Sidan 6 

2012-10-17

Raspberry Pi XBian

Efter några dagar så slutade SVT Play att funger vilket berodde på att svt gjort någon ändring i sin utsändningsteknik.
En vän hittade en rättning som gjort att det är möjligt att se SVT Play igen. Här är en beskrivning hur man fixar en patch som löser problemet:

1. Laddade ner en ny XBian 0.8 imagefil från http://www.frambozentaart.com/xbian/XBian0.8.7z om du inte redan gjort det.
Startade sedan upp hallonet med denna image.

2. Uppdaterade till XBian 0.8.2 genom följande kommandon via SSH mot hallonet (userid root och lösen raspberry):

wget http://www.frambozentaart.com/xbian/Patches/XBian0.8to0.8.2.sh
chmod +x XBian0.8to0.8.2.sh
./XBian0.8to0.8.2.sh

Uppdateringen tar nästan en halvtimma.

3. Laddade ner XOT-Uzg.v3 repository från
http://www.rieter.net/ext/?uri=http://xot.hamans.com/net.rieter.xot.repository-1.0.1.zip
och skickade över denna till hallonet via WinSCP. (använder du Linux får du eventuellt flytta över programmet med ett USB-minne. Det fick jag göra.)
(XOT är ett program som någon har gjort för att se på olika kanaler)

4. Från XBMC gick jag in på SYSTEM,Inställningar, tillägg och från valet "installera från zip" letade jag upp filen från steg 3 ovan och installerade. (Det kommer upp en massa meddelande om att det ena och det andra inte fungerar, men det är bara att klicka förbi)

5. OBS! Välj INTE XOT-Uzg.v3 Svenska kanaler först.
När installationen från punkt 4 var klar gick jag in under VIDEO, tillägg och letade upp "XOT-Uzg.v3", klickade och valde installera.

6. När installationen från punkt 5 är klar, välj XOT-Uzg.v3 Svenska kanaler (eller nåt liknande) och välj installera.

7. Klart!

Nu är det bara att gå in under VIDEO,tillägg och klicka på XOT-Uzg.v3 så kan man välja bland kanalerna (dom utländska fungerar inte).
Jag lade upp SVT, TV3 och Kanal5 som favoriter, så får man igång dom lite lättare i fortsättningen.


2012-09-24

Raspberry Pi

Hittade (genom Datormagazin) en variant av Raspberry pi, XBian.
http://993-1.services.oktawave.com/xbian/XBian0.6.3.7z

Distributionen ryms på ett 2GB SD minneskort.
Distributionen gör Raspberry Pi till en HTPC-burk. Möjlighet att ställa in svenska parametrar/språk mm. Kan även spela upp bland annat SVT Play.
Det bästa av allt, det behövs bara en mus, helst en trådlös dito.
Ska nog försöka få tag på ett bra "chassie"/burk att förvara Raspberrry Pi i och sedan använda den till TVn.


2012-08-21

Raspberry Pi

Uppstarten tar lite lång tid.Det ända som indikerar att något sker är att den gröna lysdioden lyser och blinkar. Efter en stund så dyker en liten ring med roterande prickar upp i nedre högra hörnet och en stund senare bakgrunden med fyrverkeri på en mörkblå stjärnhimmel och strax därpå inloggningsfönstret. Efter inloggningen kommer "skrivbordet" upp med Application Menu. Skrev c-programet hej.c men när jag skulle kompilera så visade det sig att gcc inte fanns med.

Bytte till Raspberry Pi Wheezy. Snabbare start, login i terminal, manuell start av X, startx.
Känslan kvarstår när man öppnat det grafiska gränssnittet, snabbare än fedora, mer anpassat för TV och processor.


