Uppdaterad 2013-07-25

VMware Workstation 

Inledning.
Jag använder VMware Workstation för att testa diverse operativsystem men även för att kunna köra lite Windows. Jag kör Windows endast för att jag är med i SeniorNet där i stortsett alla använder Windows.
Just nu kör jag version 9.0.2. Då VMware kostar lite pengar har jag även installerat VirtualBox från Oracle för att kunna vara behjälplig när någon önskar prova att köra andra operativsystem i windowsmiljö.
Mitt värdmiljö är Mageia, just nu version 4.


Installera.
Installation av VMware Workstation görs med kommando:
./VMware-Workstation-Full-versionsnummer.x86_64.bundle --console


Mageia 5 och vmware
Har installerat VMware Workstation 11.1.2 vilket fått VMware att fungera tillsammans med Mageia 5. Även problemet med att behöva installera depmod varje gång jag startar VMware har försvunnit.
VMware Workstation 10 och Mageia 5 fungerade inte tillsammans.
Har installerat VMware Vorkstation 12 Pro. Fortfarande startas inte vmwareprocessen när datorn startas eller VMware startas vilket gör att man fortfarande behöver starta vmwareprocessen manuellt (se nedan)).

Mageia 3 och vmware
I och med Mageia 3 så behöver man inte manuellt starta vmware längre.
Däremot så uppstod ett fel vid uppgradering till Mageia 3 så det inte gick att starta Vmware Workstation. Detta kan åtgärdas med följande åtgärd:
mv /etc/vmware/icu/icudt44l.dat /etc/vmware/icu/icudt44l.dat.bak


Mageia, gästOS tappar internet!
När man gick över till version 2 av Mageia så införde man systemd vilket fått till följd att processen vmware inte startar automatiskt. och detta får till följd att gästOS inte går att starta korrekt. Av den anledningen behöver man starta processen manuellt.
Börja med att kontrollera i MCC - System att vmware är startad. Om så icke är fallet så starta den.
Därefter fungerar det att starta gästOS i VMware.

systemd - vmware
För markören över bilden så förstoras den.


- - - - -


Avinstallera VMware Workstation.
Med följande kommando kan man avinstallera VMware Workstation:
./VMware-Workstation-Full-10.0.1-1379776.x86_64.bundle -u vmware-workstation
I detta fall version 10.0.1.

- - - - -


Uppgradering från version 8.0.2 till 8.0.3
Det finns en patch som skulle installeras. Men den patchen är gjord för 8.0.2.
Genom att andra versionsnummer inne i shellscriptet till 8.0.3 och 4.0.3 så startade kompileringen och programmet gick att köra.
Jag blev även tvungen att radera en flagga i /usr/lib/vmware/modules/source , filen ./patched som är 0 byte i storlek.

Samma sak fick göras i samband med uppgradering från 8.0.3 till 8.0.4.

Patchen finns att ladda ner här:
http://weltall.heliohost.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/vmware802fixlinux320.tar.gz

Den innehåller två filer:
patch-modules_3.2.0.sh
vmware3.2.0.patch

#! /bin/bash
# VMWare Workstation/Player _host kernel modules_ patcher v0.6.2 by ©2010 Artem S. Tashkinov
# Tailored and fixed vmblock patching for the 2.6.39 patch by Stefano Angeleri (weltall)
# Use at your own risk.

fpatch=vmware3.2.0.patch
vmreqver=8.0.4
plreqver=4.0.4

Det är vmreqver och plreqver som ska ändras.