Sidan 172019-11-20

Raspberry Pi, telefon och wifi.

Idag upptäckta jag att min mobiltelefon och en Raspberry Pi fått samma IP-address.
En av mina RPi:n krånglade genom att låsa sig. Jag tänkte att det berodde på fel i SD-kortet. Jag bytte SD-kort och då fungerade den. Det var i samband med detta jag upptäckte addressfelet.
Nu när RPi: fått ett nytt SD-kort så "flashade" jag om det gamla SD-kortet.


2019-11-19

Raspberry Pi Zero.

Jag har uppdatera sidan om Raspberry Pi Zero. Bland annat med ett par programexempel.


2019-11-12

Seriel anslutning.

Jag har nu kopplat ihop två RPi med varandra seriel anslutning. Jag kopplade TX på den ena RPi till RX på den andra och vice versa. Samt GND med varandra på bägge RPi.

Jag började med att editerade /boot/config.txt.
sudo nano /boot/config.txt
Sist i filen lade jag till:
enable_uart=1

Sedan var det dax att välja att aktivera Serial genom att öppna raspi-config:
sudo raspi-config
Jag valde 5 Advanced Option - P6 Serial - (loginshell) N - (enable serial port) Y - Finish - sudo reboot

Efter att ha gjort detta i båda RPi startade jag minicom i båda RPi:
minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyS0

När jag skriver i den ena RPi syns texten i den andra RPi och vice versa.


2019-11-08

Nytt microSD-kort.

Jag har blivit tvungen att byta microSD-kort i en Raspberry Pi B+ på grund av att det inte gick att skriva till det gamla kortet längre. OS blev Raspbian Buster. Jag upptäcker att vid val av WEP som wifi kvarstår fortfarande felet att systemet envisas med att lägga till sitationstecken runt lösenordet. Åtgärden blir att editera /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.config och ta bort tecknen.
Uppdateringen efter installationen tar lång tid men det får man väl leva med när det är en gammal modell av Raspberry Pi.
Om inte annat så har man något att göra.


2019-11-06

Uppdatering av PiTFT.

Mina uppgifter om Adafruit PiTFT har blivit gamla så jag har blivit tvungen att uppdatera informationen.


2019-10-30

Nyttan av backup.

Jag är tacksam för att jag tagit backup på bland annat de Raspberry Pi:er där microSD-korten blivit förstörda. Efter det att jag satt in nya microSD-kort kunde jag snabbt få tillbaka informationen från backuperna. Detta fick mig att även ordna backupen på den senaste Raspberry Pi:n.


2019-10-29

Trasiga microSD-kort för Raspberry Pi.

Jag har råkat ut för att två microSD-kort blivit förstörda. Inget av korten gick att använda igen. Det gick inte skriva på dem för att göra om installationen. Det fick till följd att jag blev tvungen att ta nya kort och göra om installatioen av Rasbian från början.
Å andra sidan så har jag flera SD-kort som fungerat i många år i sina Raspberry Pi's.


2019-10-26

Wiringpi uppgradering.

I samband med att jag vill kunna styra Raspberry Pi via en hemsida fick jag hjälp från Raspberry Pi Forum.
Jag har gjort en sammanställning här och här.


2019-10-21

Raspberry Pi och webb.

Jag blev tvungen att modifiera ett program för Raspbery Pi med OS Raspbian Buster.


2019-10-16

Arduino MKR WIFI 1010.

Nu har jag installerat programvara för Arduino MKR WIFI 1010 och testkört programmet Blink. Allt fungerade som det ska.
Jag har även fått igång wifi. Jag testade med ett exempel som pingar en annan dator i nätet. Använde WAP. Jag provade med WEP men det fungerade inte.
Instruktioner på svenska.


2019-10-15

Ny Raspberry Pi 4.

Idag kom den nya Raspberry Pi 4B nu på 4GB ;)
Jag installerade Raspbian Buster på ett 32GB microSD-kort.
Samtidigt fick jag en leverans från Kjell&Co på en Arduino MKR WIFI 1010. Dessutom dök tidningen Linux Format upp i brevlådan.
En riktig liten julafton.