2012-08-17

Raspberry Pi

Då har jag testat raspberrypi-fedora-remix-17-test-004.img. Första starten avbröt jag när jag fått följande felmeddelande:
failed to set time and date.
Vid start 2 fick jag bland annat följande felmeddelande:
fail to /run/plymouth/pid/ no such directory or file
Men starten fortsatte och visade :en pil (musmarkörens pil), därpå en vit fyrkant och sedan kom en text om License information. Sedan följde en "warning! No hardware clock" vilket jag besvarade med ett OK. Warningen återkom följt av uppmaningen att ange rootpassword och registrering av en användare. Där på kom bakgrunden, bestående av ett fyrverkeri.
Efter inloggningen.
Jag valde Settings - Keyboard - Layout _Add.
Vilket senare visade sig vara fel. Jag försökte även att som root köra:
#system-config-keyboard

Tangentbordskonfigurationen tycktes ha gått fel, förmodligen för att jag först valde tangentbordslayout såsom användare jan och då gjorde ett felaktigt val.
Det blev så fel att jag var tvungen att göra om installationen på SD-kortet. Det första försöket misslyckades för att jag inte först raderade partitionen. Jag kör ju Mageia 2 och där finns programmet gparted vilket jag använde för att ta bort partitionen.
Vid det tredje försöket ett göra om installationen (efter att ha raderat partitionen) så lyckades ominstallationen.

Startar Raspberry Pi. Kommer inte förbi "set timezone". Startar om raspberry pi. "Warning hardware clock", "Warning date and time", swapfile 512 MB.
Fyller i rootpassword samt registrerar en användare. Loggar in som jan. Nu ska jag byta till svenskt tangentbord. Denna gång väljer jag från menyn:
Menu - Administration - Keyboard
Först verkar det inte som det går att spara inställningen. Jag loggar ut och loggar in igen. Tangentbordslayouten är OK!
Här avslutar jag dagens arbete med Raspberry Pi.


2012-08-15

Raspberry Pi

Jag har nu även provat raspberypi-fedora-remix-14-r1.img. Här fick jag problem med password. Installationen sker som på andra imiges. Men i samband med den första starten börjar den att "resizing" root-partitionen. Det rör sig om 1917696 (4k) block) och det tar tid så ha tålamod. Du ska även ange password för root samt registrera en användare. Här kan det ha gått fel för när man så smånimgom ska logga in så uppmanas man att ange ett nytt password. Jag lyckades sedan inte logga in i det grafiska gränssnittet. Och då kund jag heller inte ställa in tangentbordslayout.
Nu har jag laddat ner raspberrypi-fedora-remix-17-test-004.img men har ännu inte hunnit installera och testa den. Imigen finns att tanka ner på:
http://scotland.proximity.on.ca/raspberrypi/test-releases/raspberrypi-fedora-remix-17/latest/


2012-08-13

Raspberry Pi

Nu har jag lyckats få till svenskt tangentbordslayout i Raspberry Pi Emulation. Jag behövde installera gnome-control-center.
Därpå kunde jag i programmet välja svenskt tangentbord. Nu blir det lite lättare att testa funktioner som sedan kan implementeras i datorn Raspberry Pi.
EDIT:
Jag var tvungen att göra om valet av tangentbord. Det måste göras som root för att det skulle ta. I ett terminalfönster skrev jag:
sudo gnome-control-center varefter jag valde svenskt tangentbord och nu tog det och blev kvar efter omstart.


2012-08-12

Raspberry Pi

Jag har hittat en Raspberry Pi att sätta upp i VirtualBox, Raspberry Pi Emulation, http://davidbriddock.blogspot.se/2012/07/raspberry-pi-emulation.html.
Jag har försökt få svenskt tangentbord men misslyckats hittills. Emuleringen bygger på Ubuntu 10.04.
Jag har dock lyckats installera synaptics:
sudo apt-get install synaptic


2012-08-09

Raspberry Pi

När jag nu startade Raspberry Pi för första gången så fungerade det. Dessutom fick jag möjlighet att ställa in tangentbord tidszon samt genomföra en anpassning av filsystemet till 8GB som kortet ät på. Detta tar lite tid men nu har datorn startat.
Dags att logga in. Inloggad och startat X, startx. Den här desktoppen ser anorlunda ut, mer färdig.


