Hårdvara. 

Innehåll.

Inledning.
Värmeproblem. 
 

Inledning.

Beskrivning av diverse problem relaterat till hårdvara i datorer. Kanske främst Lenovo ThinkPad W701.

 


 

Värmeproblem.
Kommando för att avläsa CPU-temperaturen:
sensors | grep Core
Resultat:


 


Till början.   


Till början.