Sidan 132016-09-21

RPi 3 och PiFace Digital I/O 2.

Jag behöver korrigera mina instruktioner för installation av PiFace Digital I/O 2, framför allt när det gäller RPi 3 och programmering i C.
Tiden har medfört att programvara har modifierats och det har gått något år sedan jag höll på med PiFace.


2016-09-17

MySQL-anrop till databas på annan dator.

Nu har jag kommit på hur man från en dator kan komma åt en MySQL-databas på en annan dator över internet. Förberedelser beskriver jag här.
Kommandot för anslutning är:
mysql -u pi -p -h 10.0.0.19


2016-09-09

RPi och AlaMode.

Efter installation av AlaMode i Raspberry Pi 3 gick det inte att köra setup. RPi kunde inte hitta setup-skriptet. Jag körde då varje rad i skriptet manuellt vilket fungerade.
Nästa steg som inte fungerade var att ställa in rätt kommunikationsport, /dev/ttyACM0.

Här finns endast /dev/ttyS0 att välja på.

Däremot fungerade det när jag ansluter en Arduino via USB, då går det att välja rätt port.

I dags läge har jag ingen lösning på problemet.


2016-09-05

Installera RTC.

Jag har lyckats installera en RTC till Raspberry Pi.
Jag har ännu inte kommit underfund med hur man ställer klockan.
PS.
Nu har jag hittat hur man ställer in klockan:
hwclock --set --date "8/11/2013 23:10:45"


2016-09-02

Problem med microSDHC.

Nu har jag åter råkat utför att en uppgradering inte blir komplett. Jag fick felmeddelandet:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Innan jag började försöka reparera felet gjorde jag en backup av microSDHC-kortet.
Resultat:


dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/jan/Development/RaspberryPi/cajus-wheezy.img bs=4M
1881+1 poster in
1881+1 poster ut
7892631552 byte (7,9 GB) kopierade, 17341 s, 455 kB/s
[jan@Humlan ~]$

17341 sekunder är lika med 4,81 timmar.

Därpå läste jag in img-filen på ett nytt 16GB microSDHC-kort.
Men detta första försök gick inget bra.


2016-08-26

Raspberry Pi och Netbeans

Försökte installera NetBeans i Raspberry Pi 2 och Raspberry Pi 3. Ingetdera gick särskilt bra. NetBeans kräver för mycket processorkraft för Raspberry Pi.
Jag avinstallerade Netbeans efter försöket.


2016-08-25

Problem med VirtualBox och Mageia 6 sta1.

I samband med updatering så efter omstart gick det inte att grafiskt logga in. Dock gick det att logga in i terminalmod. Jag gjorde då ett misstag att jag flyttade senaste backupen till VirtualBox. När det sedan inte gick att logga in i alla fall så återstode endast möjligheten att göra en ny installation. Efter ominstallationen väntade jag ett dygn innan jag uppdaterade Mageia 6 sta1, 860 program att uppdatera. Efter den uppdateringen fungerade den grafiska inloggningen.
Detta var andra gången jag råkade ut för detta problem. Förra gången gjorde jag inte felet att flytta backupen till VirtualBox, jag kopierade över den "förstörda" versionen.


2016-08-21

Problem med wiringPi.

Problemet med wiringPi nedan verkar vara löst, sannolikt i samband med installation av något av nedanstående program.
Ett förslag på att installera wiringPi var:
sudo apt-get install wiringPi
När jag gjorde detta så fick jag medelande att wiringPi redan var senaste version. Efter att ha provat att kompilera ett antal C-program som inkluderar wiringPi.h (#include wiringPi.h) kom jag fram till att wiringPi redan blivit installerat.


2016-08-20

Problem med microSDHC.

För ett tag sedan fick jag problem i samband med att jag skulle göra en upgrade på en av mina Raspberry Pi.
Problemet yttrade sig så att upgrade inte gick att genomföra med felmedelande att det var fel på en nyckel till en eller flera paket. Jag gjorde ett flertal försök att göra en upgrade. Jag försökte även att installera om Raspbian på microSDHC-kortet. Detta gav inget positivt resultat.
Efter alla dessa försök beslöt jag mig för att göra om installationen på ett nytt microSDHC-kort. Första försöket gick inget vidare. Det andra försöket att installera Raspbian på kortet gick bra. Sedan vidtog en ett arbete med att installera alla program jag vill använda:
tightvncserver
PiGPIO
BCM2835 version 1.50
wiringPi
mysql
phpmyadmin
geany
apache2
Pi4j

Just nu är det problem att ladda ner wiringPi, https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/ kan inte nås.