2012-08-08

Raspberry Pi

Jag har installerat 2012-07-15-wheezy-raspbian.img på ett 8GB SD-minneskort. Men den slutade uppstarten innan den blev klar. Dags för felsökning. Först ska jag prova med att läsa in imagen på kortet igen, ifall något gick fel just i samband med installationen.
Dock startade TVn med HDMI-kabeln direkt.
Jo det vart fel när jag skapade imagen första gången. Det tog lång tid och jag avbröt skapandet med ctrl-C.
Nu har jag gjort en ny installation:

[root@localhost jan]# dd if=/storage/ISO/2012-07-15-wheezy-raspbian.img of=/dev/mmcblk0
3788800+0 poster in
3788800+0 poster ut
1939865600 byte (1,9 GB) kopierade, 728,343 s, 2,7 MB/s
[root@localhost jan]#

Som synes tog det 728 sek = 12,1 min.


2012-08-06

Raspberry Pi

Nu har jag skrivit mitt första program i Raspberry Pi. Ett enkelt c-program, hej.c.
#include <stdio.h>
main()
{
printf("hej, världen\n");
}
Jag kompilerade programmet med följande kommando:
gcc hej.c -o hej
Därefter körde jag programmet med följande kommando:
./hej (OBS! punkten först))
Det fungerade som det skulle.


2012-08-05

Raspberry Pi

Nu har jag fått HDMI att fungera på TVn. Det visade sig att filen /boot/config.txt inte fanns. Jag skapade den med kommandot: sudo nano /boot/config.txt. Innehållet ser ut så här:
# Set stdv mode to PAL (as used in Europe)
sdtv_mode=2
hdmi_drive=2
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
overscan_left=20
overscan_right=12
overscan_top=10
overscan_bottom=10
hdmi_force_hotplug=1

Upplösningen verkar ha blivit 928 x 684.
Nästa steg blir att få till svensk tangentbordslayout. Just nu verkar det vara engelsk eller amerikansk layout vilket gör det lite jobbigt att arbeta med tangentbordet.
Jag har nu ändrat till svensk tangentbordslayout. Från consolen skrev jag följande:
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
och följde anvisningar varpå jag startade om Raspberry Pi. Kommando: sudo shutdown -r now.


2012-07-28

Raspberry Pi

Nu har jag skaffat en ny HDMI-kabel med rätt kontakter. Tyvärr så får jag ingen bild på TVn via HDMI-kabeln. :( Jag får se om det blir någon skillnad ifall jag skaffar en vanlig bildskärm.


2012-07-26

Raspberry Pi

För några dagar sedan införskaffade jag ett tangentbord och nödvändiga kablar och strömförsörjning. Jag anslöt Raspberry Pi till en TV med en kompositkabel (jag hade köpt fel HDMIkabel). Det hela startade upp som det skulle. Dock var upplösningen bedrövlig (600 x 400). Jag måste skaffa rätt HDMIkabel och se hur upplösningen blir då. RPi använder Debian Linux och jag själv använder Mageia så jag måste lära mig hur jag använder Debian. Vidare måste jag fixa så att RPi accepterar svenskt tangentbord, by default är det tangetbord för US.

I dag har jag även skaffat en trådlös nätverksadapter (Clas Ohlsson 38-4787) och testat. Som "router" hade jag en surfplatta (Samsung). Eftersom jag sitter i en husvagn just nu så har jag ingen internetanslutning annat än mobilt. Efter en del trixande (glömt att jag stängt av wifi i surfplattan), försök att starta om nätverket i RPi så efter en omstart och nya inställningar för nätverksadapter fungerade det utmärkt.

Jag håller desutom på att göra en fri översättning av en artikelserie i Linux Format om just Raspberry Pi.


