Enviro+ 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Programexempel.
Länkar. 


 


 
 

Inledning.

Monitor your world with Enviro and Enviro + Air Quality for Raspberry Pi! There's a whole bunch of fancy environmental sensors on these boards, and a gorgeous little full-colour LCD to display your data. They're the perfect way to get started with citizen science and environmental monitoring!

 


 

Installation.

git clone https://github.com/pimoroni/enviroplus-python
cd enviroplus-python
sudo ./install.sh
Avsluta med: sudo reboot

 


Till början.Programexempel.

Kör exempel.
cd examples
ls
python weather.py

Resultat i terminalfönstret:
2020-12-03 07:37:57.358 INFO Temperature: 27.89 *C
Pressure: 1011.56 hPa
Relative humidity: 26.46 %

Ett annat exempel.
python all-in-one-enviro-mini.py

Resultat i terminalfönstret:
2020-12-03 07:42:08.573 INFO all-in-one.py - Displays readings from all of Enviro plus' sensors
Press Ctrl+C to exit!

2020-12-03 07:42:09.867 INFO temp: 17.2 C
2020-12-03 07:42:10.020 INFO temp: 23.3 C
2020-12-03 07:42:10.165 INFO temp: 23.3 C

Dessutom skrivs resultatet ut på miniskärmen.Till början. 

Länkar.

Inköp kan göras hos Pimoronii.
Instruktioner på engelska finns här: Manual.
Utomhus luftkvalitets mätare: