PiUART. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Ansluta.
Kontroll.
Referenser. 
 

Inledning.

PiUART är ett behändigt tillbehör för att med en microUSB erhålla en seriel anslutning till Raspberry Pi:s konsol. Den kopplas in lätt och snabbt när du behöver koppla in dig till din Raspberry Pi. Två lysdioder, anslutna till RX och TX som blinkar närhelst data skickas eller tas emot.
PiUART fungerar med alla Raspberry Pi (Pi 1, 2, 3, Zero, etc).

 


Till början. 

Installation.

Aktivera serieanslutning:
Öppna raspi-config:
sudo raspi-config

Välj:
Interfacing Options - Serial - Yes - Finsh
Avsluta med att acceptera att starta om Rasperry Pi - Yes

Eventuellt måste programmet screen installeras:
sudo apt-get install screen

 


 

Ansluta.

Koppla en USB-kabel (microUSB hane - USB hane) mellan en PC och Raspberry Pi.
Öppna ett terminalfönster i PC:n.
I terminalfönstret skriv:
screen /dev/ttyUSB0 115200
Då visas:
Tacticus login: (Tacticus är datornamnet på Raspberry Pi:n)
Tryck Enter
Skriv användarnamn och sedan lösenord.


Avsluta/Koppla ner.
Ctrl-a sedan d


 


Till början. 

Kontrollera.


Ett sätt att kontrollera att det fungerar är öppna texteditorn nano. Man till exempel skriva ett litet C-program:
nano led.c


Det fungerar dock inte att starta ett grafiskt program som till exempel geany.

 


 

Referenser.

Adafruit.


 


Till början.