Gtk. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installera programvara.
Testprogram.
Program för GPIO access.
Referenser. 
 

Inledning.

gtk är ett IDE för att utveckla grafiskt för i första hand C++.
Projektets hemsida: https://developer.gnome.org/
Sida för att lära sig (tutorial): https://developer.gnome.org/gtk-tutorial/stable/c39.html#SEC-HELLOWORLD

 


Till början. 

Installera programvara.

Installation sker på följande sätt:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gnunet-gtk-dev


Testprogram.

	

Alternativt kompileringskommando:
gcc -Wall helloWorld-3.c -o helloWorld-3 `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
Man byter ut gtk+--2.0 till gtk+-3.0Program för GPIO access.

För att accessa GPIO-pinnarna bör man installera wiringPi.
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
git pull origin
cd wiringPi
./build

Koppla in två lysdioder, en röd och en grön på stift:
Raspberry Pi pinne 39 och 40 (GND).
Raspberry Pi pinne 33 och 34 (GND).


Alternativt kompileringskommando:
gcc -Wall -lwiringPi -o gtk-led gtk-led.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
Man byter ut gtk+--2.0 till gtk+-3.0


Resultat.


Varannat tryck på "Button LED" tänder den röda lysdioden och varannat tryck tänder den gröna lysdioden.
Tryck på "QUIT" släcker dioderna och avslutar programmet.

 


Till början. 

Referenser.

GTK+ 2.0 Tutorial.
Hello World in GTK
Handbok för Gränssnittsbyggaren Glade


 


Till början.