2012-07-17

Raspberry Pi

Då har den äntligen komit, Raspberry Pi. Nu gäller det att skaffa tillbehören, minneskort, tangentbord, mus, skärm och strömförsörjning. Sedan blir det till att installera och leka ett tag. Förmodligen blir det ett besök hos Clas Ohlsson i dag.
Uppdaterad 2012-07-18.
Det blev ett 8GB SD-minneskort. När jag kom hem så laddade jag ner img-filen debian6-19-04-2012.img. Varpå jag läste in det på det ny SDkortet. Kommando:
dd if=/home/jan/Development/debian6-19-04-2012/debian6-19-04-2012.img of=/dev/mmcblk0
Det var första gången jag använde kommandot dd.


2012-07-12

Regnig sommar

Den regniga sommaren har gjort att jag utan dåligt samvete har kunna sitta inne i husvagnen och arbeta med min dator. En del tid har gått åt till att uppgradera från Mageia 1 till Mageia 2. Jag råkade ut för en liten lustig malör i samband med att jag laddade ner iso-filen på 4,3 GB. Jag överskred mitt tak på 5 GB för trafikmängd. Hastigheten sjönk drastiskt så nerladdningen tog 25 timmar. Som tur var så skedde detta i slutet av månaden så efter en vecka fick jag tillbaka hastigheten igen. Jag lärde mig då att jag hade kunnat köpa till mera trafikutrymme. Det behövdes ju inte då månaden snart var slut, men det kan vara bra att veta vid ett kommande tillfälle.
I övrigt har det blivit lite arbete med att installera och förstå Eclipse, Android SDK samt Qt. Qt har ju ändrat lite på hur man arbetar sedan version 3.
Dessutom har jag arbetat med min hemsida.
Den här sommaren har visat att jag gjorde rätt när jag skaffade min ThinkPad W701. Jag har ju haft med mig min huvuddator ut i husvagnen och inte behövt sakna någonting i datorn.

Som sagt, datorn är ett bra alternativ när vädret är så blött som det är, jag behöver inte ha tråkigt i alla fall. Det finns alltid något att justera.


2012-06-20

VMware Workstation 8.0.4

Det kom en uppdatering från 8.0.3 till 8.0.4 och jag råkade in i samma problem igen att kompileringen inte genomfördes.
Då hade jag redan glömt hur jag gjorde med 8.0.3.blink-smiley
Jag tog den tidigare patchen och ändrade versionsnummer i patchen från 8.0.2 till 8.0.4 och 4.0.2 till 4.0.4.
Jag blev även tvungen att radera en flagga i /usr/lib/vmware/modules/source , filen ./patched som är 0 byte i storlek. Hoppas jag kommer ihåg detta nästa gång.


2012-06-02

VMware Workstation 8.0.3

Jag fick tanka ner VMware Workstation Free (prova på). När jag sedan försökte installera programmet så gick det inte att genomföra kompileringen på grund av avsaknande av någonting.
På Mageias forum fick jag upp tråden. Det fanns en patch som skulle installeras. Men den patchen var gjord för 8.0.2 och det gick inte att genomföra kompileringe med den heller.
Efter en del googlande hittade jag lösningen på problemet. Genom att andra versionsnummer inne i shellscriptet till 8.0.3 och 4.0.3 så startade kompileringen och programmet gick att köra.
Nästa fråga var hur jag skulle få in rätt licensnyckel. Jag hade försökt flera gånger i samband med installationen och misslyckats. Så jag använde den tillfälliga nyckel (tidsbegränsad 30 dagar).
Jag ställde en fråga till suporten på VMware och fick till svar att jag kunde gå in igen och registrera licensnyckel. Jag gjorde så och nu verkar det som allt är frid och fröjd.

Nu kommer jag åt alla mina virtuella operativsystem igen.


