PaPiRus ePaper. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Montering.
Installera programvara.
Referenser.
Recension. 
 

Inledning.

ePaper är en visningsteknik som efterliknar utseendet av bläck på papper. I motsats till vanliga skärmar reflekterar ePaper ljus – precis som vanligt papper – samt är kapabel att visa text and bilder obegränsad tid även utan elektrisitet. På grund av detta är ePaperkärmar och små datorer eller microcontroller perfekta tillbehör eftersom de tillsammans använder lite energi medans de fortfarande tillhandahåller en display till dina projekt.

 


Till början. 

Montering.

Här finns anvisningar för montering av PaPiRus, på engelska.
OBS. Glöm inte att montera skruvarna före monteringen av "stands". Iakttag att skärmen är skör som glas och ska hanteras som sådant. Själv lyckades jag bryta ett hörn och fick lov att köpa en ny skärm.


 


 

Installera programvara.

Börja med att uppgradera.
sudo apt-get update
sudo apt-apt-get upgrade

Aktivera SPI:
sudo raspi-config
Välj att aktivera SPI.
sudo reboot

Fortsätt med att installera programvara:
sudo apt-get install git python-imaging
git clone https://github.com/PiSupply/PaPiRus.git
cd PaPiRus
sudo python setup.py install

För att installera driver så ska följande skript köras:
sudo papirus-setup

Innan man kör sitt första test ska man ställa in skärmens storlek:
sudo papirus-set 2.7

Alternativ installation.

Ifall ovanstående installation använd nedanstående kommando:
curl -sSL https://pisupp.ly/papiruscode | sudo bash

Nu är det dags för ett första test:
sudo papirus-clock

Exempel på resultat:


 


Till början. 

Referenser.

Inköp kan göras hos ModMyPi.
Python API för PaPiRus.


 


 

Recention.

Efter en längre tids användande har jag kommit fram till att produkten inte är av särskilt god kvalitet. Min PaPiRus ePaper uppvisar ett stort antal horisontella svarta linjer. Dessa linjer har kommit efter hand.


 


Till början.