LSM303D 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Testning.
C-program.
Problem.
Referens.
 


 

Inledning.

LSM303D är en rörelsedetektor. Den är kompatibel med både Raspberry Pi och Arduino.
Raspberry Pi kompalibitet: 3B+, 3, 2, B+, A+, Zero, och Zero W

 


 

Installation.

LSM303D ansluts till RPi-pinnarna 1, 3, 5, 7, 9.

Mjukvara installeras från github.
- sudo pip install lsm303d
- git clone https://github.com/pimoroni/lsm303d-python
- cd lsm303d-python
- sudo ./install.sh


 


Till början. 

Testning.


Testa installationen genom att köra /home/pi/lsm303d-python/exemples/accelerometer.py och /home/pi/lsm303d-python/exemples/magnetometer.py

 


Till början. 

 


Till början. 

C-program.

lsm303d-01.c
 


 

Problem.

I samband med test så blev det problem:
./accelerometer.pyTest med kommando i2cdetect -1 y ger:


På Pimoroni's forum fick jag lösningen:


Ändra lsm = LSM303D(0x1e) till lsm = LSM303D(0x1d)

Jag tror att man rättat exemplet efter detta.

 


Till början. 

Referens.

LSM303D kan inhandlas från Pimoroni.

 


Till början.