RasPiO Duino.
Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Installation.
Testprogram.
Programmering.
Referenser.Inledning.


RaspI/O Duino
Pdf på engelska med Learning Arduino Programming. Innehåller byggbeskrivning, installation samt programexempel.Installation.


Följand program behöver installeras:
sudo apt-get update
sudo apt-get install arduino
Fortsätt med:
cd /tmp
wget http://project-downloads.drogon.net/gertboard/avrdude_5.10-4_armhf.deb
sudo dpkg -i avrdude_5.10-4_armhf.deb
sudo chmod 4755 /usr/bin/avrdude
wget http://project-downloads.drogon.net/gertboard/setup.sh
chmod +x setup.sh
sudo ./setup.sh
sudo reboot


Testning.


Initiera ATmega328p microkontroller.
avrsetup
Starta Arduino IDE.
Välj Tools > Board > Gertboard with ATMega 328 (GPIO)
Välj Tools > Programmer > Raspberry Pi GPIO
Välj File > Examples > Basics > Blink
Försäkra dig om att SCLK, MISO & MOSI jumpers finns på plats.
Välj File > Upload Using Programmer (eller CTRL + SHIFT + U)
OBS! Det fungerar inte att använda UploadTestprogram.


Blink3

Programmering.


Programmera Arduino med RasPiO.

 

Referens.


Inköp Pimoroni.Till början.