2012-05-31

Mageia 2

Uppgradering 2012-05-29

Uppgraderingen gick inte något bra. Jag gjorde fyra försök men misslyckades. Jag kom så långt att jag kunnde starta Mqageia 2 men jag fick aldrig upp panelen.
Vid det första försöket misslyckades programet med 119 paket, vidandra försöket med 92 paket och det tredje försöket med 83 paket och vid det fjärde försöket 77 paket.
Sedan gav jag upp och gjorde en nyinstallation.
Installationen tog 43 minuter. Sedan vidtog installation av program som inte togs med automatiskt och som jag behövde.
Hela arbetet tog hela dagen, c:a 9 timmar och då återstår ytterligare en del att göra innan allt är klart. Men nu kan jag i alla fall använda datorn.

Jag verkar ha otur när det gäller att uppgradera ett system, jag har hittills aldrig lyckats utan fått göra en nyinstallation varje gång.

Så här långt så verkar Mageia 2 vara en bra distribution. Den är snabb i uppstarten. Jag har ännu inte hunnit testa så mycket men jag har hållit på oc installera om en hel del av de program jag hade förut och som försvann i och med att jag fick göra en nyinstallation. Och det har ju gått bara bra hittills.
Det ända jag inte kunnat installera ännu är VMware Workstation. Den försvan med installationen och jag har ingen backup av det programmet på denna dator.
I och med att jag "drabbades" av sänkt hastighet på mitt mobila bredband (överskridit max surfvolym när jag tankade ner Mageia 2 DVD) så vill jag inte tanka ner en VMware Workstation förrän jag fått tillbaka hastigheten igen, förhoppningsvis den 1:a juni.


2012-04-26

Mageia 2 Beta 3

Jag har följt utvecklingen av Mageia 2 som nu nått beta 3. Enligt mig har man gjort ett fantastiskt jobb. Bland annat har skrivbordet blivit riktigt vackert. Godis för ögat och ingen funktionell utveckling men jag gillar det.
Jag gjorde installationen till en virtuell miljö från en .iso-fil och det gick fort.
Man har bytt ut MySQL mot MariaDB. Med hjälp av phpMyAdmin har jag exporterat databaser från MySQL och importerat dem i MariaDB. Det var lite knivit att exportera en databas men sedan jag kom underfund med att den exporterade filen alltid heter lokalhost.sql så gick det bättre och var oproblematisk. Om man försökte exportera en singeldatabas så kom inte "create dataqbas" med, bara tabellerna.

Nu väntar jag bara på att releasekandidaten (2/5) och den slutliga releasen (15/5)ska släppas så att jag kan uppgradera till Mageia 2 på mina arbetsdatorer.


2012-04-11

Assemblerprogrammering

Jag har nu provat på att följa en artikelserie i tidningen Linux Format om assemblerprogrammering.
Man råder användaren att använda ett 32-bitarssystem som värdsystem. Mitt nuvarande operativsystem är Mageia 1, ett 64-bitarssystem.
Jag började med att försöka skriva program för detta system men det visade sig efter ett kort tag att minst två instruktioner inte funerar lika i ett 64-bitarssystem som i ett 32-bitarssystem. Det är bland annat instruktionerna push och pop. Dessa instruktioner gick inte att kompilera och jag kunde inte komma på hur jag skulle gå runt problemet.

Då jag har ett antal virtuella system installerade så provade jag att göra programmeringen i 32-bitarsversionen av Mageia 2 beta 2. Men jag lyckades inte kompilera koden i alla fall, jag fick segmenteringsfel. Efter att nogrannt studerar koden i tidning blev jag observant en hänvisning till att den kompletta koden fanns på den bifogade CD-skivan. Då blev jag varse att kodlistningen i tidningen inte var komplett. Jag kollade med listningen på CD-skivan och då visade det sig att två rader kod saknades.

Efter rättning av koden så fungerade det som väntat.


2012-04-08

En datanörd.