2016-08-12

DS18B20-problem.

Jag har upptäckt att kabeln till DS18B20 verkar vara för tjock för att leda ut mellan fönster och fönsterkarm. Den kläms så mycket att de inre kardelerna skavs så hårt mot varandra att isoleringen skadas på något sätt, på ett sätt som gör att resultaten blir felaktiga.


2016-08-09

RPi, DS18B20 och MySQL.

Jag har nu skrivit ett kommando för att läsa ut data ur en tabell till en textfil. Man måste dock sätta rättigheterna på den mapp där filen ska till
chmod +777 filnamn.


2016-08-06

RPi och DS18B20.

Nu har jag fått det att fungera med sensorn DS18B20, temperatur.
Det fungerar även med att uppdatera en MySQL-datbas med temperaturvärdena varje timme.
I detta fall har jag använt en Raspberry Pi Zero. Programmet för att ladda data till databasen finns här, samma som jag använt till sensorn DHT11.
Edit: 2016-08-07
Nu har jag modifierast C-programmet så att det laddar in temperaturdata i en MySQL-databas.


2016-07-28

RPi och MySQLproblem.

Jag har råkat ut för ett problem med Raspberry Pi Zero och MySQL. Felet yttrade sig med följande felmeddelande när man försöker ansluta till databasen med PhpMyAdmin:
table 'phpmyadmin.pma_table_uiprefs' doesn't exist
Felet åtgärdas med att konfigurera om phpmyadmin:
sudo dpkg-reconfigure phpmyadmin


2016-07-26

DHT11 och MySQL .

Efter att brottats med SQL i flera dagar har jag äntligen kommit på lösningen. Jag har en textfil med flera dagars temperaturdata som jag vill läsa in i en SQL-databas. Varje post i textfilen innehåller datum, klockslag, fuktvärde och temperatur. Text filens data kommer från en DHT11-sensor ansluten till en RPi Zero. Sensorn avläses en gång per timme och värdena sparas i textfilen. Dessa data vill jag sedan läsa in i SQL-databasen. Lösningen har jag på min webbsida om DHT11.


2016-07-15

RPi Zero och dht11 .

DHT11 är en termometer och fuktighetsmätare. Nu har jag installerat densamma på en RPi Zero.
Referenser:
http://www.uugear.com/portfolio/dht11-humidity-temperature-sensor-module/
Raspberry Pi DHT11.


2016-07-02

Mageia 6 sta1.

Äntligen har nästa steg i utvecklingen av Mageia 6, Mageia 6 sta1, släpts. Utvecklarna har haft ett tufft jobb. Enligt de ursprungliga planerna skulle Mageia 6 sta1 ha släppts i början av maj. Bättre sent och rätt än tidigt och buggigt. Installationen gick problemfritt. I både Virtualbox och VMware Workstation. Den fladdrande bakgrunden som jag hade i VMware Workstation med Mageia 6 dev1 är borta.


2016-06-20

Husvagn.

Efter 12 år med husvagn är det nu slut. Det har varit ett antal härliga år men nu är det slut. Det allra sista med avvecklingen pågår. Efter midsommar är det definitivt slut. Det som då återstår är att göra sig av med själva husvagnen.


2016-06-13

RPi Zero v1.3 och nätuppkoppling.

Jag har haft stora problem med att installera Raspbian och få igång nätverksanslutning med Raspberry Pi Zero version 1.3. Denna version har kontakt för att möjliggöra anslutning av en kamera.
Mitt problem började med att jag inte kunde koppla upp RPi Zero på mitt lokala nätverk. Efter omfattande felsökning (många timmars jobb) hittade jag det första felet:
Inställningen av wifi skapar ett fel i /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
Detta medför att anslutning till routern går fel.

Programmet sätter sittationstecken (") runt lösenordet i wep_key0="********"
Åtgärd: Editera bort sitationstecknen.

Ett annat fel som uppstod var att det inte gick att komma ut på internet. Detta fel åtgärdade jag med att ominstallera 2016-05-27-raspbian-jessie.img. Totalt fick jag installera raspbian 3 gånger. Därefter fungerade RPi som förväntat.


2016-06-06

Qt 5.

