Raspberry Pi 7" touchscreen

 

Innehåll.


Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Montering.
Installation.
Tangentbord.
Skärmrotation.
 

Inledning.

Detta är en beskrivning av Raspberry Pi 7" touchscreen.
Raspberry Pi 7" touchscreen kan köpas hos SWAG.


 


 

Montering.

Här finns en bra beskrivning hur skärmen monteras.


Se till så den blåfärgade delen placeras nedåt.


 


 

Installation.

Avsluta med att ansluta ett Micro SD-kort i Raspberry Pi med den senaste versionen av Raspbian OS. Anslut därpå 2A nätadapter till Raspberry Pi Adapter-kort för att erhålla spänning till adapterkortet och Raspberry Pi.
När nu den mekaniska monteringen är klar ska den senaste versionen av Raspbian OS.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade 

Till början. 

Tangentbord.

Installation av tangentbord(Matchbox Keyboard) för att användas med touchscreen.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install matchbox-keyboard

Resultatet blir:


Detta program fungerar dåligt/segt och tar c:a 50% CPU-kraft.Ett annat tangentbord är Florence.
sudo apt-get install florence 

Till början. 

Rotering av bildskärmen.

För att rotera bildskärmen får man editera /boot/config.txt. Lägg till följande rader sist i filen:

#display_rotate=0 Normal
#display_rotate=1 90 degrees
display_rotate=2 180 degrees
#display_rotate=3 270 degrees
#display_rotate=0x10000 horizontal flip
#display_rotate=0x20000 vertical flip

Starta sedan om Raspberry Pi:
sudo reboot
Nu har skärmen vridits ett halvt varv (180 grader) 

Till början.