RPi Zero 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
GPIO-layout.
Wifi
C-program.
Pythonprogram.
Notering.RPi Zero version 1.0.                                           RPi Zero version 1.3 med uttag för kamera.


RPi Zero W med Wifi.                                           RPi Zero W 2.

 


 

Här är det tänkt att beskriva Raspberry Pi Zero och framför allt vad som skiljer den från tidigare modeller av Raspberry Pi.
När ni införskaffar Raspberry Pi Zero får ni inte glömma att även beställa en 40-pinnars (2x20) stiftlist.


 
 

Inledning.

Raspberry Pi Zero är programmässigt bakåtkompatibel med tidigare versioner av Raspberry PI. Hårdvarumässigt finns processorn BCM2835. BCM2835 är en ARM1176JZFS. RPi Zero är pinkompatibel med övriga RPi-modeller och kan köras med de "gamla" programmen.

- A 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU (~6x performance)
- Minne -- 512MB LPDDR2 SDRAM
- Lagring -- MicroSD
- Display -- Mini-HDMI
- Andra I/O -- 2 x micro-USB (1xdata, 1xpower)
- Expansion -- 40-pin RPi-kompatibel kontakt.
- Power -- +5V, 140mA via micro-USB
- Operationssystem -- Raspbian
- Raspberry Pi Zero W är bakåtkompatibel med tidigare Raspberry Pi Zero med tillägget:
- 802.11n wireless LAN
- Bluetooth 4.0

 


 

Varning.
Det verkar som RPi Zero inte accepterar ett Micro-SD-kort med större kapacitet än 8 GB. Se här.
Endast Rasbian Jessie fungerar på RPi Zero.
2016-03-18.
Denna varning verkar vara felaktig. Jag har lyckats använda ett Micro-SD-kort på 16 GB. Så att jag misslyckades tidigare berodde nog på min egen klantighet.


Installation.

För att installera operativsystemet till Raspberry Pi Zero rekomenderas att installationen till micro-SD-kortet görs på en annan RPi och att micro-SD-kortet sedan flyttas över till RPi Zero. Det är icke nödvändigt, man kan göra som vanligt. Dock krävs en USB-hub eftersom det bara finns en USB-port.
Efter installationen ska kortet konfigureras för svenskt tangentbord, svenska språket - UTF-8 och Stockholm som tidszon. Vidare kan/bör man aktivera ssh.
Beroende på vad man ska använda Raspberry Pi till installeras:
gftp är ett grafiskt program som används för att flytta/kopiera filer över internet.
wiringPi. Det har kommit en ny version, 2.24, med några mindre anpassningar för den nya processorn.
Senare versioner av Raspbian innehåller redan wiringPi och då behövs det inte göras någon installation.
Geany en editor för programutveckling.
Det kan även vara av intresse att aktivera VNC i raspi-config.
För att kunna utnyttja wifi bör även SSH aktiveras i raspi-config.

 


Till början. 

GPIO-layout.

Stiften är desamma som Raspberry Pi A, B, B+ och 2 B.

 


Till början. 

C-program.


Exempel på ett C-program som tänder och släcker en lysdiod. Lysdiod ansluts till stift 33-34.
Programnamn: led.c

Programmet exekveras med kommando:
./led
eller
sudo ./led

 


Till början. 

Pythonprogram.


Exempel på ett Pythonprogram som tänder och släcker en lysdiod. Lysdiod ansluts till RPi stift 12-6.
Programnamn: led.py

Programmet exekveras med kommando:
python led.py

 

Till början. 

Wifi.


Har provat att använda D-Link DWA-131 Nano adapter men inte lyckats. I Raspberry Pi's forum har jag hittat följande råd:
 

Notering.


Jag har haft problem med Raspberry Pi Zero W 2 och VNCserver och Raspberry Pi OS version Bullseye. Det yttrar sig genom att jag inte lyckas ställa in upplösningen på den visade ytan. Jag får bara till 720x480. Till följd av detta använder jag version Buster av OS:et.
Till början.