Jag ska börja titta lite på Qt 5. Det är ett tag sedan jag arbetade med Qt och det har ju hänt en del utveckling av Qt sedan dess. Jag tänker lära mig använda Qt Creator för att skapa programmen.


2016-05-26

Om mobilt bredband.

Här om dagen körde jag, via mobilt bredband, Skype och TeamViewer samtidigt. Jag slog av videovisningen i Skype för säkerhets skull. Jag ville inte belasta förbindelsen i onödan. Det mobila bredbandet är 3G med 7 Mbit/s. Jag sitter i min husvagn och är uppkopplad till en vän och det går bra att jobba via hans tightvncuppkoppling till en Raspberry Pi 3. Kapaciteten på bredbandet är tillräcklig för att kunna hjälpa honom med inställningar.
Jag är faktiskt lite förundrad över hur bra det faktiskt fungerade. Innan uppkopplingen var jag lite fundersam om det skulle fungera men det gjorde det med bravur.


2016-05-25

Accesstrubbel med tightvncserver i RPi.

Idag kom jag i kontakt med ett problem på tightvncserver, nekad åtkomst. Problemet kom sig av att i samband med installationen blev felaktigt lösenord angivet varför man inte kunde erhålla tillträde till tightvncserver.
Lösningen på problemet beskriver jag här.


2016-05-14

Ny Raspbian, version 2016-05-10.

2016-05-10-raspbian-jessie.img nu ute.
Här finns information om vad den nya versionen av raspbian jessie innehåller.
Sidan inne håller även instruktioner för hur man updaterar befintlig, tidigare, version till den ny versionen.
Den kan laddas ner härifrån: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/.
OBS! Den nya versionen innehåller program för att på ett enkelt sätt göra backup på SD-kortet.
Jag har gjort en enkel översättning av hur man kopierar SD-kort.


2016-05-08

Textsträngar i C.

Här om dagen dök jag på ett problem hur man hanterar textsträngar i programspråket C. Här försöker jag förklara hur man kan ta med sig en teckensträng till en funktion.


2016-04-30

Styra Raspberry Pi via webben.

Av flera anledningar har jag utforskat möjligheterna att styra Raspberry Pi via en webbsida. I detta fall utan extra hårdvara i form av till exempel PiFace. Efter många försök kom jag fram till följande program.
Informationen hittade jag på Raspberry Pi Geek.


2016-04-02

Scroll pHAT.

Scroll pHAT är ett tillbehör med fysiska mått som stämmer med Raspberry Pi Zero men som har GPIO-interface som passar till RPi A+/B+/2B/3B. Jag införskaffade det för någon vecka sedan men först nu kommit mig för att skriva lite om det.
Jag har inte kunnat hitta något API för C utan endast för Python.


2016-03-29

Raspberry Pi 3 och FreeCAD.

Eftersom FreeCAD krävde för stora resurser, mer än RPi 3 kan leverera, och av den anledningen inte var praktiskt använbart så avinstallerade jag programmet.
Kommando: sudo apt-get remove --auto-remove freecad
Detta frigjorde 254 MB från minneskortet.


2016-03-28

Mageia 6.

Nu har Mageia 6 dev1, tidigare benämnd alpha1, släppts. Just nu, kl 05:45, verkar någon site vara nere eller hårt belastad eftersom det verkar svårt att komma fram och ladda ner iso:n. Efter ett flertal försök kom jag fram till en nedladdningssida i Nederländerna. Nedladdning gick bra. Börjar med att installera 64-bits versionen. Installationen tog lite mindre än 30 minuter och gick problemfritt. Sedan skulle 567 program updateras.


2016-03-27

Sommartid.

Jaha, då har man gått på det igen, trott att programmet, som med hjälp av Tellstick och Raspberry Pi får en lampa att tändas och släckas efter solens nedgång och uppgång, slutat fungera. Denna gång trodde jag att LEDlampan kanske gått sönder. Lampan var släckt och det var mörkt ute. Efter felsökning visade det sig att jag observerat att lampan var släckt var strax efter det att den skulle släckas. Det var samma sak förra året. Då trodde jag också att programmet spårat ur.
Edit: 2016-03-28
Det fungerar som det ska. Tändning och släckning sker på rätt tider.


2016-03-26

Raspberry Pi 3 och FreeCAD.

Har installerat FreeCad på Raspberry Pi. Men det visar sig att Raspberry Pi 3 är inte tillräckligt kraftfull för att programmet ska vara användbart. Programmet fungerar men användningen är väldigt seg, varje ändring tar tid.


