inget extra tillbehör, bara koppla in i PCn.Installation.

Det enklaste fallet är att med en USB-kabel, med micro-USB-kontakt i ena enden, ansluta till en PC.
Installera editorn Mu som är en utvecklingsmiljö för bland annat microbit.
OBS! Jag lyckas inte använda Mu på Raspberry Pi via SSH eller VNC. För att Mu ska fungera måste jag ha bildskärm, tangentbord och mus kopplat direkt till Raspberry Pi.


Med Mu kan man skriva sitt program samt ladda(Flash) programmet till MicroBit.
Under nedladdningen blinkar en gul LED. När den slutat blinka så är programmet nerladdat.


 

Till början.Tillbehör.

Ett lämpligt tillbehör för att kunna utveckla diverse projekt kan vara Inventor's kit.Till början.Python-program.


Ifall man orsakar ett fel i python-koden så kommer MicroBit att från den aktuella platsen i programmet att skriva ett meddelande.

Ett program som tänder och släcker lysdioder diagonalt över MicroBit.
Programnamn: for_nbr.py

Observera kolon-tecknet i slutet på for nbr-raderna. Dom är nödvändiga.
Exekvera från Mu: Klicka på Flash
Exekvera från MicroBit: Tryck på knappen på baksidan av MicroBit.

Ett program som visar vilken knapp man tryckt på: button-val.py

Instruktioner:
För att start programmet trycker man på knappen på baksidan.
Genom att trycka på den vänstra knappen tänds en lysdiod till vänster.
Genom att trycka på den högra knappen tänds en lysdiod till höger,
Trycker man på bägge knapparna samtidigt avslutas programmet.


Ett program för att prova touchfunktion, i-o.py.

Knip tag om "hålet" märkt GND och "hålet" märkt 0 mellan tumme och pekfinger.
Figuren kommer att växla mellan glad och ledsen när man kniper och släpper taget.

 


Referenser.

Micro:Bit kan införskaffas hos Electrokit.
Dokumentation om MicroPython.
En artikel i Datormagazin, sidan 64. 


Till början.