Som en travesti på Monica Zetterlund i Söderkåkar, ”Datorer är mitt liv det,se”.
Sedan många år, noga räknat sedan 1976 har jag varit intresserad av datorer. Huvudorsaken till detta intresse är att jag alltid gillat att ”göra saker”, gör = tillverka. När jag kom i kontaktmed datorer så upptäckte jag att man kunde ”göra saker ” med den. Med att ”göra saker” innebar oftast programmering. Det kostade inget extra att göra flera program. Så efter initialkostnaden att införskaffa en dator blev det inga fler utgifter för att göra, skriva flera program.

Att hobbyn med tiden och efter råd kom att kosta en del är väl som med de flesta hobbies, man investerar en hel del.
Efter ett antal år kom kostnaden för att programmera i Microsoftmiljö lite väl dyrt med dessa uppgraderingar av programmeringsverktygen som ju kostade en hel del. Det fick mig att börja titta på Linux ett fritt operativsystem som även var gratis. Jag vill minnas att det var omkring år 2000 som jag lämnade Windows och gick över till Linux. Nya versioner kom väl varje halvår men det kostade inte annat än arbete att uppgradera.

Idag blir det väl lite mindre programmering och mer saker som nätverkskonfigurering, administration och dylika saker.
Det blir mycket tid framför datorn. Men vad då, man har ju blivit pensionär och har gott om tid.


2012-03-30

Win 8, UEFI och Mageia 2.

Det är ett tag sedan det blev något skrivet på den här sidan. Förmodligen beroende på att jag inte haft så mycket att säga. Nu tänkte jag berätta lite om vad som hänt med Mageia sedan installationen.
Jag har installerat Mageia 1 på 3 fysiska datorer och en virtuell dator. Min uppfattning om Mageia 1 är nog enbart positiv. Mageia håller ju på med nästa version, Mageia 2, och kommit till Mageia 2 beta 2 och om någon vecka så ska Mageia 2 RC (release candidate) komma. För mig fungerade inte alfa 3, den gick inte att starta. Mageia 2 är planerad att släppas 3 maj.

Man kommer ju att byta ut MySQL mot MariaDB. Jag har gjort ett första försök att göra en installation av en databas hämtad från MySQL i MariaDB. Det misslyckades. Hoppas det kommer ett enkelt hjälpmedel för att kopiera en databas i MySQL till MariaDB.

Jag har även varit tvungen att införskaffa VMware 8 för att kunna installera Windows 8 beta Consumer Preview. Det gick inte att installera i version 7.1 av VMware.
Jag tror att Windows 8 kommer att vara svår att vänja sig vid för icke datorvana med viss vana vid XP, Vista och Win 7. Detta beroende på att man valt ett interface som ska passa även surfplattor vilka ju handeras på ett helt annat sätt. Om inte annat så tror jag Win 8 kommer att kräva bildskärmar med pekfunktion för att bli användarvänlig.

En helt annan sak som jag är helt emot är UEFI som Microsofts kommer att kräva är aktiverat. UEFI är avsett att ersätta den gamla BIOS som firmware för att starta datorn. UEFI hanterar certifikat som kan spärra program att laddas in.
I vissa fall kommer Microsoft kräva av datortillverkarna att UEFI är aktiverat vilket får till följd att inget annat OS kan startas. Vidare kommer det att kräva att tredjeparts leverantörer av program kommer att behöva certifiera sina program hos Microsoft. UEFI kommer att bli ytterligare ett sätt för MIcrosoft att förhindra konkurenter få tillgång till din dator, du kan inte längre själv bestämma över din dator.


2011-11-20

Installera Mageia 1 på en Asus EeePC 900

I går hjälpte jag en kompis att installera Mageia 1 på en netbook, Asus EeePC 900. Installationen gick "geswindt". Kompisen hade laddat ner Mageia 1 Gnome. Själv kör jag Mageia 1 KDE. Så det blev lite tveksamheter på några ställen men inga problem uppstod. Efter installationen gorde vi en uppdatering av 106 paket, paket som ändrats sedan Mageia släpts.
Vi installerade Flash Player till Firefox eftersom kompisen har planer på att använda datorn till att se på Svt Play på en TV. Hoppas kapaciteten på processorn räcker till för strömmande media. Jag får väl återkomma meduppgift hur det fungerar senare.
Jag vill på detta sätt säga att Mageia 1 fungerar "out of the box" på denna netbook.