2016-03-21

Avbryta programkörning.

På förekommen anledning vill jag beskriva hur man avbryter körningen/exekveringen av ett program i Linux.
1. Ett program som körs i ett terminalfönster.
Programmet kan avbrytas med tangenttryckningen Ctrl-C. Tryck ner tangenterna Ctrl och C samtidigt.
2. Ett program som körs i bakgrunden.
Börja med att kör shellkommandot ps -ef som listar processerna som pågår. Leta i listan efter kommandot/programnamnet som startade programmet,
ssh pi@caesarion_wifi. Notera PID, processID. Kör shellkommando kill -9 PID. Byt ut PID mot det nummer som du fann i listan, t ex kill -9 8053.


2016-03-15

Raspberry Pi 3.

Idag anlände paketet med Raspberry Pi 3 B. Jag har haft en del trubbel med det bifogade micro-SD-kortet. Jag lyckades endast installera KODI. Raspbian misslyckades jag med. Men som tur var så hade jag ett annat kort vilket jag lyckades installera RPi 3 på.
I början var jag tvungen att koppla upp mig via eth0. Jag fick även den inbyggda wifi modulen att fungera så nu är jag nöjd tills vidare.


2016-02-29

Raspberry Pi 3.

Idag meddelades det att Raspberry Pi 3 finns till salu. Snabbt som sjutton beställde jag ett exemplar.
Data:
A 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (~10x the performance of Raspberry Pi 1)
Inbyggd 802.11n wireless LAN och Bluetooth 4.1
Fullständigt kompatibel med Raspberry Pi 1 and 2
Priset på Raspberry Pi 3 Model B blir det samma som Raspberry Pi 2, just nu 35$.


2016-02-25

Raspberry Pi Zero.

Har just blivit erbjuden att köpa en Raspberry Pi Zero från Pimoroni. Eftersom det är svårt att få tag på RPi Zero beroende på att de verkar vara slut på de flesta ställen passade jag på att beställa ett kit. Jag vet inte om det beror på dess populäritet eller svårighet att tillverka tillräckligt många som de inte finns i lager hos säljarna. De utlovades finnas i lager de sista dagarna av 2015 men uteblivit och verkar fortfarande inte finnas i lager.


2016-02-21

Raspberry Pi och pigpio.

Har upptäckt ett nytt bibliotek för programmering av RPi, pigpio. (PiGPIO)
pigpio använder sig av Broadcom 2835:s numrering av GPIO.


2016-02-05

Uppgradera Mageia4 till Mageia5 .

Nu på förmiddagen har jag haft en intressant upplevelse.
Det började med att jag uppdaterade Mageia4 från ett terminalfönster med kommandorads kommando:
urpmi --auto-update
772 program - det tog sin lilla tid.
Sedan var det dags för uppgradering från Mageia 4 till Mageia 5, 2153 program.
urpmi --replacefiles --auto-update --auto --download-all
Tog lång tid, 5:30 tim. Behövde inte göra någon uppdatering av Mageia 5. Det blev en upplevelse att göra en uppgradering med hjälp av CLI.


2016-02-03

Låta program köra efter utloggning.

Ett kommando som kan vara intressant att känna till är att låta en process fortsätta arbeta efter det att man loggat ut.
Genom att lägga till & efter startkommandot fortsätter processen efter man loggat ut.
Se här.


2016-01-22

Raspberry Pi Zero

Nu har jag kommit underfund med varför jag inte fick igång RPi Zero. Det var SD-kortet som hade en felaktigt installerat OS samt möjligen att RPi Zero inte klarar 16GB SD-kort. Idag har jag installerat Rasbian Jessie på ett 8 GB SD-kort och nu startade Raspbian Zero så jag kunde konfigurera det. Så det var inte fel på lödningen av den 40-poliga kontaktlisten.
Så nu är jag lycklig nöjd och nöjd och kan fortsätta med att jobba med kortet. Jag har fått igång wifi så nu behöver jag inte bildskärm, tangentbord och mus. Allt jobb/programmering kan jag nu göra via internet.


