Display-o-tron Hat. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Programexempel.
Referenser. 
 

Inledning.

Det finns två olika Display-o tron, Display-o-tron Hat och Display-o-tron 3000. Här visas Display-o-tron HAT.

Egenskaper:
Helt monterad (förutom extra GPIO kontakt)
Supertunn 16x3 teckens LCD display
Sex kapacitetskänsliga input knappar
Lätthanterlig sex elements LED-bargraph
Sex-zoners RGB backgrundsljus med dimmer
GPIO breakout för 5V, 3V3, GND, SDA/SCL, TX/RX, PWM, MOSI/MISO/SCLK/CE1, och GPIO #5, #6, #13, #19, #26
Full ASCII teckenuppsättning plus åtta användartecken

 


Till början. 

Installation.

Skriv i ett terminalfönster:
curl get.pimoroni.com/dot3k | bash
Ifall detta kommando inte fungerar så prova:
curl -sS get.pimoroni.com/displayotron | bash
Starta om RPi efter installationen:
sudo shutdown -r now eller sudo reboot

 


Till början. 

Programexempel.

Exempel hittas här: /home/pi/Pimoroni/dot3k/dothat/basic
Följand exempel följer med installationen:
backlight.py
graph.py
room.py
touch.py

Följande exempel hittas här: /home/pi/Pimoroni/dot3k/dothat/advanced
demo.py
game.py
menu.py
radio.py
vlc.sh

Programmen startas med kommando: python program.py


Mitt exempel.
hello_world_2.py

Programmet startas med: sudo hello_world_2.py

 


 

Referenser.

Displayotron.
Installation.


 


Till början.