Unicorn Hat 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Data på Unicorn HAT.
Installation.
Testning.
C-program.
ISS-Alert-system.
Support/Hjälp.
Länkar.
 


 

Inledning.

Raspberry Pi B+ har utvecklats speciellt med tanke på tillbehör och i dag introducerar vi ‘HATs’ (Hardware Attached on Top). En HAT är ett tillbehör för B+ som är anpassat till en specifik uppsättning regler ‘HATs’ (Hardware Attached on Top). A HAT is an add-on board for B+ that conforms to a specific set of rules som ska göra livet enklare för användarna. betydelsefull egenskap med HAT är införandet av ett system som tillåter B+ att identifiera en ansluten HAT och automatiskt konfigurera GPIO och drivare för tillbehöret och därmed göra livet mycket lättare för användaren.

I korthet, HAT är ett fyrkantigt kretskort (65x56mm) och har fyra monteringshål i hörnen som passar till monteringshålen på B+, har ett 40 pinnars kontakt för GPIO och stödjer det speciella automatiska konfigureringssystem som möjliggör automatisk anslutning av GPIO och drivar. Den automatiske konfigureringen tillåts använda 2 reserverade stift (ID_SD och ID_SC) på 40-pinnars GPIO stiftlist vilka är reserveras för ett I2C EEPROM. EEPROMet innehåller tillverkarens information, setup för GPIO och de delar som kallas 'device tree' - vanligtvis en beskrivning av den anslutna hårdvaran som tillåter Linux att automatiskt ladda de drivprogram som krävs.

Mer information finns på Raspberry Pi's hemsida.

 


 

Data på Unicorn HAT.

Sporting en matrix på 64 (8 x 8) RGB LED och strömförsörjd direkt från RPi är detta den mest kompakta pocket aurora som finns tillgänglig.

64 RGB LEDs (WS2812B)
Python API
Kompalitet med Raspberry Pi B+
EEPROM med Raspberry Pi HAT konfigureringsinformation
LED data drivs via DMA över PWM

Du behöver en bra 5V, 2A nätadapter till din RPi för att Unicorn HAT ska fungera.


 
 

Installation.

Skriv följande kommando i ett terminalfönster:
\curl -sS get.pimoroni.com/unicornhat | bash

Då kommer följande text upp:

This script will install Unicorn Hat libraries
and dependencies for both Python 2 and 3.

This process may take several minutes.

--- Warning ---

Always be careful when running scripts and commands
copied from the internet. Ensure they are from a
trusted source.

If you want to see what this script does before
running it, you should run:
\curl -sS get.pimoroni.com/unicornhat


Do you wish to continue? [y/N]


Svara y
Nu börjar installationen vilket tar en stund.
När installationen är klar så har katalogen /home/pi/Pimoroni/unicornhat skapats. I katalogen finns en del exepemlprogram i python.Inkoppling.

Unicorn Hat är enkel att koppla in. Det är bara att sätta fast den på stiftlisten för GPIO. Glöm dock inte att först stänga av strömmen till RPi.

 


Till början. 

Testning.

Exekvera följande pythonprogram:
sudo python /home/pi/Pimoroni/unicornhat/simple.py
OBS! Mellanslag efter python.

Därpå kan man prova de andra pythonprogrammen som finns i katalogen /home/pi/Pimoroni/unicornhat/

 


Till början. 

ISS Alert system.

En artikel i tidningen Linux Format visade på ett pythonprogram för att larmas när ISS paserar över ens huvud.
När en av lysdioderna lyser röd finns ISS inom synhåll(om mörkt och molnfritt).
Jag har modifierat programmet så att det skriver ut datum och tid för varje "loop".

Programnamn: ISS-Alert.py

Programmet exekveras med kommando:
sudo python3 ISS-Alert.py

Varje varv med while-loopen tar ungefär 64 minuter.
Exempel på utdata:

 


Till början. 

C-program.

Detta är mitt katalogträd för RPi med Unicorn Hat. Detta måste jag ta hänsyn till när jag ska arbeta med C-program.
 


Till början. 

Support/Hjälp.

 


 

Länkar.

Pimoroni Unicorn Hat
Unicorn Hat daemon.
Unicorn Hat C-program.

 


Till början.