RasPiO Analog Zero.



 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Montering.
Installera programvara.
Testprogram.
Problem.
Referenser.



 
 

Inledning.

En av de stora skillnaderna mellan Raspberry Pi och Arduino är att Arduino har ett analogt interface. Analog Zero tillhandahåller en brygga mellan den analoga och den digitala världen via MCP3008. Kretsen avläser analoga signaler (8 st) och omvandlar dem till digitala signaler som kan användas via de vanliga GPIO-pinnarna. Analog Zero kan användas till alla typer av Raspberry Pi.
Analog Zero levereras som byggsats och måste således monteras/lödas.

 


Till början.



 

Montering.

Här finns ett dokument som visar hur man monterar RasPiO Analog.
En video som visar hur man monterar.


 


 

Installera programvara.

Hämta hem analogzero-master.zip från https://github.com/raspitv/analogzero och unzip den: unzip analogzero-master.zip
Med hjälp av raspi-config ska I2C os SPI aktiveras.
I fortsättningen ska filen i2c_lib.py finnas i samma bibliotek som aktuellt program.


Testprogram.

Förslag till programnamn: voltage.py


Exekvera med kommando: python3 voltage.py

 


Till början.



 

Problem.

Följande meddelande dök upp vid körande i Jessie-versionen av Raspbian:


Som synes läses och skrivs spänningen ut som det ska trots allt.
Vid användning av version Buster av Raspbian uppstår inte problemet.

 


 

Referenser.

Inköp kan göras hos RasPiO.
User Guide: http://rasp.io/wp-content/uploads/2016/06/RasPiO-Analog-Zero.pdf


 


Till början.