8 Relay Module

 

Sidan under utveckling!


Innehåll.


Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Data.
Installation.
8 reläers modul och C.
Koppling.
 

Inledning.

Beskrivninga hur man installerar och använder 8 reläers modul.
För att programmera 8 reläers modul kommer C att användas.

 


 

Data.

Strömförsörjning: 5V DC/400mA (Alla reläer ON)
Kontrolsignalspänning:
0V-0.5V Low state (relä är TILL)
2.5V-5V High state (relä är FRÅN)
Kontrolsignal LOW state ström:
2.5V:0.1mA
3.3V: 0.18mA
5V: 0.35mA
JD-VCC or VCC: Strömförsörjning, 5V DC. (JD-VCC reläström; VCC: system VCC)
GND: strömjord och signaljord
CH_x: Kontrolsignal, Låg: relä TILL; Hög: relä FRÅN.
COM/NO/NC: (C1=COM1,C2=COM2)
Kontrolsignal låg, relä TILL, COM-NO ej sluten, COM-NC sluten
Kontrolsignal hög, relä AV, COM- NO sluten. COM-NC ej sluten

Relädata: AC 250V 10A; DC30V 10A

 


 

Installation.

Det första man måste göra är att uppdatera Raspberry Pi med de senaste:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Börja med att installera följande:
$git clone git:drogon.net/wiringPi
$cd wiringPi
$./build

Testa wiringPi med följande kommando:
$gpio -v


Om man inte redan gjort det, är det bra att installera Geany som är ett GUI som kan vara bra att använda vid utveckling.
sudo apt-get install geany.

 

Till början. 

8 reläers modul och C.

Kontrollera att wiringPi är installerat (Se ovan).

// 8-relay-test.c
//
// Example program for bcm2835 library
// Blinks a pin on an off every 0.5 secs
//
// After installing bcm2835, you can build this 
// with something like:
// gcc -o 8-relay-test -l rt 8-relay-test.c -l bcm2835
// sudo ./8-relay-test
//
// Or you can test it before installing with:
// gcc -o 8-relay-test -l rt -I ../../src ../../src/bcm2835.c 8-relay-test.c
// sudo ./8-relay-test
//
// Author: Mike McCauley (mikem@open.com.au)
// Copyright (C) 2011 Mike McCauley
// $Id: RF22.h,v 1.21 2012/05/30 01:51:25 mikem Exp $
// Modified: Jan Pihlgren 2014-07-21

#include "bcm2835.h"

// Define pins.
#define PIN1 RPI_GPIO_P1_17
#define PIN2 RPI_GPIO_P1_18
#define PIN3 RPI_GPIO_P1_22

int main(int argc, char **argv)
{
  // If you call this, it will not actually access the GPIO
  // Use for testing
//  bcm2835_set_debug(1);

  if (!bcm2835_init())
    return 1;

  // Set the pin to be an output
  bcm2835_gpio_fsel(PIN1, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
  bcm2835_gpio_fsel(PIN2, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);  
  bcm2835_gpio_fsel(PIN3, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
  //Relay ON - OFF
  while (1)
  {
    // Turn it on
    bcm2835_gpio_write(PIN1, HIGH);
    // wait a bit
    delay(1500);
    // turn it off
    bcm2835_gpio_write(PIN1, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN2, HIGH);
    // wait a bit
    delay(1500);
    bcm2835_gpio_write(PIN2, LOW);
    bcm2835_gpio_write(PIN3, HIGH);
    // wait a bit
    delay(1500);
    bcm2835_gpio_write(PIN3, LOW);
    // wait a bit
    delay(1500);
  }

  return 0;
}


Här finns mer information om BCM2835.Till början. 

Koppling.
 


Till början.