RPi B+ 

Uppdaterad 2019-11-09.

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
GPIO-layout.
Fysiskt fel fixat.
 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi B+ och framför allt vad som skiljer den från Raspberry Pi B.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi B+ är programmässigt bakåtkompatibel med version B. Hårdvarumässigt finns det nu 40 GPIO-pinnar varav de 26 första är exakt som i version B. Den nya RPi är försedd med 4 st USB-kontakter. SD-kortet är ersatt av micro-SD-kort. Den omedelbara fördelen är de fyra USB-kontakterna. Sedan kommer det utökade antalet GPIO-anslutningarna. Det är inte helt fel med minskad strömförbrukning med 0,5W.

På grund av ett trasigt microSD-kort har jag installerat om OS och nu blev det Raspbian Buster. Det uppstod inga problem. Jag upptäcker dock att vid val av WEP som wifi kvarstår fortfarande felet att systemet envisas med att lägga till sitationstecken runt lösenordet. Åtgärden blir att editera /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.config och ta bort tecknen. Uppdateringen efter installationen tar lång tid men det får man väl leva med när det är en gammal modell av Raspberry Pi.

 


 

Installation.

För att installera operativsystemet till Raspberry Pi B+ rekomenderas att installationen till micro-SD-kortet görs på en annan RPi och att micro-SD-kortet sedan flyttas över till RPiB+. Det är icke nödvändigt man kan göra som vanligt.
Efter installationen ska kortet konfigureras för svenskt tangentbord, svenska språket - UTF-8 och Stockholm som tidszon. Vidare kan/bör man aktivera ssh och kamera.
Beroende på vad man ska använda Raspberry Pi till installeras:
Aktivera VNC för vncserver.
wiringPi
Geany

 


Till början. 

GPIO-layout.De första 26 stiften är desamma som Raspberry Pi A och B.

 


Till början. 

Fysiskt fel fixat.

Jag har fått en RPi B+ i gåva vilken visade sig vara behäftad med en felaktig hållare för microSD-kortet. Efter som det var en gåva kunde jag inte byta RPi och få ett nytt exemplar. Jag har nu lyckats fixa det på ett lite ovanlig sätt. Jag tog en bit gem och bockade till så att microSD-kortet hålls på plats inne i hållaren. Se bilden. Så nu har jag en RPi till, den åttonde. ;).


 


Till början.