2011-10-24

Boken Nedkopplad

Jag har just läst ut boken Nedkopplad av författarinnan Susan Maushart. En bok som jag tycker kunde skäras ned med 75%.
Mycket av boken är hänvisningar till andra personers forskning och synpunkter. Bara cirka 25 procent behandlar hennes egen upplevelse och egna erfarenheter av att under sex månader levt utan digital uppkoppling i hemmet. Varken hon eller barnen lever helt utan kontakt via internet eller mobil. De kringgår det hela genom att gå till kaféer eller kompisar för att surfa mm.
Deras erfarenheter är i och för sig intressanta och tänkvärda men kunde berättas utan alla hänvisningar till olika utredningar mm. Jag upplever att mycket av texten blir ren utfyllnad för att det ska bli till en bok.2011-09-27

Nytt operativsystem

Nu har jag bytt operativsystem, från Mandriva till Mageia. Det var inte helt problemfritt även om Mageia påstod att det skulle gå att uppgradera från Mandriva 2010.2 till Mageia 1. Jag tog en total backup innan jag började.
Mitt första försök gick åt skogen. Efter det att uppgraderingen var klar så gick det inte att starta systemet på grund av något fel i inställningen till grafiken, kdm vägrade att starta.
Dessutom fick jag ett meddelande om att c:a 165 filer misslyckats att installeras.
Efter det att jag gjort flera försök med att ändra inställningarna så tänkte jag återgå till Mandriva. Jag provade att starta upp med Knoppix 6. Men när jag skulle kopiera tillbaka filerna så protesterade datorn med att de nya var "read only".
I och med att jag även misslyckades göra en återställning så försökte jag göra en "clean" installation av Mageia. Och det lyckades.
Mycket arbete slapp jag genom att när jag en gång installerade Mandriva så skapade jag flera partitioner utöver root och home. Det var /misc, /usr, /var, /var/www.
Dessa förblev ju orörda i så motto att endast nya filer skrevs in, egenskapade data/filer förblev intakta.
Men sedan behövde 510 packet uppdateras. Utöver det så fick jag lov att installera om ett antal program så som eclipse, Netbean, QT, blufish, Thunderbird och några till. Totalt blev det väl c:a 1000 filer som fick lov att uppdateras/installeras.
Jag fick en del problem med Firefox 6.02 och Flash Player (jag vill lyssna på radio och se svt play) till en början. Men efter en del fibblande fick jag till det. En av anledningarna till att det tog tid att lösa problemet var en inställning i MCC, Mageias Control Central, där installation av program sköts. Men när det åtgärdats så funkade Firefox som den skulle.
Hela jobbet tog närmare 10 - 11 timmar allt som allt, med backup, strulet med uppgradering och installera en del program igen.
Men nu är jag nöjd.
Min erfarenhet av uppgraderingar är inte så värst god. Jag har ju gjort några stycken men nästan alltid går det åt skogen och man får lov att göra en ny installation. Vilket tar tid och kraft.2011-05-09

Galaxy Tab

Jag har kommit underfund med att min Samsung Galaxy Tab kan fungera som en trådlös (wi-fi) router. Galaxyn kar ju 3G teknik med vilken du kan telefonera och surfa med.
Men samtidigt går det att använda den som en trådlös router. Det gör att man slipper flytta simkortet mellan Galaxyn och ett 3G-modem. Det gör att Galaxyn fungerar som ett 3G-modem för din dator. Enligt specifikationerna ska kraften i Galaxyn räcka åt 5 samtidiga trådlösa anslutningar samtidigt.
Räckvidden ska vara 10 meter men det har jag inte testat.
För mig kommer det att innebära att jag och min fru kan surfa samtidigt när vi är ute i husvagnen.