Mageia 

Innehåll.


Inledning.
Byte av hårddisk.
Saknad lib.
Fel vid ändring av display
Saknad libcanberra-gtk0
vmware patch needed for 3.19 series kernels...
RPM.

mageia bild

Inledning.

Här kommer att beskrivas olika åtgärder som man kan komma i kontakt med och där det kan vara svårt att hitta uppgifter om hur man går tillväga.Byte av hårddisk.


Byta ut disk 2 (sdb) från 500GB till 1 TB.
1. ansluta den nya disken via USB.
2. anteckna UUID på den nya hårddisken.
3. ändra /etc/fstab (=lägga till en ny rad för den nya disken med dess UUID och radera/kommentera ut raden för den gamla disken)
4. formatera den nya disken.
5. skapa en ny partition på den nya disken.
6. kopiera allting från den gamla disken till den nya disken.
7. stänga datorn.
8. ta bort den gamla disken.
9. sätta in den nya disken.
10. starta datorn.

Punkt 3 är mycket viktig:
Ändra i fstab enligt följande exempel:
Skapa en ny rad:
# Entry for /dev/sde1 :
UUID=6d9d731b-b169-485e-9a8c-c82c0c971d5f /storage ext4 defaults 1 2

Markera bort eller radera följande rad:
# Entry for /dev/sdb1 :
# UUID=0f056fc3-d077-45a1-bfc1-570f2d4075d2 /storage ext3 defaults 1 2

Ovan: I raden # Entry for /dev/sde1 ändra sde1 till sdb1.

 


Saknad lib.


I samband med installation av phidgets program så saknades libusb. Felmeddelandet var fäljande:
...
checking for library containing libusb_init... no
checking for library containing usb_find_busses... no
configure: error: Missing libusb!

Efter en del letande, bland annat på Mageias forum fick jag tipset att installera lib64usb1.0-devel Att jag inte installerat det paketet tidigare berodde på att paketet inte redovisades i MCC.

 


Fel vid ändring av display.


Vid försök att i draktools ändra storleken på display erhåller man fel. För att lösa problemet använd:
kcmshell4 kscreen

 


RPM.


Radering av obehövliga filer.
urpme --auto-orphans
Reparering av rpmdatabasen.
rpm --rebuilddb

 


Saknad libcanberra-gtk0.


I samband med installation av VMware Workstation med kommando:
[root@Humlan Hämtningar]# ./VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.x86_64.bundle
kan installationen avbrytas med felmeddelandet att libcanberra-gtk0.so saknas.
Detta kan kringgås genom tillägget --console efter ovanstående kommando;
[root@Humlan Hämtningar]# ./VMware-Workstation-Full-10.0.6-2700073.x86_64.bundle --console

 


vmware patch needed for 3.19 series kernels...


Installationen av VMware Workstation krånglade på Mageia 5. Det gick inte att starta vmware. Själva installationen gick bra utan felmeddelande men det gick inta att starta vmware.

En lösning/patch för att åtminstone starta VMware Workstation finns här: https://wiki.archlinux.org/index.php/VMware#3.19_kernels_and_up
Detta ger möjlighet att starta vmware. Dock skapas inte vmnet1 och vmnet8 som behövs för att komma ut på internet.
Det blev till sist så att jag fick krypa till korset och köpa VMware Workstation 11.1.2. Då fungerade det. Dock startar inte vmware-demonen när jag kör VMware utan jag får starta den manuellt i MCC - System - Hantera systemtjänster.Till början.