Tellstick
 

Innehåll.


Inledning.
Installation.
Inställning.
Kommandon.
C-program.


Tellstick  


 

Inledning.

Den här instruktionen gäller för Mageia.
För installation på en Raspberry Pi finns instruktioner hos Raspberry Pi på Svenska
Instruktionerna:
Använda en Tellstick tillsammans med Raspberry Pi.Installation.

Installation av källkod till Tellstick på Linuxdistributionen Mageia.


Till att börja med behöver följande paket finnas installerad:
gcc
cmake
libftdi
libftdi-devel
lib64confuse-devel


Ladda ner de senaste versionerna av
telldus-core-{version}.tar.gz från http://download.telldus.se/TellStick/Software/telldus-core/
samt
telldus-gui-{version}.tar.gz från http://download.telldus.se/TellStick/Software/telldus-gui/

Logga in som root:
su
Flytta till mappen /usr/src:
cd /usr/src
Kör kommandona:
gunzip /home/namn/Hämtningar/telldus-core-{version}.tar.gz
tar xvf telldus-core-{version}.tar
Byt till mappen telldus-core:
cd telldus-core-2.1.1
Börja själva installationen med kommandona:
cmake . # Glöm inte punkten
I mappen common måste filen Socket_unix.cpp editeras, följande rad behöver läggas till:
#include < unistd.h >
Så här ska början på filen se ut för att kompileringen ska fungera:

#include "Socket.h"
#include "Mutex.h"
#include "Strings.h"
#include < unistd.h >
#include < stdio.h >
#include < sys/socket.h >
#include < sys/un.h >
#include < math.h >

Kör:
make

Nu är kärnprogrammet installerat.

Nu är det dags att installera det grafiska gränssnittet, telldus-gui
Här gäller att utvecklingspaketet Qt finns installerat, speciellt krävs att qmake finns installerat.

cd /usr/src
gunzip /home/namn/Hämtningar/telldus-gui-2.1.1.tar.gz
cp /home/namn/Hämtningar/telldus-gui-2.1.1.tar telldus-gui-2.1.1.tar
tar xvf telldus-gui-2.1.1.tar
cd telldus-gui-2.1.1
qmake
make


 

Till början.Inställning.

Efter installation så krävs att man anpassar filen /etc/tellstick.conf för sina egna förutsättningar.
För Nexa EYCR-2300 ska inställningen vara:


user = "nobody"
group = "plugdev"
ignoreControllerConfirmation = "false"
device {
   id = 1
   name = "knapp1"
   protocol = "arctech"
   model = "selflearning-switch:nexa"
   parameters {
     house = "4444"
     unit = "1"
   }
}


model för Nexa EYCR-2300 är selflearning-switch
parameter house ska vara en sifferkod t ex "4444"
Efter ändring av tellstick.conf ska tellstickdemonen startas om:
sudo /etc/init.d/telldusd restartTill början.Kommandon.

tdtool --help
tdtool -n knapp1
Omstart av Tellstick demonen:
sudo /etc/init.d/telldusd restart
Ställa tiden:
sudo date -s "2016-03-27 06:33:00"

 


C-program.

Detta är ett program skrivet i C för att styra Tellstick.

/* tellstick-2.c
 * 2014-10-07 Jan Pihlgren
 * 
*/
#include <telldus-core.h>
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
	
#define LST (+2)
	
const int DATA_LENGTH = 20;
	
int main(void) {

   time_t tid;
   struct tm *info;
   char buffer[80];
   char klockan[10];
   int svar;
   char starttid[] = "18:00";
   char stopptid[] = "06:00";

varva:   
   time(&tid);
   info = localtime(&tid);
   strftime(buffer,80,"%I:%M",info);
   strcpy(klockan,buffer);
   printf("Klockan = %s\n",klockan);
   
	svar = strcmp(starttid,klockan);
	if( svar == 0){
		tdTurnOn(1);
	}
	printf("svar2 = %d\n",svar);
	
	svar = strcmp(stopptid,klockan);
	if( svar == 0){
		tdTurnOff(1);
	}
	printf("svar4 = %d\n",svar);
  sleep(60);
	goto varva;  
  
  tdClose();
	
  return 0;	    
}							
							


 


Till början.