2016-01-20

Raspberry Pi Zero

I måndags (2016-01-18) fick jag leverans av ett kit Raspberry Pi Zero. Jag börjad i stortsett omgående löda dit den 40-poliga stiftlisten samt ladda ner och installera Raspbian Jessie på ett 8 GB SD-kort. Sedan började eländet. Jag lyckas inte få oprativsystemet att starta, ja inte ens kortet ville starta. Jag dribblade med kort från andra RPi och lyckades då få kortet att börja starta. Men innan det startat ordentligt så kommer ett felmedelande att den inte kan hitta tty1. Tillbaka till det första SD-kortet men ingen respons på aktivitet, lysdioden som ska blinka vid aktivited lyser inte.
Jag börjar misstänka att det gått snett när jag lödde fast stiftlisten. Jag har lagt kitet åt sidan tills vidare. Får väl försöka igen vid ett senare tillfälle.
Man blir lite ledsen när sådant här inträffar. När jag får tag på ett nytt RPi Zero ska jag koppla upp kortet innan jag löder fast stiftlisten.


2016-01-16

For i C

Av olika anledningar har jag de sista dagarna lärt mig betydligt mer om loopen for i C.
Först lärde jag mig att man kan skriva på följande sätt:
for(;;)
vilket ger en oändlig loop.
Dessutom kan man skriva:
for(;x == y;)
vilket gör att loopen körs ända tills x=y.

Tidigare har jag trott att man måste skriva:
for(i = 1; i <= 10; i++)

Aldrig för sent att lära.


2016-01-13

Phidget TextLCD

Nu har jag lekt lite med en LCD från Phidgets. Det tog lite tid innan jag kom under fund med hur jag skulle tända och släcka bakgrundsbelysningen. Phidgets TextLCD fungerar både med PC och Raspberry Pi. Programspråket är C.


2016-01-08

Raspberry Pi's kamera och fjärrstyrd CCTV.

Efter att ha läst i det engelska magasinet Linux Format har jag installerat CCTV samt skrivit en instruktion hur detta går till. När jag gjorde installationen fick jag inte det hela att fungera. Efter en del efterforskningar kom jag fram till att det nog saknades en sak, åtminstone i den RPi jag höll på med. Jag har beskrivit vad som gick fel och vad jag gjorde för att åtgärda detta.


2016-01-07

wiringPi.

Nu har jag fullgjort mitt arbete med sidan om wiringPi. Jag hoppas den ska underlätta programmering där man använder wiringPi.


2016-01-02

Raspberry Pi.

Tiden har gått åt till att redigera en del hemsidor samt till att skriva en ny sida lite mer fördjupad om wiringPi. Sidan är väl inte helt färdig ännu men det är en början.


2015-12-29

Raspberry Pi.

De senaste dagarna har jag hållit på med ett litet projekt som innebar att ansluta en del komponenter till RPi. Komponenterna består av en PIR och en LED. Problemet jag stötte på berodde på att det förekommer minst tre olika numreringar av stiften på den stora 26/40-pinnars kontakten P1. Jag har förskt beskriva skillnaderna här.


2015-12-24

GOD JUL.

Härmed önskar jag alla en:
GOD JUL


2015-12-22

MySQL och C.

Jag har under flera dagar brottats med en kodrad i C omfattande INSERT INTO i en MySQL-databas. Jag hade svårt att få till den. Men sedan jag upptäckte kommandot snprintf vilket jag tidigare ej hört talas om. Jag googlad i flera dagar hur jag skulle lösa mitt problem. När jag till slut testade och skapade en tillräckligt stor buffert så löste sig problemet. Syntaxen för snprintf är:

Vilket översatt till "svenska" blir:

kopierar strängen till buffer.


2015-12-17

Min laptop.

Min laptop började bete sig lite underligt. Emellanåt gick en del program segt. Vid kontroll visade det sig att programmet utnyttjade över 300% CPU-kraft.
Med hjälp av programmet sensors visade på en arbetstemperatur på omkring 90 grader. Gränsen för kritisk temperatur är satt till 84 grader.
Detta fick mig att dammsuga laptopen. Jag öppnade inte datorn utan sög via ventilationsöppningarna. Efter det har CPU-temperaturen pendlat mellan 48 och 65 grader. Så åtgärden verkar ha gett önskat resultat.


2015-12-15

Adafruit Pro Trinket.

Jag har haft en del problem med att kommunicera med den lilla Arduinon. Ibland har det fungerat med att ladda upp sketcher och i bland har det inte fungerat för att datorn/programmet inte hittat Pro Trinket. Jag har ena gången fått felmeddelandet:

En annan gång fått felmeddelandet:

Ibland har det fungerat.

