RPi WittyPi Mini 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Programexempel.
Länkar.
GPIO-layout. 


 


 
 

Inledning.

WittyPi Mini lägger till RTC (Real Time Clock) och kraftstyrning till din Raspberry Pi, och kan hantera komplexa ON/OFF-sekvenser med enkla skript.
Efter att ha installerat mjukvaran på din Raspberry Pi, kan du njuta av dessa utmärkta nya möjligheter:

Ett tryck på knappen för att slå på/av Raspberry Pi.
Efter avstängning, the power till Raspberry Pi och alla dess USB-tillbehör är till fullo avstängda
. Raspberry Pi håller reda på korrekt tid utan kontakt till Internet.
Du kan shemalägga start och avstängning av din Raspberry Pi.
Du kan också skriva ett skript för att styra komplexa ON/OFF sekvenser.

WittyPi Mini använder ett mycket nogrannt RTC chip (DS3231SN) som har <160 sekunders fel per year. Dessutom har detta RTC chip en inbyggd temperatursensor så du kan avläsa temperaturen på din Raspberry Pi med hjälp av mjukvarav.
WittyPi Mini använder en kraftig kondensator (0.08F, or 80,000uF) för att hålla tiden när RTC är strömlös och komma ihåg tiden i ~17 timmar.

The “dummy load” feature är fortfarande tillgängliga och man kan slå på/av den via en liten brytare switch på kretskortet. Detta är mycket användbart när du använder batterier som kraftkälla eftersom den kommer att dra max ström vid dylika tillfällen och hålla dina batterier laddade.

WittyPi Mini fungerar på alla Raspberry Pi modeller med 40 stift, A+, B+, 2B, Zero (W) och 3B.

 


 

Installation.

Placera dig i mapen /home/pi:
Kommando: cd
Hämta installationsskript:
pi@raspberrypi~ $ wget http://www.uugear.com/repo/WittyPi2/installWittyPi.sh
Exekvear det nedladdade skriptet:
pi@raspberrypi~ $ sudo sh install/WittyPi.sh
Starta om Raspberry Pi:
sudo reboot

 


Till början.Programexempel.Till början. 

Länkar.

Inköp kan göras hos Pi Hut.
Handbok på engelska finns här: User Manual.