Sidan 172019-09-19

Error vid siteanrop .

Den 19 augusti skrev jag om ett fel vid anrop av en site.
Idag verkar det fungera som det ska.
Nja, det fungerade några gånger men sedan återkom felet.


2019-09-18

Raspberry Pi 4B - Uppgradering och vncviewer.

Här om dagen blev jag uppmanad att uppgradera en av mina Raspberry Pi 4B och då gick VNCviewer åt skogen. I VNCviewer blev det bara en grå yta.
Jag löste problemet genom att radera vncviewer. Paketet heter realvnc-vnc-viewer och kommandot blir sudo apt-get remove realvnc-vnc-viewer.
Därefter installerade jag VNC igen genom att aktivera VNC med raspi-config och starta om RPi. Sedan fungerade vncviewer.


2019-09-13

Mageia 6.

Jag har haft problem med Mageia 6 och programmet webmin. Problemet orsakades av att när jag använde webmin gav det signal om att det fanns en uppgradering. Jag klickade på länken och webmin uppgraderades men sedan gick det inte att starta webmin. Det gick heller inte att avinstallera webmin, den var låst. Jag sökte då hjäp på Mageia Forum. Nu på morgonen fick jag instruktioner på hur manskulle göra. Jag följde instruktionerna. Detta fick till följd att den "gamla" versionen av webmin återinstallerades.
Nu fungerar webmin som avsett. Hurra!


2019-09-08

Raspberry Pi.

För första gången har jag provat att uppgradera OS. I detta fall från jessie till strech. Jag följde dessa instruktioner.
Över 600 filer uppgraderades.
Uppgraderingen stannade vid följande:
Förbereder att packa upp .../dphys-swapfile_20100506-3_all.deb ...
Varpå jag avbröt och började om uppgraderingen - 982 filer - 704 MB - 6 minuter och 27 sekunder.
Denna gång fungerade Förbereder att packa upp .../dphys-swapfile_20100506-3_all.deb ...
Hela uppgradering tog flera timmar.


2019-09-01

Mageia 7.

Jag bytte hårddisk för att kunna installera Mageia 7. Jag försökte först med Mageia 7.1 ett flertal gånger men det gick inte. Därpå försökte jag med Mageia 7.0 och lyckades med installatioen. För mig verkar det vara något som är knas med Mageia 7,1 iso.
Arbetet var tidsödande och jag saknade mängder med viktig data. Eftersom jag inte gjorde en uppgradering från Mageia 6 så har jag valt att byta tillbaka till den gamla hårddisken på grund av att jag inte fick med mig viktiga data.