2019-10-10

Raspberry Pi 4 överhettad.

I går gick min ena RPi 4 sönder på grund av överhettning. RPin var innesluten i den vanligaste inbyggnadskåpan för RPi 4 utan kylflensar. Jag gjorde två anrop via wifi var efter ingen mer kontakt gick att erhålla. Därefter satte jag på en kylflens men det var för sent. Så man ska ta varningen om stor värmeutveckling på allvar.


2019-10-06

ESP8266 försök.

Nu ger jag upp försöken med ESP8266. Hur jag än försöker så lyckas jag inte att programmera ESP8266, ej heller lyckas jag få någon kontakt medden. I försöket där jag lyckades få igång wifi har havererat efter det jag provat en annan sketch. Efter det gick det inte längre att ladda in en ny sketch.
Detta innebär för min del slutet att jobba med ESP8266.


2019-09-22

ESP8266 försök.

Jag har gjort nya försök med ESP8266 men inte lyckats denna gång heller.
Jag har beställt lite utrustning (USB till seriell-adapter FT232) från Kjell&Co men det fanns inte på lager och skulle dröja 1-2 veckor innan det skickas.
Jag hoppas att adaptern ska ge mig möjlighet att ansluta ESP8266 till min PC och den vägen få kontakt med ESP8266. Så nu blir det att vänta och se om jag lyckas med nästa försök.


2019-09-19

Error vid siteanrop .

Den 19 augusti skrev jag om ett fel vid anrop av en site.
Idag verkar det fungera som det ska.
Nja, det fungerade några gånger men sedan återkom felet.


2019-09-18

Raspberry Pi 4B - Uppgradering och vncviewer.

Här om dagen blev jag uppmanad att uppgradera en av mina Raspberry Pi 4B och då gick VNCviewer åt skogen. I VNCviewer blev det bara en grå yta.
Jag löste problemet genom att radera vncviewer. Paketet heter realvnc-vnc-viewer och kommandot blir sudo apt-get remove realvnc-vnc-viewer.
Därefter installerade jag VNC igen genom att aktivera VNC med raspi-config och starta om RPi. Sedan fungerade vncviewer.


2019-09-13

Mageia 6.

Jag har haft problem med Mageia 6 och programmet webmin. Problemet orsakades av att när jag använde webmin gav det signal om att det fanns en uppgradering. Jag klickade på länken och webmin uppgraderades men sedan gick det inte att starta webmin. Det gick heller inte att avinstallera webmin, den var låst. Jag sökte då hjäp på Mageia Forum. Nu på morgonen fick jag instruktioner på hur manskulle göra. Jag följde instruktionerna. Detta fick till följd att den "gamla" versionen av webmin återinstallerades.
Nu fungerar webmin som avsett. Hurra!


2019-09-08

Raspberry Pi.

För första gången har jag provat att uppgradera OS. I detta fall från jessie till strech. Jag följde dessa instruktioner.
Över 600 filer uppgraderades.
Uppgraderingen stannade vid följande:
Förbereder att packa upp .../dphys-swapfile_20100506-3_all.deb ...
Varpå jag avbröt och började om uppgraderingen - 982 filer - 704 MB - 6 minuter och 27 sekunder.
Denna gång fungerade Förbereder att packa upp .../dphys-swapfile_20100506-3_all.deb ...
Hela uppgradering tog flera timmar.


2019-09-01

Mageia 7.

Jag bytte hårddisk för att kunna installera Mageia 7. Jag försökte först med Mageia 7.1 ett flertal gånger men det gick inte. Därpå försökte jag med Mageia 7.0 och lyckades med installatioen. För mig verkar det vara något som är knas med Mageia 7,1 iso.
Arbetet var tidsödande och jag saknade mängder med viktig data. Eftersom jag inte gjorde en uppgradering från Mageia 6 så har jag valt att byta tillbaka till den gamla hårddisken på grund av att jag inte fick med mig viktiga data.