RPi 4 B 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Webbserver.
GPIO-layout.
Program.
Gtk-program.
Piezo.
Referens. 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi 4 B och framför allt vad som skiljer den från tidigare modeller av Raspberry Pi.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi 4 B är programmässigt bakåtkompatibel med tidigare versioner av Raspberry Pi. Hårdvarumässigt finns det en ny processor, BCM2711B0. BCM2711B0 är en ARMv7 med 4 kärnor. Den nya RPi ska ha 10 gånger större arbetskapacitet. RPi 4 B är dessutom försedd med 1, 2 eller 4GB RAM.
RPi 4 B är pinkompatibel samt kan köras med de "gamla" programmen för äldre RPi-modeller.

- A 1,5GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A72 CPU (~3x performance)
- 2 bands 802.11ac wifi (2,4 + 5 GHz)
- Bluetooth 5.0
- 1GB, 2GB eller 4GB LPDDR4 SDRAM
- Från och med 2020-05-27 finns en variant med 8GB RAM
- Complete compatibility with Raspberry Pi 1
- Dubbel monitorsupport med resolution up till 4K
- 2 USB 3.0 och 2 USB 2.0 portar

OBS! Raspberry Pi 4 B kräver Raspbian OS 2019-06-20-raspbian-buster.img eller senare. Den startar inte med tidigare versioner av Raspbian OS.

2020-05-27 ändrades namnet på operativsystemet till Raspberry Pi OS.


På grund av risken för överhettning ger jag rådet att man använder kylare till sin Raspbery Pi 4 B. Själv har jag råkat ut för att en Raspberry Pi 4B blev överhettad och gick sönder.
Man kan se vilken temperatur Raspberry Pi:s CPU har enligt denna artikeln som innehåller exempel i bland annat C, Python och shell.


Raspberry Pi4B kräver även tillgång till en HDMI-kabel med en HDMImicro-kontakt i ena änden för anslutning till en display. Vidare krävs det en nätenhet kapabel till 5V 3A och microUSB-C-kontakt.

 


 

Installation.

För att installera operativsystemet till Raspberry Pi 4 B rekomenderas att man använder programmet Etcher.
Efter installationen ska kortet konfigureras för svenskt tangentbord, svenska språket - UTF-8 och Stockholm som tidszon. Vidare kan/bör man aktivera ssh och kamera.
I samband med att OS:et ändrade namn till Raspberry PI OS har installationen underlättats genom att man redan i samband med installationen ombeds göra en del val.
Beroende på vad man ska använda Raspberry Pi till installeras:
WiringPi. C-bibliotek för Raspberry Pi. Finns redan med i OS:et.
pigpio. C-bibliotek för Raspberry Pi som tillåter kontrol av GPIO
BCM2835. RPi använder processorn 2837 men programpaketet är BCM2835.
Geany. IDE, texteditor för programutveckling. Finns redan med i OS:et.

 


Till början. 

Installation av Webbserver.

Installation av php:
sudo apt install -y -t buster php7.3-fpm php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-imap php7.3-opcache php7.3-sqlite3 php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-zip php7.3-bcmath php-apcu

Skapa en extra configfil:
sudo nano /etc/php/7.3/fpm/conf.d/90-pi-custom.ini

Lägg till:


Starta om php:
sudo service php7.3-fpm reloadTill början. 

GPIO-layout.Stiften är desamma som Raspberry Pi A, B och B+.

 


Till början. 

Program.

Program som använder sig av pigpio.Program med gtk.
piface.c


Resultat:
Piezo.

Piezohögtalare, aktiv, kan köpas hos Electrokit.

Referens.

Mera information.
Inköp, Pimoroni.

 


Till början.