Installation av GNU/Linux

Olika sätt att installera GNU/Linux på sin dator.
 
Utgångsläge:
Datorn ska vara avstängd. Slå på datorn och kontrollera BIOS så att din dator kan boota/starta från en CD.
De flesta moderna datorer klarar av att boota från en CD. Ställa in BIOS.

Språk.
I många fall är instruktionerna på engelska, men det finns distributioner som medger instruktioner på svenska.
Ifall du erbjuds möjligheten att välja språk och svenska finns som val tycker jag att du ska välja svenska. Att välja svenska som språk när man är nybörjare underlättar högst avsevärt att man förstår vad som menas.

Lite råd
I Windows används A:, B:, C:, D: osv för att referera till olika diskar eller partitioner.
Windows skiljer inte på partition och fysisk hårddisk.
GNU/Linux använder sig av beteckningarna hda (sda för SCSI), hdb, hdc osv för att beteckna olika hårddiskar.
För att skilja olika partitioner på en och samma hårddisk använder sig GNU/Linux av tilläget av en siffra, hda1, hda2, hda3 osv

Storleken på GNU/Linux's partitioner bör väljas sålunda:

/ = 3 - 5 GB ( / betyder root)
swap = 400MB ( Ett vedertaget och lagom värde.)
( Tidigare sa man att utrymmet skulle vara 2 gånger så stort som RAM-minnet(primärminnet)
/home = 3 - och uppåt GB (/home, hemmamappen, skapas för att slippa tappa egna data vid en ominstallation eller uppgradering)
Gör gärna /usr = 3 - 5 GB

Om man så önskar och har utrymme kan man välja flera parttioner.
Typ av filsystem.
Som typ av filsystem bör man välja i turordning; ext3, reiserfs, ext2.
 1. Normal installation.En hårdisk och GNU/Linux
  I de flesta fall vill man bara ha GNU/Linux på sin dator. Då sätter man in CD-skiva nr 1 i datorn och startar datorn.
  Därefter följer man instruktionerna efter hand som de kommer upp på skärmen.
  Välj partionering enligt ovan, eller enligt dina egna önskamål, och genomför också partionering och formatera partitionerna.

 2. Installation av flera operativsystem.
 1. Installation på dator med flera hårddiskar.
  OBS! Om man önskar att ha både Windows och GNU/Linux på samma maskin så skall Windows installeras först.
  Förutsättning är att hårddisk nr 1 innehåller ett annat operativsystem t ex Windows,
  och hårddisk nr 2 är tänkt att användas för GNU/Linux och att den är tom.
  I början av installationen väljer du på vilken hårddisk du vill installera GNU/Linux.
  Därefter följer man instruktionerna efter hand som de kommer upp på skärmen.
  Välj partionering enligt ovan, eller enligt dina egna önskamål, och genomför också partionering och formatera partitionerna. 2. Installation på dator med en hårddisk.
  Disken bör ha en storlek på minst 20 GB, men helst 40 GB eller mer.
  Fördelningen bör göras med 50% för vardera operativsystemet, 20GB för OS 1 och 20GB för OS 2.


  Börja med att defragmentera hårddisken.
  Kontrollera sedan hur mycket utrymme det första operationssystemet har tagit.
  Förhoppningsfullt mindre än 50% av hårddiskens utrymme.
  Använd sedan fdisk eller motsvarande och gör en första partionering.
  En del GNU/Linuxdistributioner kan klara detta själv.
  Sätt i den första CD-skivan och start om datorn.
  Följ sedan instruktionerna.

Jag föreslår att man lånar eller köper lite böcker om GNU/Linux för att lära sig mera.
Böcker är oslagbara när det gäller att lära sig någonting.


Ställa in BIOS.
Ändra bootordning.
OBS. Bildernas utseende och text kan varier från dator till dator.

Starta datorn.
    När följande bild (eller liknande) visas så tryck på tangenten Del.
På nyare datorer kan det vara F2 eller F9 som gäller för att komma in i BIOS-Setup.

Visa Del

Nu kommer följande bild upp:Med tangenten Nedåtpil välj BIOS FEATURES SETUP.Tryck på Enter och följande bild kommer up:Med tangenterna + och - kan du ändra värdet i det rödmarkerade fältet.
Ändra så att CDROM kommer först.Tryck på tangenten Esc så att följande bild kommer fram igen.Tryck på tangenten F10 för att spara och sedan lämna Setup.
Följande bild kommer upp:Skriv ett Y för Yes (Ja) för att spara.Datorn kommer nu att börja om uppstartningen.
Bland annat kommer följande att hända om ingen CD finns i CD-läsaren.Detta sker varje gång datorn startar och det inte finns någon CD i CD-läsaren. Detta är inte farligt. Datorn kommer att starta som vanligt i alla fall.

Klart!