CPU-tepmeratur 

Jag har haft problem med hög processortemperatur. Förmodligen beror den höga temperaturen på att det kommit in damm i datorn och blockerat kylningen. Problemet har jag haft tidigare. Jag har försökt lösa det genom att använda en dammsugare och försökt suga ut dammet via ventilationsöppningarna. Jag lyckas väl sådär. Men problemet har gjort att jag börjat kontrollera temperaturen flera gånger per dag.
Kommandot för att avläsa temperaturen är:
sensors | grep Core
Resultatet:
Core 0: +51.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +49.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +51.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +51.0°C (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)

För att slippa att mnuellt kontrollera temperaturen har jag gjort ett program som körs en gång per timme och resultatet sparas i en databas. Exekveringen startas med hjälp av crontab.
02 * * * * root /home/jan/Development/Cprog/Temperatur/cpu_temp


Program:
cpu_temp_2


Databas coretemperatur:
Skapa databasen från nedanstående beskrivning:
mysql -u username -p < /home/jan/Development/Cprog/Temperatur/coretemp.sql

SQL-fil:
coretemp.sql