Lite tips om MySQL.Inledning

Avser att anteckna sådana saker som man inte gör så ofta och har en tendens att glömma.

 

 

Ansluta över nätverk


I de fall man har behov av att ansluta till en databas på en annan dator behöver man editera /etc/my.cnf.
Steg # 1: Logga in över ssh till den server där databasen ligger.
Steg # 2: Aktivera netverksmöjligheter.
Editera mysqls konfigurationsfil /etc/my.cfg.
Steg # 3: Lokalisera raden som börjar med [mysqld]
Kommentera ut raden skip-networking.

Exempel:

[mysqld]
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
port = 3306
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
tmpdir = /tmp
language = /usr/share/mysql/English
bind-address = 172.20.5.2
# skip-networking
....
..

Vid det rödmarkerade ska # sättas in framför skip-networking.

 

 

Köra databas på en annan dator.

Ändra mysql.cnf:
#bind-address = 127.0.0.1 - # framför bind-adress.
#skip-networking - # framför skip-networking.
Ifall skip-networking inte finns så lägg till den och markera den med #.

Skriv:
mysql> GRANT ALL ON temperatur.* TO pi@10.0.0.19 IDENTIFIED BY 'lösenord';
temperatur.* är namnet på den databas som den andra datorn får access till.

Starta om mysql-servern:
sudo /etc/init.d/mysql restart

Anrop till den andra datorns databas sker med:
mysql -u pi -p -h 10.0.0.19

Köra mysqldump på en annan dator.
mysqldump -h IP-address -u username --password lösenord databsnamn > filnamn.sql

  

Köra .java-fil med .jar-fil


När man behöver ansluta till en mysqldatabas i sitt javaprogramoch.
Kommando för att köra en .java-fil tillsammans med en .jar-fil:

java -cp .:/home/jan/Development/Java/FirstJDBCProgram/mysql-connector-java-5.1.21-bin.jar programnamn
eller
java -cp .:mysql-connector-java-5.1.21-bin.jar programnamn
om javaprogrammet och jar-filen ligger i samma directory.

OBS! Det är en punkt och ett kolon i början.

 

  Till början