Felsökningen har jag gjort med:
1. lsusb
med resultatet:

Rad 1 visar på att Pro Trinket är ansluten till USB.

2. Denna bild visar att jag har rätt version av programmet avrdude

Så jag får nog leta felet i min laptop.


2015-12-14

Mäta CPU-temperatur.

När jag startar om min laptop kan jag i bland få meddelande att temperaturen på CPUn är för hög. För att kontrollera detta har jag installerat programmet lm_sensors. Där efter kan jag köra följande kommando:
$ sensors | grep Core
Exempel på utdata:

Jag vet inte varför processorn plötsligt blir för varm. Jag märker det i första hand på att program som jag kör blir väldigt sega, framför allt firefox.


2015-12-12

Raspberry Pi och DisplayOTron Hat.

Problemet tycks vara löst. Jag flyttade DisplayOTron Hat till en annan RPi och då fungerade det. Jag misstänker attt felet berodde på antingen fel i den första RPi eller något fel i samband med nedladdning av programvaran.


2015-12-11

Arduino.

Har just fått hem en väldigt liten Arduino, Adafruit Pro Trinket. Den lilla rackaren är försed med samma processor som Arduino, ATmega 328. Just nu har jag endast lött dit anslutningspinnarna. Så fort jag installerat de libraries som krävs ska jag återkomma med mera information.


2015-12-09

Raspberry Pi och DisplayOTron Hat.

En av anledningarna till att det är ett tag sedan jag skrivit är att jag kört fast med en fuktion till DisplayOtron Hat, dothat.backlight. När jag ska exekvera följande:
sudo /home/pi/Pimoroni/dot3k/dothat/basic/backlight.py
så erhåller jag följande felmeddelande:

Jag tolkar att felet har med I2C, ett kommunikationsprotokoll, att göra. Jag har provat att uppdatera och uppgradera raspian wheezy samt ominstallera programmen för Displayotron. men inget har hjälpt. Jag har sökt hjälp på tillverkarens(Pimoroni) forum men hittills inte fått något svar.


2015-11-27

Ny Raspberry Pi.

Nu har en ny Raspberry Pi släppts, Raspberry Pi Zero. Priset är omkring 160:- (£4). Just nu är den slutsåld men det lär väl inte dröja så länge innan den finns i lager igen. Hos Pimoroni kan man även köpa ett kit med några extra tillbehör (miniHDMI-adapter + micro-USB B - USB-hona ) som kan behövas för £8 samt ett chassi för £4.
OBS! Man får själv löda dit 40-pinnars-kontakten.


2015-11-24

Funderingar.

Jag har flera gånger sett i företags beskrivningar av sina produkter att produkten kräver Windows som operativsystem. En del företag har även konstruerat sina produkter på ett sådant sätt att produkten utnyttjar någon drivrutin som finns i Windows. Detta kan jag ha viss förståelse för då det antagligen sparar in några ören i utvecklingskostnad. Men detta medför att användare av ett annat operativsystem inte kan använda produkten. Även det kan jag ha viss förståelse för, Windows har ju en stor marknadsandel att tillverkaren kan strunta i dem.

Vad jag inte vill acceptera är säljföretag som säljer en produkt som kan användas även till andra operativsystem inte orkar skriva in detta i beskrivningen av produkten, att produkten passar till andra operativsystem.
Detta kan få till följd att presumtiva köpare väljer fel produkt eller avstår köp.
Även tidningar har en tendens att slentrianmässigt endast ange att olika versioner av Windows krävs.


2015-11-23

Edit 20151205.

Backup av Raspberry Pi och MySQL.

Jag har jobbat lite med hur jag ska ta backup av en Raspberry Pi. Jag vill även ta backup på en MySQL-databas. Grunden i mitt backupjobb är rsync. För att automatisera backupen använder jag crontab. Jag har lagt in en rad i slutet på crontab:
15 3 * * * root /home/pi/Script/backup.sh      OBS! Mellanslag efter root
Detta tolkas till att scriptet /home/pi/Script/backup.sh körs varje natt kl 03:15.

Skriptet backup.sh:


Python-programmet backup_data.py:


Raden "os.remove("/home/pi/mysql/barometer.txt")" raderar den gamla filen. SELECT .... INTO OUTFILE kan inte ersätta den gamla file utan den måste raderas innan den nya filen skapas.
Därefter körs funktionen backup_data() som skapar en ny barometer.txt.
 
Sidan 13