AlaMode. 

Innehåll.


Tillbaka till Raspberry Pi.
Inledning.
Specifikationer.
Layout.
Installation.
Testning.
Sketcher.
AlaMode och C.
Länkar.Alamonde
Inledning.

AlaMode är i praktiken en Arduino som kan stackas på Raspberry Pi och passar i RPi's GPIO kontakt. DS3234 Real time Clock. RPi har ingen egen batteridriven RTC. Med AlaMode kan skapa program för att skicka tid till RPi via serieinterface eller I2C.
För att använd AlaMode med Raspberry Pi B+ behöver man en extra isolering mellan AlaMode och den yttre USB-kontakten på RPi.Specifikationer.

1. Programerbar direkt från Raspberry Pi GPIO, inga kablar behövs
2. Temperaturkontrollerad precisions Real Time Clock (RTC) DS3231 med batteribackup
3. Micro SD-minneskortläsare
4. Tvåvägs spänningsnivå växling för säker och noggrann kommunication mellan Raspberry Pi och AlaMode
5. GPS interface för Fastrax UP501 modul
6. Arduino Uno kompatibel med standard anslutning.
7. AVR ATMEGA328P microcontroller som inkluderar Arduinos bootloader
8. Ansluts med Raspberry Pi via I2C, SPI eller serie-UART
9. Analog referens kan ske antingen med 5V0 eller 3V3 och GND för att möjliggöra anslutning direkt med tre kablar
10. Servokontakter med 5V0 och GND kontakter som möjliggör omedelbar anslutning av 3 tråds servon.
11. Servona kan strömförsörjas via befintlig 5V0 eller från yttre 5V0
12. FTDI- (5V0) eller ISP-kontakter för programmering & laddning av sketcher(program)
13. Strömförsörjning via yttre 5V0 till micro-USB-kontakt eller direkt från Raspberry Pi kontakt.
14. LED som indikerar 5V0 och 3V3
15. Resetknapp.
16. Generellt användbar LED på den digitala pin 13


Layout.


Installation.

Ifall du ska strömförsörja aLaMode från RPi se till att "5V_Link" sätts i läge ON. Den är placerad bredvid hållaren för micro-SD.

sudo apt-get updates
sudo apt-get install arduino

Hämta filen med en webbläsare:
https://github.com/wyolum/alamode/raw/master/bundles/alamode-setup.tar.gz
Kommando:
wget https://github.com/wyolum/alamode/raw/master/bundles/alamode-setup.tar.gz

tar -xvzf alamode-setup.tar.gz
cd alamode-setup
sudo ./setup

Efter installationen behöver RPi startas om:
sudo rebootTestning.

Låt oss testa AlaMode genom att använda Simple Blink Test för att börja.
Öppna Arduino IDE vilket görs genom Menyknappen - Elektronik - Arduino IDE

Om AlaMode är direkt ansluten till Raspberry Pi via GPIO-kontakten:
I Arduino's meny välj: Tools ->Board -> AlaMode


Tools -> Serial Port -> /dev/ttyS0

File - > Examples - > Basics - > Blink.


Blink sketch laddas in i IDE. Klicka på upload icon or press cntrl + u för att ladda upp sketchen till AlaMode. Du kommer att se den gröna LEDen D6 blinka, vilket betyder att AlaMode arbetar.Till början.Sketcher.

En sketch med PIR, Passive InfraRed motion sensor.

/*
   pir2 sketch
   a Passive Infrared motion sensor connected to pin 2
   lights the LED on pin 12
*/

  const int noPin = 13;
  const int ledPin = 12; // choose the pin for the LED
  const int inputPin = 2; // choose the input pin (for the PIR sensor)

   void setup(){
     pinMode(ledPin,OUTPUT); // declare LED as output
     pinMode(noPin, OUTPUT);
     pinMode(inputPin, INPUT); // declare pushbutton as input
     digitalWrite(noPin,LOW);
  }

  void loop(){
     int val = digitalRead(inputPin); // read input value
     if (val == HIGH) // check if the input is HIGH
     {
       digitalWrite(ledPin,HIGH); // turn LED on if motion is detected
       delay(500);
       digitalWrite(ledPin,LOW); // turn LED off
     }
  }

 


Till början.AlaMode och C.

 

Till början.Länkar..

Arduinos hemsida.
Programexempel för Arduino.
Programreferens för Arduino.

 


Till början.